Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Leví Matuzalem odpočíva v múzeu, jeho náhradník drží stráž nad fontánou

Fontána pred Starou tržnicou v Bratislave

Cirkusové levy sú často vyslúžilí leví dôchodcovia, odpočívajú za mrežami klietok a v očiach sa im zrkadlí vyrovnanosť s osudom. Presne takto na mňa pôsobí lev, či skôr levík, ktorý je súčasťou fontány pred Starou tržnicou. Možno preto, že je staručký a malý, ale možno aj preto, že ma ovplyvnila povesť, podľa ktorej znázorňuje cirkusantského leva. Príbeh som si prečítala v seriáli Zurkot bratislavských fontán od Igora Janotu, publikovanom v týždenníku Sloboda v roku 1981.

Poľovačka na leva v starej Bratislave

Janota píše, že povesť sa datuje po bitke pri Moháči (1526), keď Turci obsadili veľkú časť Uhorska a sídelné mesto sa presťahovalo do Bratislavy. Nepriateľ ju chcel dobyť a vymyslel plán, v ktorom Turci prišli do mesta preoblečení za cirkusantov s divými šelmami. Divé zvery mali vypustiť do ulíc a za všeobecného chaosu by otvorili mestské brány. Plán prekazil jeden z levov. Predčasne ušiel a hnal sa hore Michalskou ulicou, ale stráže na Michalskej veži boli v pohotovosti. Leva začali prenasledovať popri múroch až pred Kláštor františkánov. Tu sa zaskočený lev uchýlil za kamennú plastiku mestského erbu na neďalekom gotickom objekte a tam ho nakoniec aj zasiahla a usmrtila dobre mierená strela jedného zo strážcov. Na pamiatku udalosti vraj ktorýsi kamenár vytesal sochu leva skrytého za štít s erbom a postavil ju do stredu fontány na Františkánskom námestí.

Namiesto leva žena s krčahom

Podľa historikov stála fontána s renesančnou plastikou leva na Františkánskom námestí od roku 1592. Lev je štítonosičom mestského erbu, ktorý mal svedčiť, že fontánu dal za vlastné prostriedky postaviť "Senatus Populusque Posoniensis", teda senát a ľud Bratislavy. Fontánu upravovali v roku 1804, leva nahradili plastikou ženy s krčahom. V tridsiatych až päťdesiatych rokoch 20. storočia stál lev v parku na Americkom námestí.

Jedna fontána zložená z dvoch

Podľa záznamov v inventárnom spise Pamingu - Mestského investora pamiatkovej obnovy - je terajšia fontána pred Starou tržnicou na námestí SNP torzom dvoch zaniknutých fontán. Jedna z nich je z levej fontány z Františkánskeho námestia, o ktorej rozpráva povesť. Spodná časť - kruhová nádrž kalichového tvaru dekorovaná štyrmi ružami, ktoré sú upravené ako chrliče, pochádza z Fontány s ružami zo 17. storočia, ktorá stála v záhrade letného arcibiskupského paláca.

Aj keď lev na svojej terajšej adrese pôsobí naozaj staro, nie je to pôvodný leví Matuzalem zo 16. storočia. Ten oddychuje v Mestskom múzeu.

Text: Ida Bibelová, Foto: Braňo Bibel

Fontána pred Starou tržnicou v Bratislave
Fontána pred Starou tržnicou v Bratislave

Fontána s levom

Námestie SNP, pred Starou tržnicou
Renesančná plastika s levom pochádza zo 16. storočia.

Terajšia fontána pred Starou tržnicou na námestí SNP vznikla spojením torz dvoch zaniknutých fontán. O levovi, ktorý sa opiera o štít s mestským erbom, sa rozpráva povesť z obdobia vojen s Turkami.

Ďalšie info:

Sochy a fontány v Bratislave

Vydané: 2015-01-15
Aktualizované: 2015-01-15

Kategórie: Výlety, prechádzky - Pamätihodnosti