Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Zľava: staršia družička, starší ženích, ženích - fotografia z knihy Zvyky a tradície na Slovensku

Pozrite si ďalšie informácie k obrázku: >>

Zľava: staršia družička, starší ženích, ženích - fotografia z knihy Zvyky a tradície na Slovensku

Zdroj: SDS