Panorama.sk
Knihy, literatúra
×
Obsah
Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Slovenská encyklopédia BELIANA

Polyhistor Matej Bel

V bratislavskom vydavateľstve Veda pokračuje vydávanie vôbec prvej všeobecnej encyklopédie veľkého rozsahu, vydávanej pod záhlavím Encyclopaedia BELIANA. V roku 2017 je v ponuke jej ôsma časť.

Celkove má toto dielo mať dvanásť zväzkov, obsahujúcich asi 150 000 hesiel. Jeho názov pripomína významného slovenského polyhistora z prelomu 17. a 18. storočia Mateja Bela, považovaného za zakladateľa vlastivedných štúdií v celom niekdajšom Uhorskom kráľovstve.

Encyclopaedia Beliana

Encyklopédiu redakčne spracúva a do tlače pripravuje kolektív Encyklopedického ústavu SAV, ktorý má na svojom konte väčší počet významných diel slovníkového a encyklopedického charakteru. Tie však doteraz, na rozdiel od BELIANY, mali charakter národných encyklopédií – sústreďovali poznatky o Slovensku, prípadne s ním súvisiace. V minulosti, pred vznikom samostatnej Slovenskej republiky, sa tvorba všeobecných encyklopédií sústreďovala na Encyklopedickom inštitúte Československej akadémie vied v Prahe, s ktorým slovenské encyklopedické pracovisko úzko spolupracovalo.

Vedúca projektu BELIANA, PhDr. Hana Prociková z EÚ SAV, pôvodne odhadovala kompletné vydanie encyklopédie na osem až desať rokov. Žiaľ, vydávanie encyklopédie postupuje pomalšie. Prvý zväzok vyšiel v roku 1999, siedmy zväzok, obsahujúci heslá pod písmenami In - Kalg, vyšiel v roku 2013.

Napriek pomalému tempu vydávania je encyklopédia obľúbeným titulom. Nesporne to súvisí s jej obsažnosťou i reprezentatívnosťou.

Prvý zväzok (písmená A — Belk) obsahoval vyše 10 000 hesiel, vyše 1 800 farebných a čiernobielych ilustrácií, 66 máp a na jeho tvorbe sa podieľalo vyše 600 autorov, konzultantov a oponetov textov a vyše 100 autorov ilustrácií.

Asi tretina hesiel encyklopédie je venovaná náukám o prírode, tretina duchovnej kultúre a tretina technike. Samozrejme, významné zastúpenie majú poznatky o prírode, kultúre, vede, športe, hospodárskom a politickom vývoji Slovenska od najstarších čias po súčasnosť, o živote národnostných menšín na Slovensku a Slovákov v zahraničí.

BELIANA je bohato ilustrovaná: Napr. tretí zväzok, zahrnujúci asi osemtisíc hesiel (písmená Č — Eg), obsahuje vyše 1600 farebných a čiernobielych ilustrácií a 39 máp. V súťaži slovníkových a encyklopedických diel, usporiadanej Jednotou tlmočníkov a prekladateľov v Prahe v apríli 2004, získal jedno prvé a dve druhé miesta.

Pre zahraničných záujemcov o údaje zo Slovenska EÚ SAV pripravil jednozväzkový encyklopedický slovník v angličtine pod titulom The Encyclopaedia of Slovakia and the Slovaks (A Concise Encyklopaedia). Obsahuje 3640 hesiel zhrnujúcich poznatky o Slovensku a jeho obyvateľoch a množstvo ilustrácií.

Viac informácií:

The Encyclopaedia of Slovakia and the Slovaks

OBJEDNAJTE TU:Order
Encyclopaedia Beliana VIII. ( Kalh - Kokp )
Cena: 63.80 EUR
Mierka: 0
Kategória: Encyklopédie a kalendáre
Vydavateľ: VEDA
Vydanie 1
Rok vydania: 2016
ISBN: 978-80-970350-2-0
Počet strán: 678
Tvrdá väzba
Rozmery: 21.40 x 29.00 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Encyklopédie a kalendáre
Mailujte adresu stránky

Panoráma.sk - Kontakty / O nás
© Copyright 1998 - 2018, Panoráma.sk
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo dalšie šírenie textov a fotografií zo stránok Panorámy.sk bez predchádzajúceho písomného súhlasu Panorámy.sk je porušením autorského zákona.
Partneri Panorámy.sk používajú cookies. Používaním stránok dávate súhlas s ich zapisovaním do Vášho internetového zariadenia zariadenia - prehliadača.