Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Hrad Devín

Devínske bralo, portál vpravo pod hradom je pomník obetiam Železnej opony
Devínske bralo, portál vpravo pod hradom je pomník obetiam Železnej opony. Autor / zdroj: Vlado Bibel.

Zrúcaniny hradu na brale nad sútokom Moravy a Dunaja. Z hradu je nádherný výhľad na prielom Dunaja cez Karpaty, na priestor Devínskej brány, v histórii známej ako Porta Hungarica, alebo Ungarische Pforte.

Od 5. mája 2017 je po dlhotrvajúcej rekonštukcii znova otvorený aj horný hrad, ktorý sa týči na brale najvyššie a poskytuje najkrajšie výhľady.

Strategicky významná poloha Devína viedla k jeho osídleniu už v praveku. Lokalitu hradu využívali aj Kelti a následne Rimania, keď bol súčasťou pohraničnej línie Limes Romanus.

Prvé písomné záznamy o tejto lokalite z 9. storočia (franské Fuldské anály) spomínajú veľkomoravskú pevnosť slúžiacu proti útočiacim Bavorom. Samotný hrad na skalnom brale pochádza z 13. až 15. storočia, odvtedy bol viackrát prestavovaný. V stave zrúcaniny je od r. 1809, keď počas napoleonských vojen francúzske vojská vyhodili hornú časť hradnej pevnosti do vzduchu. V súčasnosti je zakonzervovaný a jeho časti sú prispôsobené na muzeálne a turistické ciele.

Výstava Hrad Devín v 13. – 20. storočí

Horná časť hradu je postavená na brale, v ktorom sú jaskynné priestory. Od mája 2017 je v nich sprístupnená nová expozícia Hrad Devín v 13. – 20. storočí. Tristo archeologických nálezov z hradu prezentuje jeho stavebný vývoj, jeho majiteľov a najvýznamnejšie udalosti, ktoré sa na Devíne odohrali.

More, ktoré tu bolo pred 16 miliónmi rokov

Expozícia je doplnená aj o geologickú históriu hradného brala a unikátnu prezentáciu zvyškov mora z obdobia treťohôr (16 miliónov rokov). Zachovali sa tu v podobe morského piesku s príslušnou faunou a tiež pozorovateľnými vplyvmi pôsobenia morskej hladiny.

Osídlenie už pred 7tisíc rokmi

V strednej časti sa usporadúvajú kultúrne podujatia a je tam aj výstavná sieň, v ktorej bola do októbra 2016 expozícia Devín v Praveku. Sprístupňovala nálezy, ktoré dokladali osídlenie Devína už pred 7 tisíc rokmi.

Devín ako národný symbol

Vzhľadom na svoju veľkomoravskú minulosť sa Devínsky hrad v časoch slovenského národného obrodenia v prvej polovici 19. storočia stal symbolom národného a všeslovanského hnutia, keď bol cieľom stretnutí štúrovcov. Tento emocionálny význam pre slovenskú štátnosť si hrad udržal do dnešných čias.

Podobný náboj mal Devínský hrad aj pre maďarský národ. V roku 1896 pri príležitostí osláv tisícročia svätoštefanskej koruny postavili na Devíne 33-metrový žulový obelisk. Ten, ako symbol z čias Rakúsko-uhorskej monarchie, zbúrali českí legionári v roku 1918.

Devínsky hrad patrí k obľúbeným cieľom vychádzok Bratislavčanov. Prechádzať sa možno pod hradom, po nábreží Dunaja a popri Morave. Pod hradom stoja dva pomníky obetiam Železnej opony, ktorá tade viedla počas vlády komunistickej strany.

Mapa pešej trasy Devín - Dúbravka

Dostupnosť

Autobusmi MHD - z centra Bratislavy č. 29. Pozri cestovné poriadky.

Otváracie hodiny a vstupné na stránkach Múzea mesta Bratislavy.

Značkované pešie trasy vedú cez masív Devínskej kobyly z miestnych častí Dúbravka a Devínska Nová Ves (z Dúbravky asi 2 hod.) Výhľad na sútok riek a Devín z Devínskej kobyly stojí za tú námahu. Je to asi naojobľúbenejšia pešia výletná trasa Bratislavčanov.

Cestička k Devínskemu hradu od Sandberdu (Devínska Nová Ves)
Autor / zdroj: Vlado Bibel

Bicyklom

Cyklistický prístup je buď frekventovanou cestou popri Dunaji, 8 km z okrajovej miestnej časti Karlova Ves alebo popri Morave, buď po ceste alebo cyklistickým chodníkom, 4,5 km z Devínskej Novej Vsi.

Devínsky hrad - pohľad z hornej časti hradu
Devínsky hrad - pohľad z hornej časti hradu. Autor / zdroj: Branislav Bibel.

Autom

Pre motoristov je výhodné veľké parkovisko pod hradom. Je však platené. V čase povodní parkovisko oblizujú vody vyliatych riek. Protipovodňová stena by mala parkovisko pred vodou ochrániť. Pri parkovisku pod hradom sú predajné stánky s občerstvením a športoviská.

Na kanoe na Dunaji pod Devínskym hradom
Na kanoe na Dunaji pod Devínskym hradom. Autor / zdroj: Vlado Bibel.

Loďou

Prístup je aj po vode, prístavisko pri Dunaji obsluhuje sezónne lodné linky z centra Bratislavy i z rakúskeho Hainburgu. Vodná trasa Bratislava - Devín a späť je tradičnou bratislavskou vyhliadkovou plavbou po Dunaji.

Brehy Moravy pod hradom bývajú cieľom vodáckych splavov. Pod Devínom sa môžete plaviť na populárnom a dynamickom splave z Hainburgu do Bratislavy.

Ďalšie info:

Festival Devín 2013 - fotopostrehy

Bratislavský online sprievodca

Pozorovanie vtáctva a prírody v rezervácii Devínska Kobyla

Devínska Nová Ves: Cesta do treťohôr a ešte aj inde (Sandberg, Devínska Kobyla, Štokerauská vápenka, Villa rustica)

Neznáma Bratislava - raketová Devínska Kobyla

Vydané: 2003-06-06
Aktualizované: 2003-06-06

Kategórie: Výlety, prechádzky - Výlety a prechádzky - Bratislava a okolie