Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Stĺp proti čiernej smrti

Morový stĺp

Vždy, keď sme so synom vystúpili z električky na dunajskom nábreží a náhlili sa hore Rybným námestí do Bibiany na nedeľné detské predstavenie, míňali sme zvláštny stĺp s ozdobným kamenným múrikom. Obvykle sme mu nevenovali veľa pozornosti. Až raz, pri ceste späť, sa syn rozbehol za holubmi, plašil ich, ale vtáky našli útočisko na stĺpe. Len vtedy padla otázka: "Čo to tu stojí ?"

"Stĺp na pamiatku obetí moru," odpovedala som, ale neskôr, po rokoch som si uvedomila, že odpoveď nebola celkom správna.

Dejepisec Tivadar Ortvay vo svojom bratislavskom miestopise z roku 1905 vysvetľuje, že stĺp bol postavený z verejnej zbierky na pamiatku moru z roku 1711.

Socha Immaculaty

"Osemnásteho februára 1713 sa veriaci zhromaždili pri stĺpe, ktorý si sami postavili, a duchovní tam predniesli kázne po nemecky, po maďarsky a po slovensky," píše Ortvay v knihe Ulice a námestia Bratislavy. Pravda, slovami, že stĺp si sami postavili, mienil Ortvay skutočnosť, že na stavbu sa obyvatelia mesta zozbierali, nie žeby ho sami vztýčili.

Historik umenia Ivan Rusina v knihe o renesančnej a barokovej plastike v Bratislave spresňuje, že stĺp zaplatil z väčšej časti sumou 400 florénov uhorský prímas Kristián August Saský, a on aj dal podnet na jeho postavenie, mal to byť votívny dar - dar venovaný v snahe dovolať sa božej pomoci za skoré skončenie epidémie. Ak by sme teda chceli byť úplne presní, stĺp nebol určený len pamiatke obetí, ale mal byť v čase, keď v boji so strašnou epidémiou zlyhala medicína aj ochranné opatrenia, akousi nádejou, že pomôžu vyššie sily.

Reliéf na Morovom stĺpe

Autor stĺpu je podľa Rusinu anonymný, známy je tvorca kamennej ohrady, kamenársky majster Martin Victor z Hainburgu. Stĺp vyrastá z trojbokého piedestálu a na vrchole je plastické súsošie svätej Trojice. Na rohoch piedestálu sú postavy ochrancov pred morom, patrónov Rochusa, Ondreja a Karola Boromejského. Tí mali ochrániť Bratislavu pred ďalšou nákazou. Moru podľahlo v roku 1711 až 3860 ľudí, o postihnutosti mesta možno ešte výrečnejšie hovorí iný číselný údaj: z 878 bratislavských domov bolo 680 označených bielym krížom, symbolom morovej nákazy.

Morový, alebo tiež Trojičný stĺp bol niekoľkokrát reštaurovaný, prvý raz okolo roku 1760, keď vedľa stĺpu postavil bratislavský sochár Jozef Sartory sochu Nepoškvrnenej - Immaculaty a svätého Štefana, ktorý jej dáva uhorskú korunu. Umenovedci upozorňujú aj na reliéfy umiestnené na trojbokom podstavci stĺpu. "Nevieme dať odpoveď, či tam pôvodne boli nejaké reliéfy, či Sartory z nich vychádzal, alebo či vytvoril novú skupinu diel," píše Rusina. Reliéfy znázorňujú kruté udalosti z čias morovej nákazy - Posledné pomazanie, Nesenie mŕtvych, a svätú Rozáliu, ochrankyňu pred morom.

Ida Bibelová

Morový stĺp a socha Immaculaty a svätého Štefana

Morový stĺp a socha Immaculaty a svätého Štefana

Rybné námestie
Rok odhalenia: 1713 (stĺp), 1760 (sochy)
Autor stĺpu : neznámy, tvorca kamennej ohrady kamenársky majster Martin Viktor
Autor sôch: Jozef Sartory

Morový stĺp bol postavený z verejnej zbierky na pamiatku obetí moru z roku 1711.

.Pripojte komentár

Ďalšie info:

Sochy a fontány v Bratislave

Vydané: 2007-08-06
Aktualizované: 2007-08-06

Kategórie: - Pamätihodnosti