Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Devínske Karpaty - Neznačené trasy

Horná prístupová cesta z dolnokorunskej cesty do prírodnej pamiatky Devínska lesostep

Lesy na území Devínskych Karpát nie sú – aspoň zatiaľ – predmetom intenzívnej ťažby dreva, v dôsledku čoho turistické cesty a chodníky sa tu nevyužívajú primárne ako prístupové cesty ťažobných mechanizmov a odvozné miesta pre ťahače dreva ako tomu je napr. v Bratislavskom lesoparku. Vďaka tomu poskytujú minimálny štandard, ktorý rekreačný turista očakáva – sú schodné a ich okolie nie je zapratané haluzinou a iným drevným odpadom. V poslednom čase sa, žiaľ, po niektorých začínajú premávať jedinci na terénnych autách a štvorkolkách.

Pre prímestskú rekreáciu, na ktorú sú tieto lesy primárne určené, je k dispozícii okrem turisticky prijateľných lesných a poľných ciest aj pomerne hustá sieť lesných chodníkov, ideálnych v lete napr. pre rekreačný beh a v zime na bežky. Turistom sa tu ponúkajú vcelku nenáročné vychádzky najmä od Karlovej Vsi tak po hrebeni masívu Devínskej Kobyly ako aj po magistrále – zvážnici traverzujúcej po vrstevniciach tento masív, ďalej viaceré možnosti prechodu hlavného hrebeňa a v neposlednom rade je tu aj miestami náročnejší výstup na Devínsku Kobylu.

Špecifikom tejto oblasti sú hlboké žľaby a doliny, pripomínajúce rokliny kaňonovitého rázu (osobitne napr. Fialková dolina a dolina Mokrý Jarok) a početné krasové útvary vrátane jaskýň roztrúsených po celom území Devínskych Karpát.

Podrobnosti o krasových útvaroch a jaskyniach v Devínskych Karpatoch sa dočítate na stránkach bratislavských jaskyniarov Speleo Bratislava.

Vďaka členitosti Devínskych Karpát, ich hlbokým údoliam, bočným hrebeňom so strmými svahmi a s mnohými pahorkami sa v tejto oblasti nachádzajú viaceré odľahlé alebo prirodzene skryté osobitné miesta, na ktorých si vyznačili svoje "fleky" a výsostné územia trampské osady.

V priloženom mapovom .kml súbore je zmapovaná sieť takmer dvesto úsekov lesných ciest a chodníkov na tomto území. K tejto podrobnej sieti lesných a poľných ciest a chodníkov iba dve poznámky:

„Zabudnuté“ južné svahy Bratislavského predhoria

Pri pohľade na turistickú mapu Devínskych Karpát (napr. www.hiking.sk) vidno, že na území o rozlohe vyše osem štvorcových kilometrov, ktoré sa nachádza juhovýchodne od mestskej časti Devín a južne od modrej a červenej hrebeňovej trasy nie sú vyznačené žiadne turistické trasy. Na tomto území sa však nachádzajú dobre zachované lesy, rozsiahle lúky hospodárskeho aj lesostepného charakteru a hlboké doliny. Krížom tohto členitého terénu južných svahov vedú staré vozové cesty z Devína do Dúbravky (a Lamača) a do Karlovej Vsi. A všetkými smermi tu vedú lesné cesty a chodníky.

Alternatívna trasa výstupu na Devínsku Kobylu

Na Devínsku Kobylu okrem trasy červenej značky od hradu Devín a trasy zelenej značky od Devínskej Novej Vsi vedie aj tretia – neznačená, prirodzená a relatívne nenáročná trasa (prevýšenie cca 140 m/ 2 km v porovnaní s prevýšením cca 300 m/ 3 km) lesnými chodníkmi sledujúcimi hrebeň a odbočujúcimi západným smerom cca 400 a 900 m od rázcestníku Dúbravská hlavica (355 m) z červene značenej trasy. Obidva lesné chodníky sa spoja pri záverečnej časti výstupu na plošinu Devínskej Kobyly v blízkosti vrcholu. Samotný vrchol Devínskej Kobyly – kóta 514 m - je však naďalej pre verejnosť neprístupný.

Priložená sieť lesných ciest a chodníkov je oveľa podrobnejšia ako turistická mapa na www.hiking.sk a môže byť užitočná pri plánovaní výletu či túry do tejto oblasti a pri orientácii v teréne. (Pozri Ako si prezerať a plánovať trasy.)

Vydané: 2011-02-13
Aktualizované: 2011-02-13

Kategórie: Výlety a prechádzky - Bratislava a okolie - Výlety, prechádzky