Panoráma.sk
Kníhkupectvo
Sprievodca
Noviny
Kontakty
Slovakia Document Store - Logo
Panorama.sk in SlovakEnglish
Dnes je 17.1.2018
Vyhľadávanie / Search
Počasie
Kurzy: 1 EUR = 1.2277USD   25.531CZK   0.89043GBP   308.90HUF   4.1686PLN   7.4340HRK . . . viac

Grafik, inšpirácia, múza, život - Albín Brunovský a jeho škola

Graphic Artist, Inspiration, Muse and Life - Albin Brunovsky and his School - Cover Page

Názov publikácie venovanej Albínovi Brunovskému a jeho žiakom je prevzatý z rovnomenného autorovho exlibrisu GRAFIK, INŠPIRÁCIA, MÚZA A ŽIVOT z roku 1974. Grafika, ktorá je zobrazená na titulnej strane knihy, je zároveň aj jej mottom, pretože je vhodnou alegóriou údelu grafického remesla.

Umelec tlačiaci pred sebou tragač je asketicky odetý v sude, čo môže byť odkazom na gréckeho filozofa Diogéna. Množstvo grafických nástrojov, rydiel a dlátok, ktoré má povešané na svojom netradičnom odeve, však pripomína skôr renesančného alchymistu ako starovekého filozofa. Vezie celú horu inšpirácií, pozostávajúcu z lesa preplneného postavami, na ktorom navyše rajtuje kôň s nahými jazdcami. Počínanie umelca sleduje z koruny neďalekého stromu okrídlená žena, múza. A "múza prichádza k pripraveným".

Obsah / Contents

Úvod / Introduction (11)
Výtvarné umenie a literatúra (13)
Brunovský a surrealizmus (15)
Brunovský a Trnavská skupina (17)
Zápisky od augusta po december (22)
Realizmus - čierna diera socializmu? (26)
Visual Art and Belles Lettres (28)
Brunovský and Surrealism (28)
Brunovský and Trnavská skupina (29)
Cast Notes from August to December (32)
Realism - The Black Hole of Socialism? (33)
Imaginatívne alebo fantazijné umenie? (49)
Manierizmus - metamorfózy človeka a prírody (50)
Fantastická zoológia (53)
Chvála bláznivosti (54)
Imaginative or Fancy Art? (58)
Mannerism - Metamorphosis of Man and Nature (58)
Fanciful Zoology (60)
Praise of Folly (62)
Komerčné aspekty grafickej tvorby (91)
Počiatky grafiky (91)
Elibris a pluralita tvorby (92)
Commercial aspects of Graphic production (95)
Beginnings of Graphics (95)
Plurality of Art Production (96)
Dedičstvo moderny (98)
Znak ako prvotný objekt (99)
Tieňová maľba (101)
The Heritage of Modernism (104)
Sign as "Prime object" (105)
Shadow Painting (107)
Postmoderna a citačné umenie (127)
Citácie novovekého európskeho umenia (128)
Citácie starovekých kultúr (129)
Postmodernism and Quotation Art (131)
Quotations of New Age European Art (131)
Quotations of Ancient Cultures (132)
Mýtus a súčasné umenie (149)
Poznanie mýtu (149)
Antické mýty a vizuálne umenie (152)
Mýtus a súčasné umenie - Nové staré idoly (154)
Myth and Contemporary Art (157)
Noethic of Myth (157)
Antique Myths and Visual Art (159)
Myth and Contemporary Art - New Old Idols (161)
Epilóg 182 Epilogue (183)
Poznámky / Notes (184)
Biografie / Biographies (193)
Zoznam reprodukcií / List of Reproductions (202)
Zoznam literatúry / List of Literature (208)
Register / Index (213)

Objednať: Grafik, inšpirácia, múza, život - Albín Brunovský a jeho škola.
15. 1. 2008   
OBJEDNAJTE TU:Order
Grafik, inšpirácia, múza, život - Albín Brunovský a jeho škola
Autor: Martin Vančo
Cena: 13,28 EUR
Kategória: Kultúra, umenie
Vydavateľ: Artotéka
Vydanie 1.
Rok vydania: 2003
ISBN: 80-969003-4-X
Počet strán: 215
Tvrdá väzba
Rozmery: 21 x 25 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Kultúra, umenie

Kalendár - rýmovačky k meninám, informácie o kalendárových zvykoch
Reklama
Mailujte adresu stránky

<< Back / Nazad  
© Copyright 1998 - 2016, Panoráma.sk
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo dalšie šírenie textov a fotografií zo stránok Panorámy.sk bez predchádzajúceho písomného súhlasu Panorámy.sk je porušením autorského zákona.
Partneri Panorámy.sk používajú cookies. Používaním stránok dávate súhlas s ich zapisovaním do Vášho zariadenia.