Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Ostrihomská bazilika: Zo Štúrova cez Most Márie Valérie

Most Márie Valérie

Pohľad na ostrihomskú baziliku nad Dunajom je z bazénu štúrovského termálneho kúpaliska taký lákavý, že človek môže až zapochybovať, či je bazilika skutočná. Či to nie je iba reklamný pútač, ako napodobenina pohára s pivom nad miestnym občerstvovacím areálom. Od návštevy atraktívnej sakrálnej pamiatky v minulosti odrádzala ruina mostu medzi slovenským Štúrovom a maďarským Ostrihomom. Výlet do Ostrihomu nebol len tak na skok. V júni 2009 nás však ostrihomská panoráma zlákala celkom poľahky, pretože obnovený Most Márie Valérie od roku 2001 funguje tak, ako má.

Pred vstupom na most sme neobdivovali iba výhľad na impozantnú stavbu. K zastávke nás nemotivovalo iba dobré stanovište na panoramatickú snímku nábrežia s bazilikou, ale aj zvuky, ktoré sa niesli nad riekou. Najprv sa ozvali od slovenského brehu a potom z maďarského. Keď sme vyzreli dolu z mosta, všimli sme si šiator, v ktorom energicky dirigovala žena malý spevácky zbor. Zvuky sa miešali so svišťaním vetra a s hukotom áut, ale aj tak boli pôsobivé, zvlášť, keď spev a neskôr aj muzicírovanie vyznievalo ako harmonický dialóg medzi dvomi brehmi. Podujatie so zaujímavým názvom - akvafón - sa konalo už tretíkrát. Škoda len, že na oboch brehoch sa našlo iba zopár poslucháčov. Podujatie však aj napriek tomu muselo mať širšiu odozvu, lebo hudba, spev a prednes sa tak zamiešali do bežných zvukov prostredia, že to museli vnímať aj turisti hore pri bazilike, aj peší prechádzajúci mostom, a aj lodné posádky a pasažieri lodí na Dunaji.

Arcivojvodkyňa Mária Valéria Rakúska

Most postavili v roku 1895 a bol pomenovaný podľa najmladšej, štvrtej dcéry rakúsko-uhorského cisára Františka Jozefa a Alžbety Bavorskej (známej ako Sissi). Arcivojvodkyňa Mária Valéria mala vtedy tridsať rokov. Most bol už tretím, ktorý v Uhorsku nazvali menom príslušníkov habsburskej monarchie. Mária Valéria tam bola obľúbená, možno práve preto, že bola najmilovanejším dieťaťom mimoriadne populárnej Sissi. Nemenované historické zdroje uvádzajú, že keby sa narodila ako chlapec, dostala by meno Štefan, takže aj to bol možno dôvod, prečo po nej pomenovali most vedúci k mestu, kde prišiel na svet legendárny Svätý Štefan - zakladateľ Uhorského kráľovstva. A na dôvažok - klebetné jazyky rozchyrovali, že vraj nebola dcérou mocnára Ferenca Jožku, ale hriechom tajnej lásky pôvabnej Sissi a jej obdivovateľa, maďarského premiéra Gyulu Andrássiho. Ctihodnejším argumentom pre pomenovanie mostu je však povesť Márie Valérie ako aktívnej organizátorky charitatívnych podujatí a mecenášky nemocníc, útulkov a Červeného kríža.

Ostrihom

Za mostom očarí prichádzajúceho atmosféra historického mestečka s úzkymi uličkami, kostolnými vežami, útulnými námestíčkami. Ostrihom je jedno z najstarších maďarských miest a tamojšie osídlenie sa datuje už od dávnych dôb kamenných, železných, keltských a rímskych. Archeológovia tam majú trvalé bydlisko a stálu prácu.

