Panoráma.sk
Kníhkupectvo
Sprievodca
Noviny
Kontakty
Slovakia Document Store - Logo
Panorama.sk in SlovakEnglish
Dnes je 15.12.2017
Vyhľadávanie / Search
Počasie
Kurzy: 1 EUR = 1.1736USD   25.650CZK   0.87905GBP   314.36HUF   4.2146PLN   7.5505HRK . . . viac

Historický kalendár - Slovensko

Historicky kalendar - Slovensko - Cover Page

Historický kalendár – Slovensko je unikátne encyklopedické dielo, ktoré zostavili historici Ivan Mrva a Tünde Lengyelová. Usporadúva udalosti slovenskej histórie chronologicky podľa jednotlivých dní v roku, počnúc 1. januárom a končiac 31. decembrom. K najvýznamnejším udalostiam a osobnostiam je priradená širšia informácia vo forme medailóna. Pomocný aparát (registre miestne, menné i register udalostí), umožní ľahkú orientáciu. Atraktivitu titulu zvyšuje bohatý obrazový materiál.

O zámere autorov sa dočítate v úvodnom slove.

Objednať: Historický kalendár - Slovensko.

Slovo na úvod

Preview from the book Historicky kalendar - Slovensko

Každý deň je niečím výnimočný, nevšedný a niektoré dni sú celkom mimoriadne. Môže sa k nim viazať historická udalosť závažného významu, narodenie význačnej a zaujímavej osobnosti alebo niekedy len "obyčajná" kuriózna epizódka.

Na území dnešného Slovenska sa odohrala veľká časť európskej histórie. Presný dátum mnohých udalostí nepoznáme, ale už roku 172 tu vďaka zápisom starovekých analistov máme presne datovanú bitku Rimanov s barbarmi. Odvtedy až do roku vydania tejto publikácie uplynulo devätnásť storočí, presnejšie 1 834 rokov... Z pohľadu ľudského života je to neuveriteľne dlhý čas. Za uvedené obdobie sa tu vystriedalo viacero štátnych útvarov, počnúc Samovou a Veľkomoravskou ríšou cez stredoveký uhorský štát, na ktorý roku 1526 nadviazalo habsburské súštátie, ktoré sa v poslednej tretine 19. storočia zmenilo na Rakúsko-Uhorsko. Dlhé dejiny monarchie napokon ukončil roku 1918 vznik Česko-slovenskej republiky. Tá sa však už po dvoch desaťročiach rozpadla a po prvýkrát vznikol samostatný Slovenský štát, o štyri mesiace premenovaný na Slovenskú republiku. Jej existencia bola poznačená vojnou a po šiestich rokoch sa toto územie opäť stalo súčastou Československa, nastupujúceho na "víťaznú cestu ku komunizmu", počas ktorej viackrát zmenilo svoj názov i vnútorné usporiadanie. Zásadnú zmenu priniesol roku 1989 pád totality a napokon roku 1993 vznik Slovenskej republiky. Len v priebehu 20. storočia sa tu teda vystriedalo viac štátnych útvarov a režimov než za predchádzajúce tisícročie... Pokiaľ to bolo možné, všímali sme si aj dolnozemské kraje, ktoré Slováci kedysi osídlili a kompaktne obývali, i krajanov v Amerike a ich osudy, lebo pred vypuknutím 1. svetovej vojny žila v zámorí takmer tretina slovenského národa. Pozornosť sme venovali aj donedávna utajovaným a dnes často ignorovaným udalostiam spojeným s činnosťou našej povojnovej emigrácie.

Toto všetko, samozrejme, nie je možné zhrnúť úplne, bez vynechania niektorých udalostí a osobností. Každý výber je zároveň subjektívny - to, čo sa jednému nezdá dôležité, môže iný pokladať za kľúčový moment. Pri výbere osobností sme sa snažili nezabudnúť na žiadnu z dejinotvorných autorít, ale ani na umelcov a vedcov. Nevynechali sme ani tie dôležité udalosti, ktoré sa síce odohrali v zahraničí, mali však na Slovensko významný dosah. Rovnako sme spomenuli aj osobnosti, ktoré sa na Slovensku narodili, ale svoj aktívny život prežili inde - alebo, naopak, pochádzali z úplnej inej krajiny, ale tu žili a pôsobili.

Pri napĺňaní stránok historického kalendára sme využili všetky dostupné chronologické príručky, a to nielen naše, ale aj susedných krajín, kroniky, encyklopédie, biografie, noviny, kalendáre a iné diela. Čerpali sme aj z regionálnej literatúry a archívnych materiálov.

Bez práce niekoľkých generácií historikov, analistov, kronikárov, žurnalistov a publicistov by toto dielo sotva mohlo vzniknúť.

Tak sa postupne napĺňalo 366 dní tohto Historického kalendára. Informácia o každom dni je rozdelená na dve základné časti: udalosti pod hlavičkou Stalo sa v tento deň a osobnosti pod nadpisom Narodili sa a zomreli. Takmer každý deň je rozšírený aj o medailón (označený v kalendáriu ikonkou), ktorý sa viaže k niektorej osobnosti či udalosti. Vzájomné prepojenia hesiel pri udalostiach, ktoré na seba nadväzujú, je graficky znázornené šípkou a príslušným dátumom. Na lepšiu orientáciu v spleti nespočetných údajov a osobností slúžia aj registre - menný, miestny a register udalostí. Snažili sme sa teda nielen podať množstvo faktografických údajov, ale poskytnúť čitateľovi aj možnosť sledovať príčiny, priebeh a dôsledky historických udalostí.

Dúfame, že v bohatej a pestrej palete udalostí každý nájde niečo povšimnutiahodné - nielen to, čo sa stalo v deň jeho narodenín, ale aj udalosti, ktoré sa týkali jeho rodiska či bydliska, a mnoho ďalších zaujímavostí. Našou snahou bolo čo najviac naplniť myšlienku rímskeho filozofa a politika Ciceróna: Dejiny sú svedectvom časov, svetlom pravdy, živou pamäťou, učiteľkou života a poslom minulosti.

Autori

Objednať: Historický kalendár - Slovensko.
17. 4. 2009   
OBJEDNAJTE TU:Order
Historický kalendár - Slovensko - vypredané
Autor: Ivan Mrva, Tünde Lengyelová
Cena: 26,22 EUR
Mierka: 1:200 000
Kategória: Encyklopédie a kalendáre
Vydavateľ: PERFEKT
Vydanie 1.
Rok vydania: 2006
ISBN: 80-8046-336-0
Počet strán: 351
Tvrdá väzba
Rozmery: 21,5 x 30 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Encyklopédie a kalendáre

Kalendár - rýmovačky k meninám, informácie o kalendárových zvykoch
Reklama
Mailujte adresu stránky

<< Back / Nazad  
© Copyright 1998 - 2016, Panoráma.sk
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo dalšie šírenie textov a fotografií zo stránok Panorámy.sk bez predchádzajúceho písomného súhlasu Panorámy.sk je porušením autorského zákona.
Partneri Panorámy.sk používajú cookies. Používaním stránok dávate súhlas s ich zapisovaním do Vášho zariadenia.