Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Sprietočnenie Devínskeho ramena

Bager pri Dunaji

Dunajské rameno bolo sprietočnené, ale voda v ňom netečie. Taký pohľad na Devínske rameno sa naskytol v utorok, dvadsiateho štvrtého marca, novinárom a pozvaným hosťom. Toto rameno na bratislavskom úseku Dunaja niekedy v minulom storočí umelo oddelili od rieky, keď jej doň zahatali prístup. Teraz rameno v rámci projektu ochranárov a ekologického rezortu znova otvorili dunajskej vode. Ale Dunaju akoby sa do ramena nechcelo - stav vody na vodomere v Devíne bol pri slávnostnom ministerskom otvorení ramena necelých 200 centimetrov. Takýto stav býva neraz aj v lete...

Zámer vpustiť do ramena vodu a život v pôvodnej dunajskej podobe sa zatiaľ nekonal. Akoby sa príroda chcela vysmiať tým, ktorí jej chceli pomôcť. Ale Dunaj iste zmohutnie a rameno prepláchne. Aj tak by ma ale zaujímalo, či by nebolo možné prehĺbiť rameno ešte viac, aby doň voda prúdila i pri nižšom stave Dunaja.

Devínske rameno čaká na vodu
Devínske rameno čaká na vodu
Devínske rameno čaká na vodu
Devínske rameno čaká na vodu
Devínske rameno
Ostrov, ktorý vzniká sprietočnením Devínskeho ramena je pre verejnosť uzavretým vodným zdrojom

Aký je význam sprietočnenia ramena: Do ramena by sa mal vrátiť život, vodné živočíchy viazané na tečúcu vodu. Mali by sa zlepšiť celkové ekologické podmienky. V prípade povodní by "sa mali lepšie prevádzať vysoké povodňové prietoky." To sa uvádza na informačnom paneli, ktorý stojí pri ramene.

Od prúdiacej vody v ramene sa očakáva aj zlepšenie kvality vodných zdrojov na Slovanskom ostrove, ktorý rameno v dĺžke približne jeden a pol kilometra vytvára. Vodné zdroje na ostrove využíva mestská časť Devín. Slovanský ostrov je cenný aj tým, že na ňom neťažili drevo a rastú tam pôvodné lužné lesy. Na ostrove je zavedený piaty, najvyšší stupeň ochrany prírody.

Vlado Bibel, foto Braňo Bibel

<%rubrprir lang%>

Vydané: 2015-03-25
Aktualizované: 2015-03-25

Kategórie: Voda - splavy, výlety, príbehy - Príroda, životné prostredie