Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Sochár Vojtech Ihriský pred modelom sochy P.O. Hviezdoslava

Pozrite si ďalšie informácie k obrázku: >>

Sochár Vojtech Ihriský pred modelom sochy P.O. Hviezdoslava

Zdroj: Mesačník Elán, september 1937 - Archív literatúry a umenia SNK