Warning: file_get_contents(/var/www/panorama.sk/public_html/inc/metacont/sk/1472.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/panorama.sk/public_html/go/clanky/index.php on line 703
Panoráma.sk - Najkrajšie knihy Slovenska 2007
Panorama.sk
Obsah
Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Najkrajšie knihy Slovenska 2007

Pozvánka na výstavu najkrajšie knihy Slovenska 2007

Súťaž s názvom Najkrajšie knihy má svoje korene už v roku 1965. Vtedy sa zrodila myšlienka, že takéto podujatie môže podnietiť zvyšovanie výtvarnej úrovne a kvalitu polygrafického spracovania kníh.

"Potešiteľným faktom je skutočnosť, že v celej súťažnej kolekcii sa nevyskytla ani jedna kniha, ktorá by bola takpovediac zmetená zo stola. To svedčí o trende postupného zvyšovania úrovne knižnej produkcie u nás," povedal na margo ročníka 2007 predseda súťažnej poroty, výtvarník Ľuboslav Paľo.

Knihy prihlásené do súťaže sa zaraďujú a hodnotia v siedmich skupinách a podľa Paľa bola celá kolekcia pomerne vyrovnaná, osobne mu však chýbalo viac kníh, ktoré sa snažili odlišovať od ostatných. "Viac kreativity, inovácie, hľadačstva. Schopných tvorcov na to určite máme. Chápem aj vydavateľov. Výroba kníh nie je lacným špásom. Ale pri väčšej odvahe by možno sami boli veľmi prekvapení výsledkom," povedal Paľo.

Hlavným usporiadateľom súťaže je BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, spoluusporiadateľmi sú Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva SR, Slovenská národná knižnica a Zväz polygrafie na Slovensku. Porota vybrala 19 najkrajších a udelila 8 prestížnych ocenení. "Nebolo to ľahké rozhodovanie a nie vždy sme sa vedeli dohodnúť na tej istej knihe. Myslím si, že konečné rozhodnutie poroty prinieslo objektívne výsledky a potvrdil vysokú úroveň slovenskej knihy," charakterizoval súťaž predseda poroty.

Najkrajšie knihy, ktoré vyšli na Slovensku v roku 2007, si možno prezrieť aj na rovnomennej výstave v Medzinárodnom dome umenia pre deti Bibiane, na Panskej ulici v Bratislave. Výstava trvá od 22.4. do 22.6. 2008.

Najkrajšie knihy Slovenska

CENY UDELENÉ V SÚŤAŽI NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2007

CENA MINISTERSTVA KULTÚRY SR VYDAVATEĽSTVU ZA CELKOVÚ VÝTVARNÚ A A TECHNICKÚ KVALITU KNIHY

Vydavateľstvo FO ART, s.r.o. za knihu
Katarína Vavrová: Maľba a grafika

CENA MINISTERSTVA KULTÚRY SR AUTOROVI ZA VYNIKAJÚCE ILUSTRÁCIE

Zuzana Bočkayová za knihu
Peter Gibey: Byť dráčikom je úžasné!

CENA MINISTERSTVA KULTÚRY SR AUTOROVI ZA VYNIKAJÚCU GRAFICKÚ ÚPRAVU

Vladislav Rostoka za knihy
Art School a Aleš Votava

CENA MINISTERSTVA KULTÚRY SR VYDAVATEĽSTVU ZA BIBLIOFILSKÉ VYDANIE

Robert Brun za knihu
Tomáš Janovic – Pavel Vilikovský: Hommage A. Vivaldi 2008

CENA MINISTERSTVA ŠKOLSTVA SR VYDAVATEĽSTVU ZA UČEBNICU

Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. za knihu
Biológia pre gymnáziá. Praktické cvičenia a seminár 1.

