Warning: file_get_contents(/var/www/panorama.sk/public_html/inc/metacont/sk/2022.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/panorama.sk/public_html/go/clanky/index.php on line 703
Panoráma.sk - Cesty slovenskej knihy - Od Proglasu k postmoderne, výstava v Slovenskom národnom múzeu
Panorama.sk
Obsah
Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Cesty slovenskej knihy - Od Proglasu k postmoderne, výstava v Slovenskom národnom múzeu

Cesty slovenskej knihy - pútač k výstave SNM

SNM, Vajanského nábr. 2 Bratislava
Čas konania výstavy: 27.2. 2010 - 12.9.2010

Výstavný projekt Cesty slovenskej knihy - Od Proglasu k postmoderne mapuje históriu knižnej kultúry a literatúry na Slovensku. Výstava predstavuje vzácne artefakty písomného kultúrneho dedičstva, ktoré ochraňuje Slovenská národná knižnica v Martine. Prostredníctvom takmer vyše 300 exponátov ponúka ucelený prehľad cesty knihy od jej počiatkov až po súčasnosť. Projekt vznikol pri príležitosti 90. výročia založenia Československej republiky (2008) a jeho zámer vychádzal aj z osudového prepojenia slovenskej kultúry s českou kultúrou, ktorá v priebehu stáročí výrazne inšpirovala a formovala domáci slovenský kontext. Výstava sa po prvý raz predstavila v Prahe v Galerii Klementinum Národní knihovny České republiky.

Jej prvá časť Cesta slovenskej knihy sleduje počiatky, vrcholné momenty, ale i pády slovenskej knižnej kultúry v dlhom historickom období. Návštevníci tu nájdu rukopisné knihy, unikátne tlače, mapy, kalendáre z 15. - 19. storočia vrátane kódexov, ktoré patria medzi najstaršie historické pamiatky. Spoznajú tiež súkromné knižnice slovenských osobností, nahliadnu do tajomstva knižnej väzby a reštaurovania dokumentov.

Druhá časť Od Proglasu k postmoderne sa venuje historickému vývinu pôvodnej slovenskej spisby v priebehu dvanástich storočí. Zaujímavým doplnkom sú koláže, kresby, ilustrácie, busty popredných českých a slovenských umelcov ako aj rukopisné ukážky z kľúčových diel významných spisovateľov.

Výrazným prvkom výstavy je Sklenená zrkadlová kniha symbolizujúca myšlienku cesty slovenskej knihy. Návštevník cez ňu vstúpi do pôsobivého sveta knihy a knižnej kultúry, v ktorom môže zhliadnuť vzácny Pergamonový kódex z roku 1594, Herbarius z roku 1486, Supralibros Mateja Bella, diela významného humanistu Jána Sambucca ale aj T. G. Masaryka, tituly z knižnice M. R. Štefánika, rukopisy Hugolína Gavloviča, Jána Hollého, P. O. Hviezdoslava, Andreja Sládkoviča, Martina Kukučína, Ivana Kadlečíka, Mominika Tatarku, Hany Ponickej a ďalších.

Školské skupiny si k prehliadke môžu objednať lektorský sprievod alebo špeciálny vzdelávací program pre deti. Súčasťou výstavy sú nonstop premietania dokumentárnych filmov, pripravené sú aj sprievodné podujatia k výstave.

Detail iniciály z diela Biblia latina (Norimberg 1478) - z výstavy SNM

Niekoľko zaujímavostí z výstavy

Slovenské veršované desatoro z roku 1532 je parafrázou na desatoro kresťanských prikázaní a predstavuje najstaršiu literárnu pamiatku Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice.

Najstaršou slovenskou a zároveň slovanskou básňou, ktorá vznikla na území dnešného Slovenska je Konštantínov Proglas (853-867).

Historické pramene dokazujú, že slovenský jazyk sa oficiálne používal už od 15. storočia. Zachovali sa záznamy zo zasadnutí mestských zastupiteľstiev alebo preklad magdeburského práva do slovenčiny v Žiline (1473).

Inkunábuly sú mimoriadne vzácne prvotlače, ktoré vznikli v čase od vynálezu kníhtlače Johannom Gensfleischom Gutenbergom z Mainzu až do roku 1500 v období humanizmu a renesancie. Slovenská národná knižnica ochraňuje vo svojich depozitároch 665 prvotlačí.

.Pripojte komentár

Viac informácií:

Bratislavský online sprievodca

Slovenské národné múzeum v Bratislave

Komentáre k výstave

Kolibríky a obri

Na výstave môžete uvidieť aj kolibríka. Knižná kultúra si menom malého živého operenca vypomohla pri označení miniatúrnych knižiek. V starších obdobiach mali prevažne náboženský charakter. Podľa dostupných prameňov prvé kolibríky vznikli v dielni vynálezcu kníhtlače Johanna Gensfliescha Guttenberga už v 15. storočí. Pripomínali dnešnú sériu malých brožúrok nazvaných Ťahák a takisto slúžili študentom. Texty slávneho astronóma Galilea Galileiho vyšli tiež v dvoch miniatúrnych knižkách a jedna z nich má neuveriteľné rozmery 18x13 mm, bola v minulých rokoch predmetom dražby v Anglicku. V Európe je niekoľko klubov vlastníkov kolibríkov. Možno preto, že výstava si nenárokuje na pokrytie celých dejín našej knižnej kultúry, tu nie sú protiklady kolibríkov - čiže knihy väčších rozmerov. Ak by sa niekedy v budúcnosti autori výstavného projektu rozhodli pre obdobnú výstavu, určite by nemali zabudnúť na monumentálnu publikáciu Etnografický atlas Slovenska z vydavateľstva Veda. Rodil sa v 70. a 80. rokoch 20. storočia ako veľkolepý projekt, na ktorom sa podieľali mnohí autori - etnografovia, národopisci a kartografovia. Cieľom atlasu je zobraziť na mapách jednotlivé vybrané javy slovenskej ľudovej kultúry. Má takmer štvorcový formát s polmetrovými stranami.

Eva

Kniha je syntéza poznania a zručnosti

Výstava Cesty slovenskej knihy - Od Proglasu k postmoderne smeruje návštevníka k prameňu vzdelanosti a poznávania. Kniha si určite takéto vznešené označenie zaslúži. No ani zďaleka nejde iba o vznešenosť, hoci vitríny so vzácnymi rukopisnými exemplármi môžu vyvolávať takéto pocity. Aj keď výstava mapuje dôležité úseky dejín dvanástich storočí vývinu knižnej kultúry na Slovensku a je obrátená do minulosti, chce návštevníka upozorniť na to, čo platí dodnes - že kniha nie je len číre duchovno, ale že je syntézou poznania a zručnosti. Platí to pre stredoveké kódexy, ktoré vznikali v kláštoroch vďaka majstrom iluminátorom, pre gutenbergovské prvotlače a rovnako aj pre súčasné publikácie s ilustráciami vynikajúcej umeleckej kvality a s vycibreným grafickým prevedením.

-ib-

Mailujte adresu stránky

Panoráma.sk - Kontakty / O nás
© Copyright 1998 - 2018, Panoráma.sk
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo dalšie šírenie textov a fotografií zo stránok Panorámy.sk bez predchádzajúceho písomného súhlasu Panorámy.sk je porušením autorského zákona.
Partneri Panorámy.sk používajú cookies. Používaním stránok dávate súhlas s ich zapisovaním do Vášho internetového zariadenia zariadenia - prehliadača.