Ostrihom

Vystúpali sme po strmých úzkych schodíkoch - nazvaných Mačacie schody až hore k bazilike. Hradný vrch, na ktorom stojí, bol pôvodne miestom sídla veľkokniežaťa Gézu, ktorému sa na hrade narodil syn Vajk. Z neho sa po krste stal Štefan, korunovaný roku 1000 za uhorského kráľa. Históriu zvečňuje veľká biela plastika priamo pred dunajskými hradbami obkolesujúcimi baziliku. V časoch panovania Štefana tu však ešte terajšia bazilika nestála, postavili ju až v 19. storočí na mieste dvoch starších chrámov. Hradby a strategická poloha baziliky napovedajú, že tunajší obyvatelia v priebehu stáročí okúsili mnohé vojnové útrapy. V 13. storočí na mesto a kráľovský hrad zaútočili Tatári, v 14. storočí ho vyplienil český kráľ Václav a v sedemnástom sa dostal do pazúrov Turkov. Moslimovia aj kresťania striedavo mesto usilovne stavali a ničili, pravda však je, že stopy po orientálnej architektúre neúprosne likvidovali najprv víťazi a potom čas. Ostali z nich iba zvyšky tureckého opevnenia, mešity a kúpeľov.

Mesto prestalo byť sídlom uhorských kráľov v polovici 13. storočia, pre turecké výboje sa z neho stiahol aj biskup a biskupský úrad sa na svoje historické sídlo vrátil až v roku 1820. Baziliku vystavali v rokoch 1822 - 1869. Stavba v klasicistickom štýle ohromuje svojimi rozmermi: výška dómu je 71,5 metra, má gigantické oblúky a vo vnútri je obrovský oltár talianskeho majstra Michelangela Grigolettiho.

Ostrihom - pohľad na mesto z Hradného vrchu

Z hradieb sa dívame na "mačacie schodíky", od rieky strieda zvuk lodnej sirény hudba "akvafónu". Na hradbách šantia deti školského výletu, zdá sa, že ich sprievodcovia majú pevnejšie nervy ako my. Vôbec ich neokrikujú, len miernym hlasom vyzývajú rozbláznených tínedžerov, aby zoskočili a pobrali sa dolu.

Mesto pod Hradným vrchom žije nedeľným ruchom, všade sa trúsia ľudia, kde sa dá, parkujú autá, a plné je aj dunajské rameno, ktoré slúži ako prístavisko jácht. Prechádzame cez mostík, ktorý sa klenie ponad bielymi štíhlymi plavidlami, a tak troška závidíme tým, ktorí sa sem-tam objavia na plalube. Predpokladáme, že je to ideálne víkendové miesto pre výletníkov z Budapešti, veď do maďarskej metropoly je to stadiaľto asi 50 kilometrov.

Staré ostrihomské centrum sa volá príznačne Víziváros, čiže Vodné mesto. Orientačné tabuľky so šípkami dávajú turistom na výber - okrem baziliky môžu navštíviť Múzeum kresťanstva v Primaciálnom paláci z konca 19. storočia, pristaviť sa pri barokových sakrálnych stavbách a tí športovejšie založení môžu z Vodného mesta vyraziť k vode - do ostrihomského akvaparku.

Naše auto sme pre nedostatok miesta zaparkovali tesne pri šiatri, kde sa rozložil zvukársky štáb akvafónu. S ospravedlňujúcimi výrazmi na tvárach štartujeme a pridávame tak nechtiac do melódie trochu kakofónie z útrob škodovky. V Štúrove sa ešte pristavíme pri tabuľke s najnovšími informáciami o moste Márie Valérie. Most prestal slúžiť v rokoch 1919 až 1927, keď ho opravovali. Na Vianoce 1944 ho vyhodili do vzduchu ustupujúce nemecké jednotky a výbuch ťažko poškodil dva hlavné nosné piliere. Z mosta ostala ruina na dlhých 56 rokov. K životu sa prebral vďaka slovensko-maďarskej dohode o jeho spoločnej obnove a fondom Európskej únie, po rekonštrukcii je v prevádzke od októbra 2001.

(ib)

.Pripojte komentár

Ďalšie info:

Bratislavský online sprievodca

Vydané: 2009-06-09
Aktualizované: 2009-06-09

Kategórie: Výlety, prechádzky - Výlety a prechádzky - Bratislava a okolie