CENA ZVÄZU POLYGRAFIE NA SLOVENSKU TLAČIARNI ZA MIMORIADNE POLYGRAFICKÉ SPRACOVANIE

Tlačiarne BB, spol. s r.o. za knihu
Tibor Huszár: Letokruhy večnosti / Tree Rings of Eternity

Drevený tato - obálka

CENA BIBIANY VYDAVATEĽSTVU ZA NAJKRAJŠIU DETSKÚ KNIHU

vydavateľstvo Marenčin PT, spol. s r.o.za knihu
Tomáš Janovic: Drevený tato

CENA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ KNIŽNICE ZA ŠTUDENTSKÚ PRÁCU

Andrea Ráchelová za prácu
Spomienky na krajinu zázrakov
a
Lenka Laššuová za prácu
Bruno Ferrero: Ruže

Art School - obálka

NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2007

a) Vedecká a odborná literatúra


Kolektív: Art School
Fot. Juraj Králik a archív, graf. úprava Vladislav Rostoka, vyd. Škola úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru, Bratislava a Rabbit & Solution studio, Bratislava, tlač. Svornosť, a.s., Bratislava

Heraldické pamiatky Bratislavy - obálka

Edícia: Bratislava - Pressburg
Fot. archív, obálka Ľubomír Krátky, vyd. Marenčin PT, spol. s r.o., Bratislava, tlač. Svornosť, a. s., Bratislava a Finidr, s.r.o., Český Těšin (ČR)
Jana Oršulová: Heraldické pamiatky Bratislavy, graf. úprava Marta Blehová
Anton Baláž: Hriešna Vydrica, graf. úprava Marta Blehová
Juraj Hradský - Jozef Mallinerits: Rusovce, graf. úprava Marta Blehová
Alfred Piffl: Zápas o Bratislavský hrad, graf. úprava Marta Blehová
Jozef Hanák – Barbora Kopuncová: Prešporské opevnenia, graf. úprava Katarína Marenčinová
Juraj Linzboth: Prešporský kaleidoskop, graf. úprava Katarína Marenčinová
Igor Janota: Slávni ľudia v Bratislave, graf. úprava Katarína Marenčinová

Pavel Dvořák: Druhá kniha o Bratislave
Fot. Jakub Dvořák, graf. úprava Pergamen (Juraj Demovič, Jakub Dvořák, Juraj Vontorčík), Trnava, vyd. Pavel Dvořák - Vydavateľstvo Rak, Budmerice, tlač. Tlačiarne BB, spol. s r.o., Banská Bystrica

Mária Čelková – Mikuláš Čelko – Igor Graus: Portréty komorských grófov a osobností baníctva a hutníctva na území Slovenska v 17. – 19. storočí
Fot. kolektív, graf. úprava Tibor Turčan, vyd. Ing. Tibor Turčan – Banská agentúra, Košice a Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Bratislava, tlač. Východoslovenské tlačiarne, a.s., Košice

Najkrajšie knihy Slovenska 2007

b) Krásna literatúra

François Soulages: L´homme effacé / Vymazaný muž
Fot. Terézia Golasová, graf. úprava Jana Sapáková, vyd. Marenčin PT, spol. s r.o., Bratislava, tlač. Dóša EXPRESP, Bratislava

c) Literatúra pre deti a mládež

Peter Gibey: Byť dráčikom je úžasné!
Ilustr. Zuzana Bruncková, graf. úprava Igor Štrbík, vyd. Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o., Martin, tlač. Alfaprint, s.r.o., Martin
Tomáš Janovic: Drevený tato
Ilustr. Martina Matlovičová, graf. úprava Laura Mešková, vyd. Marenčin PT, spol. s r.o., Bratislava, tlač. Finidr, s.r.o., Český Těšín (ČR)
Slavka Liptáková: Chlapec bez mena
Ilustr. Fero Lipták, graf. úprava Ondrej Zvalo, vyd. Slavka Liptáková, Bratislava, tlač. Typoset print, s.r.o., Bratislava
Boris Droppa: Sovie múdroslovie
Il. a graf. úprava Svetozár Mydlo, vyd. Daxe, spol. s r.o., Bratislava, tlač.Polygraf print, s.r.o., Prešov

Biológia pre gymnáziá - obálka

d)Učebnice

Kolektív: Biológia pre gymnáziá. Praktické cvičenia a seminár 1.
Ilustr. Vladimír Vanko a Tibor Nagy, fot. Ivan Kostroň, graf. úprava Eva Onderčinová, vyd. SPN – Mladé letá, s.r.o, Bratislava, tlač. Slovenská Grafia,a.s., Bratislava

