Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Archanjel a svätec nad priekopou

Svätý Ján Nepomucký na Michalskom moste

Viete, čo má Bratislava spoločné s Prahou? - Svätého Jána Nepomuckého na moste.

Pri všetkej skromnosti treba priznať, že nielen socha pražského svätca, ale predovšetkým onen pražský most - Karlov most, je slávnejší než ten bratislavský. Socha svätého Jana Nepomuckého bola prvá, ktorá ho zdobila. Na moste, ktorý začali v Prahe stavať v roku 1357, sa postupne ocitlo tridsať sôch a súsoší. Väčšina, tak ako aj Nepomucký, pochádza z čias vyše tristo rokov po jeho dokončení.

Bratislavská socha svätca sa datuje okolo roku 1725, je o viac ako 40 rokov mladšia než pražská. Svätý v Prahe vyvracia oči do neba a možno sa pozerá aj na Vltavu, ale bratislavský Nepomucký dovidí len do protiľahlého výklenku mosta, kde stojí jeho spoločník - archanjel Michal. A pravdu povediac, lesklú vodnú hladinu by svätec neuzrel ani vtedy, keby mu vo výhľade nebránil majestátny anjel. To preto, lebo obe sochy stoja na moste, ktorý sa neklenie nad vodou, ale nad suchou priekopou. Je to Michalský most, a hádam nikomu by ani nenapadlo zaradiť ho k ostatným skutočným bratislavským mostom. O jeho pôvode píšu historici Štefan Holčík a Ivan Rusina v knihe Umenie Bratislavy: "Pred gotickou vežou Michalskej brány vzniklo koncom stredoveku (1445) predbránie s barbakanom. Vonkajšiu bránu upravili roku 1712, zástavba v priestore medzi bránami je až z 18. storočia. Pred vonkajšou bránou sa pôvodne nachádzal padací most, ktorý koncom 18. storočia nahradili dnešným pevným mostom."

Most spočiatku viedol ponad vodu. V polovici 14. storočia tu vykopali obrannú vodnú priekopu, ktorá mala sťažovať prístup útočníkov k múrom opevnenia a k Michalskej bráne svojou hĺbkou, neschodnými stenami aj šírkou. Dodnes sa zachovali údaje o chove rýb, o čerpadlách, či kolesách, ktorými mesto dopravovalo vodu do priekopy.

Archanjel Michal na Michalskom moste

Ak idete po moste od Starého mesta, sochu Michala archanjela vidíte po ľavej strane a po pravej sochu Svätého Jána Nepomuckého. Obe tam dal umiestniť Bratislavský okrášľovací spolok v roku 1898, o takmer sto rokov neskôr originály sôch nahradili ich kópe. Priekopa pod mostom slúžila ako mestská strelnica a bolo tam aj drevené divadlo. Možno práve preto si ctihodní mešťanostovia zo spolku povedali, že miesto treba ešte viac zušľachtiť, zduchovniť. Výber archanjela Michala súvisí s názvom mosta a brány, ktorej vežu takisto zdobí medená socha Michala zápasiaceho s drakom. Podľa Starého zákona je jedným z prvých kniežat "nebeského vojska". Mnohé ranokresťanské spisy ho opisujú ako anjela úctyhodného vzhľadu, ktorý má takú moc, že dokáže vytrhnúť duše z pazúrov pekelných mocností. Archanjel Michal na moste môže tak dodnes pripomínať ochranu, ktorú kedysi vodná priekopa, opevnenie a Michalská brána poskytovali mestu.

Voľba druhej sochy, svätého Jána Nepomuckého je tiež pochopiteľná. Kým pražský Nepomucký má na svoj podstavec na Karlovom moste plný nárok, veď vo vodách Vltavy našiel smrť, keď ho tam dal v roku 1393 po mučení zhodiť kráľ Václav IV., bratislavský si svoje miesto zaslúžil z menej dramatických dôvodov. Pre legendárnu smrť vo Vltave sa Ján Nepomucký stal známym aj ako patrón mostov, riek, rybárov, vodných mlynov a tiež ako ochranca pred povodňami. V Bratislave ho uctievali najmä po povodni roku 1850, a v meste stálo najmenej päť jeho sôch. Tá na Michalskom moste môže byť pre nás spomienkou na čľapkajúcu vodu a ryby, ktoré si kedysi spokojne plávali v priekope. Ak tam dnes zájdete, nájdete už len raka. Červeného raka. Nie ozajstného, ale na vývesnom štíte starobylej lekárne, podľa ktorej sa volá letná čitáreň zriadená v priekope.

Ida Bibelová

Michalský most

Socha svätého Jána Nepomuckého a Michala archanjela

Michalský most
Obe sochy umiestnil na moste Bratislavský okrášľovací spolok roku 1898.
Autor: pravdepodobne Ľudovít Gode

Svätý Ján Nepomucký je patrónom mostov a riek a archanjel Michal symbolizuje ochranu, ktorú mestu zabezpečovala Michalská brána a niekdajšia vodná priekopa pod mostom.

.Pripojte komentár

Ďalšie info:

Sochy a fontány v Bratislave

Vydané: 2007-08-07
Aktualizované: 2007-08-07

Kategórie: - Pamätihodnosti