Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Detviansky mužský kroj

Pozrite si ďalšie informácie k obrázku: >>

Detviansky mužský kroj

Zdroj: Z publikácie Slovenské a české tradičné kroje