Panoráma.sk
Kníhkupectvo
Sprievodca
Noviny
Kontakty
Slovakia Document Store - Logo
Panorama.sk in SlovakEnglish
Dnes je 22.11.2017
Vyhľadávanie / Search
Počasie
Kurzy: 1 EUR = 1.1781USD   25.568CZK   0.88940GBP   312.44HUF   4.2311PLN   7.5648HRK . . . viac

Majstrovské diela slovenského výtvarného umenia 20. storočia

Samota

"Expozícia majstrovských diel výtvarného umenia 20. storočia zo zbierok Slovenskej národnej galérie približuje v chronologickom slede najvýznamnejšie diela popredných osobností, ktoré zohrali iniciačnú úlohu v jeho dejinách. Reprezentatívny výber diel je tak zároveň aj pokusom predstaviť rozhodujúce obsahové, formálne a významové okruhy, tendencie a štýlové metamorfózy v časovom slede jednotlivých desaťročí," uvádza tlačová správa vydaná pri príležitosti otvorenia výstavy.

Spoluorganizátori: Slovenská národná galéria a Slovenské národné múzeum – Historické múzeum.

Miesto konania: Slovenské národné múzeum – Historické múzeum, 2. poschodie Bratislavského hradu.


Trvanie výstavy: od 24. 4.2003 do septembra 2003.

Masterpieces of the Slovak 20th Century Art

Tlačová správa ďalej uvádza: Čo sa týka umenia prvej polovice 20. storočia, nájdeme v stálej expozícii najmä tie obrazy a sochy, ktoré sa stali trvalou súčasťou nášho kultúrneho povedomia a patria ku klasickým hodnotám našej výtvarnej produkcie. Expozícia začína dielami, v ktorých vyznievajú neskoré výtvarné podnety luminizmu, secesie (E. Halász-Hradil, K. Kövari-Kačmarik, Ž. Duchajová-Švehlová), symbolizmu a mysticizmu (A. Jasusch, E. Gwerk, K. Bauer, J. Koniarek). Na ne nadväzujú diela zakladateľov našej národnej maliarskej školy spätej s ideogramom krajiny a človeka (G. Mallý, M. Benka, M. A. Bazovský, J. Alexy. Z. Palugyay), ďalej rozvoj a obohatenie moderny o experimenty a impulzy raných avantgard v 30. rokoch (Ľ. Fulla, M. Galanda, E. Šimerová-Martinčeková, I. Weiner-Kráľ, J. Jakoby, K. Sokol, R. Hornák). Expozícia pokračuje prínosom výtvarnej generácie obdobia vojny, sústredenej na mestský civilizmus, komorný žáner, ale i metafory nadrealizmu a existenciálnu drámu (C. Majerník, J. Mudroch, P. Matejka, V. Hložník, L. Guderna, E. Nevan, V. Chmel, E. Semian, E. Zmeták, J. Kostka, R. Uher).

V ďalších troch sálach je predstavené umenie druhej polovice 20. storočia. Otvára ho hľadanie adekvátneho jazyka moderného života s dôrazom na odkrývanie archetypálneho pratvaru a znaku ako symbolickej a zmyslovej esencie reality, ako je stelesnené v tvorbe Skupiny M. Galandu (A. Barčík, R. Krivoš, M. Laluha, V. Kompánek, A. Rudavský). Neoavantgardné úsilia šesťdesiatych rokov pokračujú prezentáciou výtvarno-estetických kvalít informelových materiálnych štruktúr, stigmatizácie hmoty a asambláže (M. Čunderlík, J. Kočiš, M. Urbásek, R. Fila, J. Jankovič), ukážkami gestickej abstrakcie a z nej vyrastajúcej novej figurácie (V. Kraicová, M. Paštéka, V. Popovič), geometrickej abstrakcie a kinetizmu (M. Urbásek, A. Klimo, Š. Belohradský, a i.). Naň nadväzuje konceptualizovaná maľba obdobia totality (J. Koller, R. Sikora, R. Fila, D. Fischer, K. Bočkayová, M. Bočkay), predstavitelia neoexpresívnej maľby 80. a 90. rokov (L. Teren, I. Csudai, S. Bubán) a sochári, ktorí obohatili klasickú sochu alebo objekt o postmoderné aspekty, prípadne individuálne mytológie (J. Meliš, P. Binder, J. Hoffstädter, V. Havrilla, J. Bartusz, M. Bartuszová). Prierez umením 20. storočia uzatvárajú multimediálne polohy výrazu kotviace v objektoch a environmentoch 60. rokov (S. Filko, J. Želibská), luminodynamizme (M. Dobeš) vyúsťujúce do alternatívnych foriem, priestorovej inštalácie a videa (V. Kordoš, P. Meluzin, P. Rónai), ale i neokonceptuálnych tendencií (D. Tóth, R. Ondák, K. Pichler).

Expozíciu dopĺňajú ukážky z tvorby najvýznamnejších predstaviteľov grafiky (V. Hložník, A. Brunovský, V. Gažovič, D. Kállay a i.), ktorá predstavuje v rámci vývoja slovenského výtvarného umenia jednu z dôležitých sfér umeleckého sebavyjadrenia.

Výber jednotlivých artefaktov bol limitovaný nielen kapacitou fondu galerijných zbierok, ale prirodzene aj ich štýlovou príbuznosťou, vzájomnými výrazovými a významovými súvislosťami. Hoci k určujúcim kritériám patrili špičkové parametre diela, dôraz je položený na to obdobie života autora, kedy bol jeho prínos do dejín nášho výtvarného umenia najmarkantnejší. Mohlo sa prirodzene stať, že v expozícii sa neobjavili obrazy alebo sochy niektorých významných autorov len preto, že v zbierkach SNG nie sú zastúpení svojimi najkvalitnejšími prácami. Do expozície takisto nie sú zaradené také artefakty, ktoré boli v období inštalovania zapožičané na inú výstavu, prípadne tvoria súčasť iných stálych expozícií (Ľ. Fullu v GĽF v Ružomberku), L. Medňanského či sochárstva 20. stor. v SNG v Strážkach) Z tohto hľadiska na výstave absentujú rozhodujúce diela obdobia sedemdesiatych rokov (Slovenské vizuálne umenie 1970-1985 v priestoroch SNG) a pod. Zo spomínaných dôvodov sa niekedy objavujú také práce autora, ktoré sú možno menej zafixované v kultúrnom povedomí diváka, ale z hľadiska vývojového kontextu i jeho tvorivého profilu poskytujú pomerne rovnocennú alternatívu jeho zastúpenia.

Dúfame, že expozícia vybraných špičkových výtvarných diel výtvarného umenia 20. storočia poskytne divákovi nielen predstavu o podobe galerijných zbierok, ale zároveň mu priblíži čo možno najplastickejší príbeh slovenského výtvarného umenia 20. storočia, uzaviera tlačová správa výstavy.

Kurátorky výstavy: Alexandra Homoľová, Zora Rusinová

8. 8. 2012   
Kalendár - rýmovačky k meninám, informácie o kalendárových zvykoch
Reklama
Mailujte adresu stránky

<< Back / Nazad  
© Copyright 1998 - 2016, Panoráma.sk
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo dalšie šírenie textov a fotografií zo stránok Panorámy.sk bez predchádzajúceho písomného súhlasu Panorámy.sk je porušením autorského zákona.
Partneri Panorámy.sk používajú cookies. Používaním stránok dávate súhlas s ich zapisovaním do Vášho zariadenia.