Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Britský kráľ Edward VIII.: Pre lásku sa vzdávam trónu

Edward VIII. a Wallis Simpsonová

Edward VIII. ostáva v dlhej histórii britskej monarchie jediným kráľom, ktorý sa dobrovoľne, hoci pod tlakom istých okolností, vzdal trónu. Príslovie za všetkým hľadaj ženu, platí aj v tomto príbehu. Okolnosťou, ktorá dotlačila Edwarda, aby odovzdal žezlo mladšiemu bratovi Albertovi, bola jeho milenka Wallis Simpsonová. Kým v európskej a americkej tlači historky o zamilovanom kráľovi dominovali na prvých stranách, v Británii okolo aféry panovalo neprirodzené ticho. Čo sa vlastne stalo?

Slabosť následníka trónu princa Edwarda pre vydaté ženy bola v britských aristokratických kruhoch všeobecne známa. Nikoho to zvlášť neznepokojovalo, pretože Edwardove známosti boli navidomoči nezáväzné a ľahtikárstvo vyvažoval činmi hodnými úcty. Vážili si ho pre aktívnu službu v armáde v prvej svetovej vojne, aj pre jeho sociálne cítenie. Do sporu s otcom, matkou, ale aj verejnou mienkou, sa dostal až pre svoj vzťah k Američanke Wallis Simpsonovej.

Wallis nemala dobrú povesť. V čase, keď sa začal jej románik s Edwardom, bola druhýkrát vydatá, jej muž bol anglo-americký obchodník. Z materiálov Scotland Yardu, ktoré boli odtajnené až v máji 2003, vyplýva, že aj počas nastávajúceho vzťahu s Edwardom mala ešte ďalšieho milenca a stýkala sa s ľuďmi, ktorých nebolo ťažké označiť za alkoholikov, drogovo závislých, jednoducho, často ju vídali v pochybnej spoločnosti. Vtedajší kráľ Juraj V. a jeho žena, kráľovná Mary sa s Edwardovou známosťou nechceli zmieriť a nikdy Simpsonovú neprijali. Lenže Wallis nebola pre Edwarda iba ďalšou z radu niekoľkých žien pre letmé rozptýlenie. Prvého vážneho prehrešku sa pre ňu dopustil už v prvý deň vládnutia. Keď sa ukázal v okne Paláca svätého Jakuba, aby pri príležitosti korunovácie pozdravil poddaných, stála po jeho boku vtedy ešte nerozvedená Američanka. Bolo to v príkrom rozpore s protokolom. O úmysle oženiť sa s ňou informoval premiéra Baldwina, ale stretol sa s nesúhlasom. Edwardov problém spočíval v tom, že bol nielen kráľom, ale aj hlavou anglikánskej cirkvi a tá nepovoľovala sobáš s rozvedenenou osobou ešte za života jej bývalého partnera. Prekážky, ktoré sa dnes zdajú byť úplne nepochopiteľné, vyzerajú ešte nepochopiteľnejšie, keď sa pozrieme do dejín britskej monarchie, v ktorých vyčnievajú hneď dvaja panovníci, ktorí sa rozviedli a oženili, aj keď ich bývalé partnerky ešte žili. Urobil tak Henrich II. v dvanástom a Henrich VIII. v šestnástom storočí.

Kráľ stál pred jednoznačnou voľbou: Buď milovaná žena, alebo trón. V slávnom rozhlasovom prejave večer 1. decembra 1936 vysvetlil, prečo sa rozhodol tak, ako sa rozhodol: ,,Uvedomil som si, že je nemožné niesť ťažké bremeno zodpovednosti a vykonávať povinnosti kráľa, ako by som si to prial bez pomoci a podpory ženy, ktorú milujem."

Edward neprišiel len o kráľovský titul, ale vyčiarkli ho aj z výplatnej listiny dvoranov, žijúcich z renty.

Svadba sa konala 3. júna 1937 na zámku Candé vo Francúzsku. Na obrade sa nezúčastnil žiaden z členov britskej kráľovskej rodiny. Edward, ktorému udelili titul vojvoda z Windsoru, musel súhlasiť, že do Británie sa vráti až po dvoch rokoch exilu vo Francúzsku. Aj potom sa však domov vracal už len zriedkavo. Väčšinu života strávil vo Francúzsku, kde v roku 1972 zomrel. Pochovali ho v Británii, vo Frogmore blízko Windsorského paláca. Tam vedľa neho neskôr spočinula aj Wallis Simpsonová. Na náhrobnú dosku pribudol vedľa mena vojvodu z Windsoru strohý nápis: Wallis, jeho žena.

(ib)

.Pripojte komentár

Ďalšie info:

Seriál Aféry z titulných stránok

Komentáre k článku

Nešlo iba o lásku

Aj tento clanok je zaujímavým pohľadom. Avšak treba podotknúť, ze kráľ Edward "sa vzdal" trónu aj pod tlakom vážnejších politických okolností. Ešte pred nástupom na trón, ako princ z Walesu, totiž viedol spojeneckú politiku smerom k Hitlerovi. Tým narážal na odpor ministerstva zahraničia, takisto na odpor vlastného otca, kráľa Juraja V. Po smrti Juraja V. a po nástupe na trón pokračoval v deklarácii spojenectva s Hitlerom, čo v konečnom dôsledku narastajúcej fašistickej hrozby pre celú Európu, viedlo k jeho "donútenej" abdikácii. Oficiálnou verziou, prijateľnou pre verejnosť, bola láska k dvorom neuznávanej žene. Petra

Vydané: 2005-05-04
Aktualizované: 2005-05-04