Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Korešpondencia v obchodnej praxi a iné písomnosti

Korešpondencia v obchodnej praxi a iné písomnosti - obálka

Príručka uvádza do problematiky správneho písania písomností, ich úpravy v súlade s normou a nájdete v nej aj niekoľko ukážok správnej formulácie a úpravy úradnej korešpondencie.

OBSAH

PREDSLOV (5)
ÚVOD DO OBCHODNEJ KOREŠPONDENCIE (6)
l. Význam pisomného styku (6)
2. Manipulácia s písomnosťami (7)
Registratúrny poriadok (7)
Pohyb písomností (7)
Príjem a triedenie písomnosti (7)
Označovanie a zapisovanie písomností (8)
Obeh a vybavovanie písomností (8)
Podpisovanie písomností (8)
Odosielanie písomnosti (8)
Ukladanie písomností (9)
Vyraďovanie písomností (9)
Moderné spôsoby archivácie písomností (9)
Písanie korešpondencie (10)
4. Korektorské značky (ll)
PÍSOMNOSTI PRI ORGANIZÁCII A RIADENÍ PODNIKU (13)
Charakteristika písomností (13)
OSOBNÉ LISTY (25)
PRÍHOVORY (36)
PERSONÁLNE PÍSOMNOSTI (43)
Žiadosť o prijatie do zamestnania (o miesto) (43)
Životopis (43)
Motivačný list (43)
Pracovná zmluva (44)
Dotazník (44)
Skončenie pracovného pomeru (45)
PRÁVNE PÍSOMNOSTI (60)
Potvrdenie (60)
Splnomocnenie, plná moc, poverenie (61)
Dlžobný úpis (63)
Obchodná žaloba (64)
PÍSOMNOSTI PRI NÁKUPE A PREDAJI (65)
Dopyt (65)
Ponuka (68)
Objednávka (68)
Urgencia (76)
Reklamácia (76)
Upomienka (83)
PÍSOMNOSTI PRI STYKU S PEŇAŽNÝMI ÚSTAVMI A POŠTOU (89)
Peňažné ústavy (89)
Pošta (89)
MODERNÉ SPRACOVANIE TEXTOV (90)
Korešpondencia na PC a na elektronickom písacom stroji (90)
Elektronická pošta - e-mail (90)
Fax (90)
Internet (91)
Literatúra (92)

OBJEDNAJTE TU:Order
Korešpondencia v obchodnej praxi a iné písomnosti
Autor: Lýdia Bednárová
Cena: 3.22 EUR
Mierka: 0
Kategória: Slovenčina - učebnice
Vydavateľ: Príroda, s.r.o.
Vydanie 1.
Rok vydania: 2006
ISBN: 80-07-01518-3
Počet strán: 96
Mäkká väzba
Rozmery: 14.50 x 20.50 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Slovenčina - učebnice

Vydané: 2015-01-15
Aktualizované: 2015-01-15

Kategórie: - Ekonomika, financie