Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Plavba po Dunaji v Gabčíkove obnovená

V utorok, jednásteho septembra 2012 o osemnástej hodine opustilo plavebnú komoru v Gabčíkove prvé plavidlo smerom na Bratislavu, čím bola plavba po Dunaji opäť obnovená. Slovenský vodohospodársky podnik ukončil opravu asfaltového tesnenia ochrannej hrádze prívodného kanála Vodného diela Gabčíkovo. Trhlinu plášťa najskôr zväčšili, vyčistili a upravili na ploche zhruba dva štvorcové metre. Následne ju zaliali špeciálnou asfaltovobetónovou zmesou. Statika hrádze poškodená nebola.

Počas opravy vodohospodári znížili hladinu vody v Gabčíkove o 94 cm pod úroveň minimálnej prevádzkovej hladiny. V utorok, v čase od 12.00 – do 18.00 hod. bola zároveň vylúčená aj plavba cez plavebné komory na VD Gabčíkovo. Vodohospodári zabezpečili aj dostatok vody pre bratislavskú rafinériu Slovnaft. Už v predstihu, počas víkendu prebagrovali vjazd do bazéna minerálnych olejov, v ktorom je umiestnený odberný objekt vody Slovnaftu. Táto oprava lodnú dopravu prakticky nenarušila, pretože sa uskutočnila v čase plánovanej údržby a opráv technologických zariadení plavebných komôr. Plavba cez plavebné komory bude kvôli ich údržbe prerušená aj 18. a 25. septembra 2012.

(Z tlačovej správy Ministerstva životného prostredia SR)

Po havárii lode v umelom kanáli na Dunaji znížia hladinu vody, ale hladina v dunajských ramenách nepoklesne (pôvodná správa z 8.9.)

Až o 90 centimetrov bude v nedeľu 9. septembra znížený stav vody v prívodnom umelom kanáli vodného diela Gabčíkovo, dozvedeli sme sa to na Dispečingu Povodia Dunaja, Vodné dielo Gabčíkovo. Vodné podmienky pre vodákov v dunajských ramenách by sa však zmeniť nemali.

Hladina vody má byť znížená, aby bolo možné opraviť poškodenú izoláciu. V štvrtok, v skorých ranných hodinách, do ľavej hrádze prívodného kanála narazila lodná zostava, pozostávajúca z tlačného remorkéra Michaela a dvoch tlačných člnov. Stalo sa to 8,2 km nad plavebnou komorou Gabčíkovo. V dôsledku nepozornosti kapitána lodného plavidla došlo k poškodeniu vrchnej vrstvy asfaltobetónového tesnenia. Nedošlo k statickému poškodeniu hrádze.

Poškodenie by malo byť opravené v utorok a samotná oprava by podľa dispečingu nemala trvať dlhšie ako pol dňa.

V súčasnosti má hladina vody nadmorskú výšku 130,90 metra, po znížení to bude 130,10 metra.

Počas zníženia stavu vody by ale nemalo do dunajských ramien a elektrárne v Dobrohošti prúdiť menej vody ako súčasných 25 metrov kubických, takže podmienky pre vodákov v dunajských ramenách sa nezmenia.

Miesto havárie obhliadli potápači Slovenského vodohospodárskeho podniku, ktorí zistili, že náraz poškodil vrchnú vrstvu tesnenia do hĺbky 20 cm. Výšku hladiny priebežne kontrolujú meracie a pozorovacie systémy vrátane vzdušného svahu hrádze. V súčasnosti nie sú evidované zvýšené priesaky na hrádzi a ani pod hrádzou. Vzniknuté poškodenie do začiatku opráv ošetria tesniacim prvkom.

Opravné práce urobia do utorka 11.9.2012. Pracovať budú v čase plánovaného údržbárskeho dočasného prerušenia plavby na vodnom diele. Hladina prívodného kanála bude znova zvýšená do pôvodnej výšky po oprave izolácie. Počas dopúštania hladiny bude znížená výroba elektrickej energie na vodnej elektrárni Gabčíkovo. Tento postup však neovplyvní celkovú výrobu elektrickej energie.

(Panoráma.sk / tlačová správa MŽP SR)

Vydané: 2012-10-06
Aktualizované: 2012-10-06

Kategórie: Voda - splavy, výlety, príbehy - Výlety, prechádzky