Najkrajšie knihy Slovenska 2007

e) Knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie

Kolektív: Aleš Votava
Fot. kolektív, graf. úprava Vladislav Rostoka, vyd. Slovenská národná galéria, Bratislava a Vydavateľstvo Slovart, spol. s r.o., Bratislava, tlač.Tlačiarne BB, spol. s r.o., Banská Bystrica
Kolektív: Život pre umenie / Life for Art
Fot. kolektív, graf. úprava Róbert Němeček - Desing Studio, vyd. Danubiana, Meulensteen Art Museum Bratislava, tlač. Weltprint, s.r.o., Bratislava
Kolektív: Katarína Vavrová. Maľba a grafika
Katarína Vavrová, fot. Anton Fiala a archív, graf. úprava Boris Kvasnica, vyd. FO ART, s.r.o., Bratislava, tlač. Bookmaster, s.r.o., Pezinok

Klenot gotiky - A Gothic Jewel - obálka

Karol Kállay - Marián Gavenda: Klenot gotiky / A Gothic Jewel
Fot. Karol Kállay, graf. úprava Branislav Gajdoš, vyd. Vydavateľstvo Slovart, spol. s r.o., Bratislava, tlač. Tlačiarne BB, spol. s r.o., Banská Bystrica
Tibor Huszár: Letokruhy večnosti / Tree Rings of Eternity
Fot. a graf. úprava Tibor Huszár, vyd. Tibor Huszár, s.r.o., Modra - Harmónia, tlač. a knih. sprac. Tlačiarne BB, spol. s r.o., Banská Bystrica
Ivan Jančár: Nová krv
Fot. Ladislav Stermüller, graf. úprava Tomáš Vicen, vyd. Galéria mesta Bratislavy a Vydavateľstvo Krása, s.r.o., Bratislava, tlač. Lúč, v.d., Bratislava
Zuzana Böhmerová - Ivan Jančár: Slovenská grafika 20. storočia / Slovak Graphics of the 20th Century
Fot. Rabbit & Solution studio a archív, graf. úprava Tomáš Vicen, vyd. Galéria mesta Bratislavy a Roman Fečík, tlač. Lúč, v.d., Bratislava

Kniha Jóbova - obálka

f) Bibliofilské tlače

Tomáš Janovic – Pavel Vilikovský: Hommage A. Vivaldi 2008
Ilustr. Robert Brun, graf. úprava Marcel Benčík, vyd. Robert Brun, Žilina, tlač. Ateliér Choma, Žilina, knih. spracovanie Lida Mlichová, Žilina
Kniha Jóbova
Ilustr. Igor Piačka, graf. úprava Eva Kovačevičová-Fudala, vyd. Vydavateľstvo Tatran, spol. s r.o., Bratislava, tlač. Tlačiarne BB, spol. s r.o., Banská Bystrica, knih. spracovanie Kníhviazačstvo Royal D, s.r.o., Bratislava

Najkrajšie knihy Slovenska 2007

g) Študijné práce poslucháčov výtvarných a polygrafických škôl

Evolúcia
Ilustr. a graf. úprava Matúš Maťátko, vyd. Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, tlač Matúš Maťátko
Bruno Ferrero: Krátke príbehy pre potešenie duše
Ilustr. a graf. úprava Eva Novotná, vyd. a tlač. Zdužená stredná škola polygrafická, Bratislava
Bruno Ferrero: Ruže
Ilustr. a graf. úprava Lenka Laššuová, vyd. Zdužená stredná škola polygrafická, Bratislava, tlač. Lenka Laššuová
Spomienky na krajinu zázrakov
Ilustr. a graf. úprava Andrea Ráchelová, vyd. Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, tlač. City Copy Center, Bratislava

Viac informácií:

Najkrajšie knihy Slovenska 2003

Najkrajšie knihy Slovenska 2004

Najkrajšie knihy Slovenska 2008

Mailujte adresu stránky

Panoráma.sk - Kontakty / O nás
© Copyright 1998 - 2018, Panoráma.sk
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo dalšie šírenie textov a fotografií zo stránok Panorámy.sk bez predchádzajúceho písomného súhlasu Panorámy.sk je porušením autorského zákona.
Partneri Panorámy.sk používajú cookies. Používaním stránok dávate súhlas s ich zapisovaním do Vášho internetového zariadenia zariadenia - prehliadača.