Panoráma.sk
Bookstore
Guide
News
Contacts
Slovakia Document Store - Logo
Panorama.sk in SlovakSlovenčina
Today is: 1/17/2018
Vyhľadávanie / Search
Weather
Exchange rates: 1 EUR = 1.2277USD   25.531CZK   0.89043GBP   308.90HUF   4.1686PLN   7.4340HRK ...

Anglictina (Konverzacia, realie) - Krok za krokom k maturite

Angličtina (Konverzácia, reálie) - krok za krokom k maturite - Cover Page

Handbook of English language for Slovak students.

Učebnica angličtiny pre stredné školy, pre učiteľov a študentov v maturitnom ročníku. Je v anglickom jazyku. Pripravuje študentov na nižšiu aj vyššiu úroveň náročnosti maturitnej skúšky, autorky pri zostavovaní učebnice dbali na kritériá Spoločného európskeho jazykového referenčného rámca (CEFR).

Každá kapitola obsahuje úvod do témy (Warm up section), časť venovanú slovnej zásobe (Vocabulary section), časť venovanú precvičeniu komunikačných schopností (Speaking section) a v záverečnej časti kapitoly (Extras section) si má študent precvičiť vedomosti v skupinových alebo individuálnych projektoch. Učebnica obsahuje aj kľúč s riešeniami úloh.

Obsah

Introduction 4
Me and my family 6
Culture and arts 12
Sport and fame 20
Housing and living 27
Shopping and services 34
Body and health 41
Transport and traveling 48
School and education 55
Jobs and employment 62
Relationships and attitudes 69
Nature and environment 76
Science and technology 84
Man and society 93
Communication and language 99
Media and the world 107
Young and restless 115
Food and eating 121
Leisure and lifestyle 128
Culture and variety 136
Towns and places 143
Fashion and clothes 151
Books and reading 158
Models and ideals 166
English-speaking countries and Slovakia 173
Kľúč 185
Assessment Grids 198

Order: Angličtina (Konverzácia, reálie) - Krok za krokom k maturite.
April 1, 2009   
ORDER HERE:Order
Angličtina (Konverzácia, reálie) - Krok za krokom k maturite - sold out
Author: Kateřina Klášterská, Dagmar Škorpíková
Price: EUR 7,20
Category: Dictionaries, Languages
Published by: Fragment
ISBN: 978-80-8089-172-5
Paperback
Payment conditions
More in the category
>> Dictionaries, Languages

Reklama
Email the link

<< Back / Nazad  
© Copyright 1998 - 2016, Panorama.sk
All rights reserved. Any publishing or further dissemination of press releases and photographs from resources of Panorama.sk without prior written approval by Panorama.sk constitues a violation of Copyright Act.
Partners of Panorama.sk sometimes place small data files called cookies on your device. By using Panorama.sk you agree to the placement of cookies on your device.