Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Ulice a námestia Bratislavy

Tivadar Ortvay

Od vydania knihy Pozsony város, utcái és terei – Ulice a námestia Bratislavy (1905) uplynulo viac než sto rokov, kým vyšla v niekoľkých častiach v slovenčine. Jej autor, Tivadar Ortvay, bol historik a vysokoškolský učiteľ. Študoval v bohosloveckom seminári v Temešvári, bol kaplánom v čanádskej diecéze, profesorom na gymnáziu v Lugoši. Od roku 1875 bol učiteľom histórie na Právnickej akadémii v Bratislave. Absolvoval študijné cesty po Európe a Palestíne. Venoval sa starovekej a stredovekej histórii. Jeho diela, založené na bohatom pramennom materiáli, sú dodnes často citované. Napísal vodopis Uhorska do konca 13. storočia, Dejiny bratislavskej Právnickej akadémie a najmä rozsiahle Dejiny mesta Bratislavy. Je autorom okolo tridsiatich samostatne vydaných prác, štúdií a článkov z oblasti histórie a archeológie.

Ulice a námestia Bratislavy - Staré Mesto - obálka

Ulice a námestia Bratislavy - Staré Mesto

Prvý mestský obvod je pôvodnou a najstaršou časťou Bratislavy. Historické jadro bolo kedysi obkolesené hradbami s obrannými vežami, cvingrami a baštami. Po stáročia si zachovalo pôvodný pôdorys, ulice a námestia v takmer nezmenenej podobe. Prechádzka Starým mestom vedie Michalskou ulicou k Rybárskej bráne a odtiaľ popri bývalých hradbách okolo Dómu Sv. Martina, kostolov a kostolíkov, palácov a pamätníkov a ukončí sa na Hlavnom a Primaciálnom námestí. V tomto priestore sa tvorili dejiny mesta a v najslávnejších dobách aj dejiny Rakúsko-Uhorska. Sídlili tu významné inštitúcie, bývala tu uhorská šľachta, korunovali kráľov, zasadal Uhorský snem.

Ulice a námestia Bratislavy - Podhradie - obálka

Ulice a námestia Bratislavy - Podhradie

Podhradie - Theresienstadt – Terézvaros, oddávna priťahovalo a inšpirovalo umelcov a fotografov svojou neopakovateľnou atmosférou. Kniha je prechádzkou uličkami od starého židovského cintorína po nábreží Zuckermandlu a Vydrice, cez Rybné námestie so siluetou dómu a synagógy, hore Židovskou a Zámockou ulicou okolo Hradu až po zostup z výšin Hradného vrchu cez spleť malebných uličiek späť na nábrežie. Každá ulica má svoju bohatú históriu, významné budovy a hlavne ľudí, ktorí vytvárali neopakovateľnú atmosféru tejto časti mesta. Opustené, burinou zarastené zbúranisko, miesto najstaršieho osídlenia Bratislavy, kde stáročia pulzoval život, už desiatky rokov čaká na svoje znovuzrodenie.

Ulice a námestia Bratislavy - Mesto Františka Jozefa - obálka

Ulice a námestia Bratislavy - Mesto Františka Jozefa

Tretí mestský obvod sa začiatkom 20. storočia nazýval Mesto Františka Jozefa (Franz Josefstadt, Ferencz-József-város) na počesť cisára Františka Jozefa I. Patrilo sem 45 ulíc a námestí. Autor, historik, znalec mesta a vynikajúci rozprávač, nás sprevádza na prechádzke po nábreží Dunaja, cez dnešné Hviezdoslavovo námestie, po Dunajskej ulici až k Ondrejskému cintorínu, cez Poľnú ulicu k Malej stanici na Mlynských nivách a k nákladnému prístavu na Dunaji. Pristavuje sa pri pomníkoch, významných budovách a slávnych osobnostiach, ktoré tu žili a zanechali stopu v dejinách mesta. Kniha je bohato ilustrovaná 130 unikátnymi dobovými fotografiami.

Ulice a námestia Bratislavy - Ferdinandovo mesto - obálka

Ulice a námestia Bratislavy - Ferdinandovo mesto

Ferdinandovo Mesto (Ferdinandstadt, Nándorváros) bolo II. mestským obvodom a nieslo meno Ferdinanda V. - posledného kráľa korunovaného v Prešporku. Prechádzku touto rušnou štvrťou začíname od Palisád po Kozej ulici, okolo Župného domu a Kostola sv. Trojice dolu po námestí SNP, Špitálskou ulicou a cez Ulicu 29. augusta späť, nahor cez Kollárovo námestie popred Grassalkowichov palác na Suché mýto. Pozorný a všímavý historik Ortvay nás sprevádza históriou 25 ulíc tejto mestskej časti. Na 140 fotografiách si pripomenieme dnes už väčšinou zbúrané malebné zákutia starého Prešporka.

Ulice a námestia Bratislavy - Nové Mesto - obálka

Ulice a námestia Bratislavy - Nové Mesto

V jednom z najdôležitejších pramenných materiálov o histórii Bratislavy Pozsonyváros útcai és terei z roku 1905 nachádzame aj opis najnovšej bratislavskej mestskej časti. Prechádzka mestskou časťou sa v slovenskom vydaní knihy začína na juhovýchode Bratislavy – po Karadžičovej, Legionárskej, Vajnorskej, cez Šancovú a Štefánikovu ulicu – a končí na severe – po Pražskej ulici do Mlynskej doliny.

OBJEDNAJTE TU:Order
Ulice a námestia Bratislavy - Ferdinandovo mesto - vypredané
Cena: 7.44 EUR
Mierka: 0
Kategória: História, memoáre
Vydavateľ: Vydavateľstvo PT - Albert Marenčin
Vydanie 1
Rok vydania: 2004
ISBN: 80-88912-44-X
Počet strán: 144
Tvrdá väzba
Rozmery: 13.50 x 20.00 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> História, memoáre

Vydané: 2007-05-23
Aktualizované: 2007-05-23