Panoráma.sk
Bookstore
Guide
News
Contacts
Slovakia Document Store - Logo
Panorama.sk in SlovakSlovenčina
Today is: 12/15/2017
Vyhľadávanie / Search
Weather
Exchange rates: 1 EUR = 1.1736USD   25.650CZK   0.87905GBP   314.36HUF   4.2146PLN   7.5505HRK ...

Anglictina - nova maturita - zakladna uroven + audionahravka na CD

Angličtina - nová maturita - základná úroveň - cover page

Ministerstvo skolstva SR na zaklade odporucania Statneho pedagogickeho ustavu zaradilo tuto publikaciu do zoznamu odporucanych ucebnic pre stredne skoly. Skoly si ju môzu zakupit zo svojich financnych prostriedkov a pouzivat ju na vyucovacich hodinach.

Anglictina – nova maturita – zakladna uroven je urcena studentom, ktori sa rozhodli maturovat z anglickeho jazyka na zakladnej urovni (B a C). Zahrnuje pripravu na ustnu a pisomnu cast maturitnej skusky z anglictiny.

Prva cast knihy (ustna cast) obsahuje 20 vypracovanych maturitnych tem v 20 lekciach nenarocnou, zaujimavou a interaktivnou formou. Jednotlive lekcie obsahuju otazky na konverzaciu k danej teme, uvodny text so zvyraznenou klucovou slovnou zasobou a frazami, zoznam slovnej zasoby a fraz s prekladom, cvicenia na zopakovanie slovnej zasoby a najbeznejsich konverzacnych fraz, vzorove zadania uloh pre ustnu (internu) cast maturity. Uvodne texty su nacitane lektormi na CD, ktore je sucastou knihy.

Druha cast knihy (pisomna cast) predstavuje 10 uloh na precvicenie pocuvania s porozumenim, 10 uloh na precvicenie anglickej gramatiky a 10 uloh na pracu s textom. Ulohy su typologicky zostavene podla poziadaviek na externu cast maturitnej skusky. Sucastou tejto casti knihy je aj prepis nahravok a kluc spravnych odpovedi k uloham. CD obsahuje monologicke a dialogicke texty, ktore su nahovorene anglickymi, irskymi, americkymi a slovenskymi ucitelmi anglictiny. Studentom ponukame vypracovane modelove ulohy pisania formalneho a neformalneho listu, eseje, pribehu, spravy a opisu. Pri kazdom utvare su uvedene poznamky „sprievodcu“ a cenne rady, ako spravne pisat a o com pisat.

Tretia cast knihy zahrnuje doplnkove citanie faktografickych textov o anglicky hovoriacich krajinach a mestach a o Slovensku, zoznam uzitocnych vyrazov a fraz na riadenie konverzacie a kratke ukazky dialogov v anglictine. Tu uvadzame aj strucny prehlad anglickej gramatiky, zoznam nepravidelnych slovies, slovotvorbu a zakladne frazove slovesa.

Anglictina – nova maturita – zakladna uroven je vhodna na individualne studium i na pracu v triede. Tato ucebnica bola napisana v snahe ulahcit pracu ucitelom a pripravu maturantov. Verime, ze sa pre vas stane praktickou pomôckou na hodinach anglictiny.

Order: Angličtina - nová maturita - základná úroveň + audionahrávka na CD.
OBSAH / CONTENTS

Úvod

A ÚSTNA ČASŤ: Maturitné témy a konverzačné úlohy

Lekcia 1: Family (Rodina)
Lekcia 2: Culture and Art (Kultúra a umenie)
Lekcia 3: Sports and Games (Športy a hry)
Lekcia 4: Housing (Bývanie)
Lekcia 5: Shopping and Services (Obchod a služby)
Lekcia 6: Health Care (Starostlivosť o zdravie)
Lekcia 7: Travelling (Cestovanie)
Lekcia 8: Education (Vzdelanie)
Lekcia 9: Job (Zamestnanie)
Lekcia 10: People and Nature (Ľudia a príroda)
Lekcia 11: Science and Technology (Veda a technika)
Lekcia 12: People and Society (Ľudia a spoločnosť)
Lekcia 13: The Young and Their World (Mládež a jej svet)
Lekcia 14: Food (Stravovanie)
Lekcia 15: Hobbies, Leisure and Lifestyle (Záľuby, voľný čas a životný štýl)
Lekcia 16: Multicultural Society (Multikultúrna spoločnosť)
Lekcia 17: Towns and Places (Mestá a miesta)
Lekcia 18: Fashion (Móda)
Lekcia 19: English-Speaking Countries (Anglicky hovoriace krajiny)
Lekcia 20: Slovakia – My Homeland (Slovensko – moja vlasť)
KEY – Kľúč k ústnej časti

B PÍSOMNÁ ČASŤ

LISTENING TASKS (úlohy na precvičenie počúvania s porozumením)
TAPESCRIPTS– prepis nahrávok
LANGUAGE IN USE (úlohy na precvičenie anglickej gramatiky)
READING TASKS (práca s textom)
WRITING (ukážky písania vybraných žánrov v angličtine)
KEY – Kľúč k písomnej časti

C DOPLNKOVÝ MATERIÁL

ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES AND SLOVAKIA (anglicky hovoriace krajiny a Slovensko)
SOME USEFUL PHRASES AND EXPRESSIONS (niektoré užitočné frázy a výrazy)
SHORT DIALOGUES (krátke dialógy)
SHORT SUMMARY OF ENGLISH GRAMMAR (stručný prehľad anglickej gramatiky)
IRREGULAR VERBS (zoznam nepravidelných slovies)
WORD FORMATION (slovotvorba)
BASIC PHRASAL VERBS (základné frázové slovesá)

May 3, 2009   
ORDER HERE:Order
Angličtina - nová maturita - základná úroveň + audionahrávka na CD
Price: EUR 10,57
Category: Dictionaries, Languages
Published by: Enigma
Edition 1.
Published in 2008.
ISBN: 978-80-89132-54-6
240 pp.
Payment conditions
More in the category
>> Dictionaries, Languages

Reklama
Email the link

<< Back / Nazad  
© Copyright 1998 - 2016, Panorama.sk
All rights reserved. Any publishing or further dissemination of press releases and photographs from resources of Panorama.sk without prior written approval by Panorama.sk constitues a violation of Copyright Act.
Partners of Panorama.sk sometimes place small data files called cookies on your device. By using Panorama.sk you agree to the placement of cookies on your device.