Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Dóm sv. Alžbety v Košiciach

Dóm svätej Alžbety  v Košiciach - obálka.

Hodnotná obrázková publikácia venovaná Dómu svätej Alžbety v Košiciach.

Pozoruhodné sú okrem snímiek Dómu aj fotografie a podrobné popisy hlavného oltára. Umožňujú zoznámiť sa s oltárom lepšie ako pri bežnej návšteve chráme. Hlavný oltár pochádza z rokov 1474-77 a v jeho rámoch je 4x12 obrazových kompozícií.

Kniha vyšla v anglickej, v nemeckej a v slovenskej verzii.

Točité schodisko v Chráme sv. Alžbety v Košiciach
Točité schodisko v Chráme sv. Alžbety v Košiciach. Autor / zdroj: Ing. Alexander Jiroušek.
Sedembolestná Panna Mária zo začiatku 16. storočia
Sedembolestná Panna Mária zo začiatku 16. storočia. Autor / zdroj: Ing. Alexander Jiroušek.

Obsah

Mons. Alojz Tkáč: Katedrála - matka kostolov . . . 7

ThDr. Pavol Dráb: Farnosť v tieni katedrály . . . 9

HELic Peter Zubko: Náš Dóm - naše srdce . . . 11

Mária Spoločníková: 0 oltári sv. Alžbety . . . 40

Mária Spoločníková: Umelecko - historické pamiatky Dómu sv. Alžbety . . . 80

Ing. Kristína Markušová: Reč kameňov košického Dómu . . . 98

Mons. JCDr. Peter Holec: Tvorba a realizácia nového obetného stola v Dóme sv. Alžbety v duchu II. vatikánskeho koncilu . . . 138

MMgr. Zuzana Vašková: V dotyku zeme a neba - prepojenie časov . . . 140

Doc. PhDr. Imrich Vaško, CSc.: S bázňou aj hrdostou . . . 141

Doc. PhDr. Imrich Vaško, CSc.: Ako sme žili . . . 144

Fotografie, redakčná a grafická úprava: © Ing. Alexander Jiroušek

Ďalšie info:

Atrakcie východného Slovenska v obrázkoch

Knihy o Slovensku v nemeckom jazyku a slovensko-nemecké slovníky

Legendy z gymnázia

Ponuku ďalších kníh, máp a služby pre turistov v Košiciach nájdete TU.

OBJEDNAJTE TU:Order
The Cathedral of St. Elizabeth in Kosice
Autor: Alexander Jiroušek
Cena: 13.61 EUR
Mierka: 0
Kategória: Pamätihodnosti, architektúra
Vydavateľ: SASA
Vydanie 1.
Rok vydania: 2000
ISBN: 80-967096-4-X
Počet strán: 144
Tvrdá väzba
Rozmery: 24.00 x 32.00 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Pamätihodnosti, architektúra

Vydané: 2005-01-29
Aktualizované: 2005-01-29

Kategórie: Pamätihodnosti