Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Dunaj - Donau - Duna (Použitá kniha)

Dunaj - Donau - Duna - obálka

Kniha Dunaj - Donau - Duna by možno ostala iba "obyčajnou" obrázkovou publikáciou, keby sa pod jej vydanie nepodpísal nadrealistický básnik, novinár a výtvarník v jednej osobe. Rudolf Fabry, ktorý je známy ako jeden zo zakladateľov slovenského literárneho surrealizmu, sa venoval aj zostavovaniu obrazových publikácií. Iste mu pritom pomáhalo výtvarné cítenie, ako výtvarník sa venoval koláži a navrhoval aj niektoré obálky svojich kníh.

Kombinácia troch profesií sa odrazila vo výbere fotografií a v zaujímavom, vecnom sprievodnom texte. Na rozdiel od mnohých iných obrazových publikácií z čias socializmu, ktoré poznačil pátos a ideologizmy, je Fabryho Dunaj prevažne dokumentárne triezvy. Autor zoznamuje čitateľa s európskym veľtokom a s krajinami, ktorými preteká. Text napísal v čase, keď ešte nejestvoval kanál Rýn-Mohan-Dunaj, vodné dielo Gabčíkovo a chorvátsky a srbský úsek dunajského toku pokrývala jedna kapitola o Juhoslávii. Aj napriek tomu je v knihe veľa faktov, ktoré zaujmú aj po desaťročiach. Fotografie sú cenné dobové dokumenty o svete, ktorý už dnes vyzerá inak. Medzi autormi fotografií možno nájsť známe mená, napríklad Ester Plickovú, či Jindra Vlacha.

Text je v troch jazykoch - slovenskom, nemeckom a maďarskom. Obrázková publikácia vyšla v roku 1969 a je v dobrom stave. Má mierne poškodený papierový prebal a obálku.

Prameň Dunaja pri Katzensteigu s tabuľou - fotografia z Knihy Dunaj - Donau - Duna

Táto fotografia je prvou v publikácii a sprievodný text pod ňou uvádza, že pochádza od prameňa Dunaja pri Katzensteigu.

O prameni Dunaja Rudolf Fabry píše: "Na nemeckých ľudových školách sa deti učia, že potôčiky Brigach a Breg sú zárodkom Dunaja. Žeby bol sútok týchto dvoch riečok, prameniacich v Čiernom lese, začiatkom Dunaja? Také jednoduché to nie je, lebo ešte pred sútokom Brigachu a Bregu je v zámockom parku v Donaueschingene prameň, ktorý je označený ako prameň Dunaja. A ďalší nápis na tabuľke hovorí: nad morom 678 metrov, k moru 2840 km. Keby sme to brali presne, potom tento malý prameň, ktorého vody už po 100-metrovom toku ústia do Brigachu, nemôže byť skutočným prameňom Dunaja, ale mala by to byť skôr riečka Breg, vyvierajúca v tisícmetrovej výške v neschodných vrchoch Čierneho lesa. Ale nechajme to! Otázku, nad ktorou si lámali hlavy už Herodot a Aristoteles, nevyriešime ani my. Jedno je isté, že na všetkých mapách je rieka, ktorá tečie z Donaueschingenu na východ, označená ako Dunaj."

Zrúcaniny hradu Greifenstein - z knihy Dunaj - Donau - Duna

Nemecký úsek Dunaja je romantický, svedčí o tom aj fotografia zrúcaniny hradu Greifenstein nad riekou.

Bralo Babakaj v rumunskej časti Dunaja - z knihy Dunaj - Donau - Duna

Bralo Babakaj je v rumunskej časti Dunaja a je opradené povesťami.

V delte Dunaja - dedinka Vilkovo (Ukrajina) - z knihy Dunaj - Donau - Duna

Aj to je Dunaj! Taká bola jeho podoba v ukrajinskej delte, v obci Vilkovo, ktorá bola v čase vydania knihy posledným sovietskym prístavom pred ústím Dunaja do Čierneho mora.

Rudolf Fabry o tomto poslednom úseku Dunaja píše:

"Pri 47. kilometri na ľavom brehu leží mestečko Kilia, ktoré ešte v 10. storočí založil ako sídlisko kyjevské knieža Kiem. V 11. storočí ho obsadili Turci a opevnili. Bola tu mešita, ktorú ešte v roku 1811 prestavali na pravoslávny kostol. Na ďalšej ceste sa Dunaj rozdelí na viac ramien, ktoré sa spoja pri obci Vilkovo. Táto obec je len 18 kilometrov od mora."

Ďalšie info:

Knihy o Dunaji a jeho povodí

OBJEDNAJTE TU:Order
Dunaj - Donau - Duna (Použitá kniha)
Cena: 18.50 EUR
Mierka: 0
Kategória: Obrázkové publikácie
Vydavateľ: Šport Bratislava
Vydanie 1.
Rok vydania: 1969
ISBN: 77-035-69
Počet strán: 64
Tvrdá väzba
Rozmery: 24.00 x 30.00 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Obrázkové publikácie

Vydané: 2010-06-21
Aktualizované: 2010-06-21