Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Uhorská koruna z veže Katedrály svätého Martina sa dotkla zeme po 105 rokoch

Katedrála svätého Martina nie je len jednou z výrazných bratislavských dominánt, ale vďaka veži s replikou uhorskej koruny patrí aj k raritám. V knihe Bratislavské rarity od Igora Janotu sa píše: "... len vankúš, na ktorom je kráľovská koruna položená, má rozmery ako menšia kuchyňa v panelovom dome: dvakrát dva metre. Koruna s krížikom na temene má dovedna väčšiu výšku ako urastený chlap: merajú spolu 2,7 metra. Z toho koruna sama meria stošesťdesiat centimetrov." Zdola koruna nevyzerá tak giganticky, ale snímka zo spúšťania koruny z veže údaje o jej rozmeroch očividne potvrdzuje.

Začiatok náročného sňatia repliky uhorskej kráľovskej koruny z veže katedrály svätého Martina

Korunu, presnejšie jej maketu, mohli Bratislavčania a návštevníci mesta od 18. storočia, keď bola osadená na veži, vidieť zblízka len dvakrát. Naposledy od augusta do začiatku októbra 2010, keď korunu sňali z veže v rámci rekonštrukčných prác.

Spúšťanie repliky uhorskej kráľovskej koruny z veže Katedrály svätého Martina

Náročný dvojhodinový manéver sa začal v pondelok 16. augusta 2010 predpoludním vyzdvihnutím koruny z hrotu veže a pokračoval jej spustením, pri ktorom účinkovali horolezci. Jeden korunu počas celej operácie z blízka istil. Po spustení repliky uhorskej koruny objavili reštaurátori v jej útrobách unikátny dokument (nález sčasti obhoreného pergamenu datovaného v roku 1785). Do pevne zacínovaného medeného puzdra boli podľa očakávania zrolované dobové noviny z roku 1905, keď bola koruna naposledy spustená, a z toho istého obdobia tiež listina s menoslovom štátnych i cirkevných autorít. Prekvapením bola podobná listina z roku 1846 spolu s nemeckým plagátom predstavenia v Mestskom divadle dňa 13. novembra toho istého roku.

Replika uhorskej kráľovskej koruny pred odvozom do reštaurátorskej dielne

Obnova koruny je súčasťou celkovej rekonštrukcie veže Katedrály svätého Martina, ktorú si vyžiadal havarijný stav krovu strechy veže. Predpokladaná dĺžka rekonštrukcie je podľa hovorca Bratislavskej arcidiecézy Jozefa Haľka sedem mesiacov od odovzdania lešenia. Prebiehajúci reštaurátorský prieskum odhalí pôvodnú farbu kostola, do ktorej by sa mohol vrátiť.

Kým na začiatku minulého storočia odviezol korunu do dielní zlatníckej firmy Mórica Weinstabla, kde ju nanovo pozlátili, konský povoz, teraz sa čestnej úlohy zhostila obyčajná dodávka. Tá dopravila unikátnu repliku k reštaurátorom.

.Pripojte komentár

Ďalšie info:

Prehliadka Dómu sv. Martina v Bratislave

Bratislavský online sprievodca

Vydané: 2006-03-20
Aktualizované: 2006-03-20

Kategórie: Zaujímavosti