Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Výstava Danubius Fluvius: Dvakrát nevstúpiš do tej istej rieky

Plagát z výstavy Danubius Fluvius

Do ambiciózneho výstavného projektu o premenách európskeho veľtoku a ľudí, ktorí pri ňom žijú, sa zapojilo šestnásť múzejných inštitúcií zo Slovenska a Maďarska.

Výstava je veľkoryso umiestnená v priestoroch renesančnej Brämerovej kúrie. Rozkladá sa na podlaží, v podzemí a na nádvorí historickej kúrie. Exponáty, fotografie, mapy, audiovizuálne programy, profesionálne a amatérske filmové dokumenty sa tu ocitli v nápaditých inštaláciách. Tvorcovia výstavy spojili vecnosť a názornosť s hravosťou a kumštom.

Bratislava vo filme Od Čierneho lesa po Čierne more - z výstavy Danubius Fluvius

Návštevníka sprevádzajú modré značky na dlážke, ktoré ho privádzajú k jednotlivým expozíciám. Sú symbolickou modrou dunajskou stuhou. Modrá stuha je aj v názve maďarského filmového dokumentu Modrá stuha Európy - Dunaj, ktorý nepretržite beží na obrazovke pri vstupe do výstavných priestorov. Päťdesiatšesťdielny seriál zachytáva expedíciu maďarských vodákov, ktorí v dvoch etapách splavovali celý Dunaj.

Filmy patria jednoznačne k najsilnejším stránkam aj inak jedinečnej výstavy.

Dokument Od Čierneho lesa po Čierne more v roku 1956 nakrútili filmové štáby z ôsmich podunajských krajín. Každý z filmových príspevkov má svojský rukopis, a v každom cítiť úprimné zaujatie témou. Na nadčasovej hodnote im neuberá ani občasný dobový schematizmus v podobe preceňovania ľudských síl, rozumu a možností v spolužití s prírodným živlom. Popri mostoch, hrádzach či obrovských lodiach a iných výdobytkoch civilizácie či socialistického budovateľského snaženia, film predovšetkým ponúka malebné obrázky dunajskej prírody, pestrého folklóru podunajských národov a ich histórie. Uvidíte v ňom aj Bratislavu, ktorú poznáme už len zo starých pohľadníc a fotografií, s nezbúranou Židovskou ulicou a Podhradím.

Modrá stuha zavedie návštevníka k laviciam, aké bývali kedysi v kinách. Premietajú sa filmové týždenníky z minulého storočia, v ktorých sa po Dunaji premávajú parníky a udatní borci zachraňujú topiacich sa. Zaujme aj snímka o chlapcovi, ktorý sa chcel stať námorníkom a po rokoch sa mu jeho sen splní.

Luigi Fernando Marsigli (1658 — 1730) a jeho mapa Dunaja, z výstavy Danubius Fluvius

Kto neverí, že Dunaj dokáže byť zaujímavý aj na mapách, iste nadobudne iný názor. Výstava ponúka hneď niekoľko "mapových" kúskov. Ukážky prvých vojenských máp Dunaja z 18. storočia, ktoré sú doteraz málo známe aj odbornej verejnosti, rukopisných máp osobností geodézie Luigiho Fernanda Marsigli (1658 — 1730) a Johanna Christopha Müllera (1673 — 1721), či mapové stoly v podzemných priestoroch kúrie. Dlhé stoly pokrývajú v jednej polovici mapy Dunaja a jeho okolia z 19. storočia a v druhej polovici sú tie isté oblasti na súčasných leteckých mapových snímkach. Na konci stola je vo výške umiestnená veľkoplošná obrazovka, na ktorej sa premieta simulovaný letecký záber - opäť v dvoch susediacich pásoch. Jeden je s riekou a krajinou z minulosti a druhý je súčasný. "Mapy v pohybe" ešte názornejšie ukazujú, ako veľmi sa zmenil dunajský priestor. S mapami sa dá aj pohrať. Slúžia na to žetóny s obrázkami lokalít, ktoré hráči umiestňujú na správnom mieste mapy.

Fotografia z výstavy Danubius Fluvius

Výstavné panely v ďalších priestoroch dokumentujú dve navzájom neodlučiteľné stránky života pri Dunaji. Ukazujú, ako si človek rieku podroboval, aké na nej staval mosty, hrádze, ale aj to, ako rieka v čase povodní neúprosne zalievala ľudské obydlia. Ukážkou symbiózy človeka s prírodou sú expozície venované rybárstvu a ryžovaniu zlata.

Výstava núka aj trochu nostalgie v podobe dobových fotografií. Kapitán Johann Eilingsfeld na začiatku minulého storočia slúžil na parných remorkéroch, ale aj luxusných osobných lodiach. Rád fotografoval a jeho objektívu sa nevyhli vážení pasažieri, ale ani členovia lodných posádok. Mondénny svet výletných lodí dýcha aj zo snímok vo svete známeho maďarského fotografa Erno Vadasa.

A ak si návštevníci chcú zapózovať na palube historického dunajského plavidla, môžu to urobiť v malom fotoateliéri.

Veľké fotografie navodzujú osobitú atmosféru aj na nádvorí kúrie, kde je vystavená replika ostrihomského vodného stroja, vďaka ktorému sa dostávala voda do hradu, ktorý stojí 60 metrov nad vodným zdrojom.

Keď vyjdete z brány starobylej kúrie, vôbec nemusíte mať pocit, že ste práve ukončili prehliadku výstavy. Naproti tečie Dunaj.

.Pripojte komentár

(ib)

Vydané: 2015-01-15
Aktualizované: 2015-01-15