Panoráma.sk
Kníhkupectvo
Sprievodca
Noviny
Kontakty
Slovakia Document Store - Logo
Panorama.sk in SlovakEnglish
Dnes je 17.1.2018
Vyhľadávanie / Search
Počasie
Kurzy: 1 EUR = 1.2277USD   25.531CZK   0.89043GBP   308.90HUF   4.1686PLN   7.4340HRK . . . viac

Bojná - významné kniežacie centrum starých Slovanov

Bojna -  Exhibition logo

Výstavný Pavilón Podhradie, Žižkova 16
Termín konania výstavy: 09.12.2009 - 30.09.2010
Autori: Vladimír Turčan, Katarína Tomčíková

Bojná je jedna z najsledovanejších archeologických lokalít na Slovensku. Známa aj ako objav tisícročia v archeológii... Čím tak fascinuje odborníkov, ale aj verejnosť Slovanské hradisko Valy v Bojnej?

Exhibition Bojna - an Important Center of Old Slavonic Rulers, the Slovak National Museum

Hoci opevnenie bolo dávno známe, až v posledných dvoch desaťročiach vstúpilo do povedomia vďaka novým nálezom, ktoré objavili amatérski zberatelia. Časť z nich sa podarilo zachrániť a včleniť do zbierok archeologických inštitúcií (Slovenské národné múzeum – Archeologické múzeum, Archeologický ústav SAV Nitra, Ponitrianske múzeum Nitra), časť skončila v súkromných zbierkach. V posledných rokoch je lokalita predmetom archeologického výskumu, ktorý dokázal, že hradisko bolo už pred vznikom Veľkej Moravy sídlom miestnej slovanskej elity, ktorá stála na počiatku kryštalizácie slovenského národa.

V bohatom nálezovom fonde z výskumu, dnes už obsahujúcom tisíce položiek, je zastúpené poľnohospodárske náradie, remeselnícke nástroje, predmety bežnej spotreby a militáriá. Samostatnú skupinu predstavujú ozdoby opaskov a súčasti jazdeckého postroja, dokazujúce bohatstvo príslušníkov miestneho kniežacieho rodu. Úplne nečakané sú ďalšie nálezy: doklady kresťanstva pochádzajúce z dôb pred príchodom cyrilometodejskej misie. Ide predovšetkým o pozlátené tepané plakety, ktoré v rámci včasnostredovekých nálezov predstavujú unikátne artefakty v celoeurópskom meradle. Ich predlohy nájdeme na západe Európy, predovšetkým v karolínskom prostredí. Rovnako významný je bronzový zvon z kresťanského kostola, vôbec najstarší, aký zo slovenského územia poznáme. V 8. – 9. storočí n. l. slúžila Bojná ako dôležité mocenské, remeselnícke a obchodné centrum hornej Nitry, porovnateľné s najvýznamnejšími súvekými lokalitami.

Bojná patrí k výnimočným včasnostredovekým náleziskám svojho druhu v strednej Európe. Napriek tomu, že archeologický výskum hradiska nie je zďaleka ukončený, už dnes možno povedať, že priniesol objavné poznatky dosiaľ zdanlivo nenávratne utopené v hĺbke dejín. Výber z bohatého nálezového fondu hradiska v Bojnej už predstavili výstavy v Nitre a v Brne. Výstava v Bratislave je doplnená o exponáty, pochádzajúce zo zbierok SNM – Archeologického múzea a tiež o najnovšie artefakty, získané počas archeologického výskumu lokality.

20. 10. 2010   
Kalendár - rýmovačky k meninám, informácie o kalendárových zvykoch
Reklama
Mailujte adresu stránky

<< Back / Nazad  
© Copyright 1998 - 2016, Panoráma.sk
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo dalšie šírenie textov a fotografií zo stránok Panorámy.sk bez predchádzajúceho písomného súhlasu Panorámy.sk je porušením autorského zákona.
Partneri Panorámy.sk používajú cookies. Používaním stránok dávate súhlas s ich zapisovaním do Vášho zariadenia.