Panorama.sk in SlovakSK
Weather

X_Warm in Bratislava

X_Worm in Bratislava

Sandy Worm emerged in Bratislava at Tyrsovo Nabrezie.

X_Worm in Bratislava
X_Worm in Bratislava
X_Worm in Bratislava
X_Worm in Bratislava
X_Worm in Bratislava

X_Worm is the work of art made from recycled cables intended as a critique of human consumption. Created byRadovan Dranga and Alex Zelina.

Photo by Branislav Bibel

Vianoce 2020 budú trocha iné ako predošlé. Akoby to symbolizoval aj červ, ktorý sa vynára z piesku na Tyršovom nábreží v Bratislave.

Published: 2020-12-01
Updated: 2020-12-01