Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Smrť Rudolfa Habsburga a jeho milenky je ako neskončená detektívka

Koláž z dobových portrétov korunného princa Rudolfa Habsburského a Mary Vetserovej

Dolnorakúska dedinka Mayerling upútava pozornosť všetkých, ktorí vyhľadávajú ponuré príbehy, nevysvetlené tragédie a záhady. Dráma, ktorá sa tam odohrala v januári 1889, dodnes fascinuje historikov, spisovateľov, novinárov, ale aj turistov, ktorí sa zatúlajú do malebného kraja neďaleko Viedne. V piatok 31. januára 1889 priniesol o udalosti správu aj pražský časopis Politik: "Tajuplná to hádanka ten život lidský! Dnes v květu mladosti pln svěží síly, chlouba přítomnosti a naděje budoucnosti! - a zítra ztuhlá mrtvola. Dnes ještě nadšený zápal života posvěceného blahu národů, dnes ještě obětovná práce, hluboký um, činorodý věhlas - a zítra svíce zhasnutá, z níž místo zářného světla chmurný se nese stín. - Korunní princ Rudolf mrtev! Nikdo nevěřil, když slyšel tuto zvěst, jež od úst letěla k ústům."

V loveckom zámočku Mayerling neskonal iba korunný princ, ale aj jeho mladučká milenka Mary Vetserová. Pre noviny v Rakúsko-Uhorsku bola téma prísnym tabu. Tlač sa tak, ako aj citovaný časopis obmedzila na patetickú, dnes už takmer haškovsky smiešne pôsobiacu správu, v ktorej sa vôbec nespomínal škandalózny pomer ženatého korunného princa so 17-ročnou baronesou Vetserovou, ani záhadné okolnosti ich úmrtia.

Rudolf Habsburský bol jediným synom cisára Františka Jozefa I. a Alžbety Bavorskej, (známej ako Sissi). Bol to muž liberálnych názorov a v politike sa často rozchádzal s konzervatívne založeným otcom. V máji 1881 sa oženil s belgickou princeznou Stephanie a podľa dobových svedkov z kruhov blízkych dvoru bol verným manželom až do narodenia ich dcérky. Neskôr začal vyhľadávať spoločnosť viedenských kurtizán, oddával sa pôžitkom, zábavám a alkoholu. Na jeseň 1888 sa 30-ročný následník trónu vo viedenskom Prátri zoznámil s pôvabnou baronesou Máriou Vetserovou. Podľa vtedajšej módnej obyčaje sa nechávala oslovovať Mary a bláznivo sa zamilovala do svetáckeho korunného princa. Začali sa tajne stretávať.

V osudný posledný január 1889 prišli spolu do Mayerlingu v krytom koči. Ráno našiel ich mŕtvoly princov komorník. Podľa oficiálnej verzie princ najprv zastrelil milenku a potom si vpálil guľku do hlavy. Motívom vraždy a samovraždy bol protest proti príkazu cisára, aby milenci skoncovali s neúnosným vzťahom. Verzií bolo však viac. Podľa vdovy po poslednom rakúsko-uhorskom cisárovi Karlovi, Zity, ktorá bola v tom čase veľkou dôverníčkou Františka Jozefa a vedela aj o zatajovaných skutočnostiach, mala dráma politické pozadie. Bola súčasťou sprisahania, ktoré zosnovalo Francúzsko, keď chcelo zabrániť vojenskému spojenectvu Rakúsko-Uhorska s Nemeckom. V ňom mal vraj korunný princ donútiť otca k abdikácii a nasmerovať monarchiu k spolupráci s Francúzskom. Podľa tejto verzie Rudolf plán odmietol a preto musel zomrieť. Cisárovná vdova Zita nikdy obvinenia nedoložila dôkazmi a doteraz sa to nepodarilo ani historikom. Pochybnosti o oficiálnej verzii však pretrvávajú dodnes, a prehĺbilo ich aj preskúmanie pozostatkov princa a Mary Vetserovej v 90. rokoch minulého storočia. Experti Lekárskeho inštitútu vo Viedni zistili, že v lebke Vetserovej sa nenašla ani jedna guľka a že princ nezomrel po výstreloch z vlastnej zbrane. Aj po vyše sto rokoch sa tragédia z Mayerlingu ponáša na neukončenú detektívku. Dospieť k jej pravdivému koncu je po takom dlhom čase takmer nemožné, najmä ak si uvedomíme, ako sa cisársky dvor pravdu všemožne usiloval zatajiť.

Tragédia nepoznačila len osobný život cisára Františka Jozefa, ale vyvolala aj dynastickú krízu. Novým nástupcom sa mal stať arcivojvoda Karl Ludwig, cisárov najstarší brat. Po jeho smrti nástupníctvo prešlo na jeho syna Františka Ferdinanda, na ktorého spáchali atentát v Sarajeve, čím sa rozkrútila špirála udalostí ústiacich do prvej svetovej vojny. Niektorí nadšenci histórie hádajú, že ak by Rudolf žil, staručký mocnár František Jozef by mu trón dobrovoľne prepustil. A monarchiu by možno čakali iné, lepšie časy.

(ib)

.Pripojte komentár

Viac informácií:

Seriál Aféry z titulných stránok

Vydané: 2008-10-28
Aktualizované: 2008-10-28