Panoráma.sk
Kníhkupectvo
Sprievodca
Noviny
Kontakty
Slovakia Document Store - Logo
Panorama.sk in SlovakEnglish
Dnes je 18.1.2018
Vyhľadávanie / Search
Počasie
Kurzy: 1 EUR = 1.2230USD   25.516CZK   0.88860GBP   308.75HUF   4.1713PLN   7.4235HRK . . . viac

Výstava Bohyne a svätice v umení 19. storočia na Slovensku

Venuss and Cupido by Puschamann Edgar, based on Guido Reni artwork

Chýbajú Vám vo vašom okolí bohyne a svätice? V takom prípade navštívte výstavu Bohyne a svätice v Slovenskom národnom múzeu. Tento projekt ponúka návštevníkom pohľad na zobrazenia starogréckych a starorímskych bohýň a kresťanských svätíc. Pochádzajú z umeleckej tvorby na území Slovenska medzi rokmi 1780 a 1918. Medzi exponátmi sú sochy, obrazy, kresby a grafiky od rôznych európskych autorov, vytvorených v duchu neoklasicizmu a romantizmu - dvoch hlavných umeleckých prúdov v uvedenom období.

V Slovenskom národnom múzeu je vystavených 71 originálov z rôznych miest Slovenska, prevažná väčšina je zo zbierok múzeí. Ďalšie diela zdobiace paláce, kaštiele, kostoly, kláštory, ulice, či námestia na Slovensku, výstava priblížuje prostredníctvom fotografií.

Autorky výstavy, PhDr. Marta Herucová, PhD. a PhDr. Mária Novotná, uvádzajú, že sa usilovali priniesť čo najširší prehľad umeleckého chápania daných námetov. Medzi bohyne zahrnuli všetky, bez ohľadu na ich hierarchiu, okrem postáv, ktoré sa v mytológii uvádzajú ako pozemské, napríklad Léda, Penelopé a podobne. Najväčšej popularite sa v uvedenom období tešili Afrodita, Artemis a Athéna – bohyne krásy, lovu a múdrosti.

Pokiaľ ide o svätice, výstava sa zameriava na svätorečené ženy – starokresťanské, stredoveké, novoveké i súdobé. Biblické postavy patria z tohto pohľadu do inej kategórie. Mimoriadna úcta bola na Slovensku prejavovaná svätej Alžbete Uhorskej, sv. Barbore a sv. Kataríne Alexandrijskej – patrónkam chudobných, baníkov a vzdelancov.

Podľa autoriek výstavy tvorcovia k bohyniam a sväticiam pristupovali ako ku krásnym bytostiam z transcendentálneho sveta. Ich prostredníctvom tlmočili dobový ideál krásy, tradičné i súdobé filozofické a kultúrne hodnoty. Podoby bohýň a svätíc sa menili v závislosti od obdobia vzniku, inšpirácií a predlôh a umeleckého štýlu. Obdobie 19. storočia zaznamenalo v pestovaní ich obrazových tradícií rozkvet i úpadok. Jednotliví autori sa pokúšali o návraty aj o vlastný pohľad, veľa kopírovali a napodobňovali, ale hľadali aj nevšedné inšpirácie.

Bratislavská výstava voľne nadväzuje na výstavy mytologických a kresťanských príbehov v umení 19. storočia, inštalované v Levoči a v Martine v roku 2008. Väčšina zbierkových predmetov je vystavená prvýkrát.

Mimoriadne pôsobivé sú doteraz zaznávané zobrazenia podľa antických predlôh od slávnych autorov - Leonarda da Vinciho, Tiziana, Rubensa, či Canovu, alebo Thorvaldsena. Z diel slovenských umelcov zaujme busta Muránskej Venuše od Štefana Ferenczyho, obraz Hébé, bohyne večnej mladosti, od Michala Mankoviča, či bojujúca Athéna od Milana Thomku Mitrovkého. Výstava umožňuje vidieť aj oltárny obraz obľúbenej sv. Alžbety Uhorskej od Kornela Bohúňa, či olejomaľbu sv. Filomény, patrónky duší v očistci, od Sebastiána Majscha. Vďaka ústretovosti predstaviteľov katolíckej cirkvi sa podarilo vypožičať napríklad sv. Filoménu a sv. Alžbetu (s podobou Sisi).

Autorky výstavy pripravili k výstave rozsiahly katalóg. Zverejnili v ňom aj diela, ktoré nebolo možné vystaviť - nástenné maľby, oltárne obrazy a sochy.

Ukážky z výstavy


Hébé, Michal Mankovič, 1831, zo zbierok Východoslovenskej galérie.
Múza s Amorom, Károly Lotz, pred rokom 1876.
Neznámy autor: Sv. Agneša, okolo 1850. Pôvodne obraz hlavného oltára Kostola sv. Agneše v Ruskinovciach (Spiš), 242 x 126 cm. Obraz sa nachádzal v jedinom kostole na Slovensku zasvätenom sv. Agneši Rímskej. Obec patrila rodu Brezovických (Berzeviczy), dnes už neexistuje, zanikla v dôsledku zriadenia vojenského výcvikového areálu (1952).
Svätá Cecília, neznámy autor, 19. storočie.

Výstava je pre verejnosť sprístupnená od 14.01.2012 do 31.03.2012 v Slovenskom národnom múzeu na Vajanského nábreží 2 v Bratislave a otvorená od 9.00 do 17.00 denne okrem pondelka.

Organizátori: Slovenské národné múzeum, Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum v Levoči, Ústav dejín umenia SAV
Autori: historička umenia z Ústavu dejín umenia SAV PhDr. Marta Herucová, PhD. a riaditeľka SNM - Spišského múzea v Levoči PhDr. Mária Novotná
Výtvarno-priestorové riešenie a grafika: Matúš Lányi
Detský sprievoda k výstave: Dáša Uharčeková Pavúková
Generálny partner SNM: Poštová banka, a.s.
Partner výstavy: Chateau Modra

(Spracované podľa podkladov SNM)

3. 4. 2012   
Kalendár - rýmovačky k meninám, informácie o kalendárových zvykoch
Reklama
Mailujte adresu stránky

<< Back / Nazad  
© Copyright 1998 - 2016, Panoráma.sk
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo dalšie šírenie textov a fotografií zo stránok Panorámy.sk bez predchádzajúceho písomného súhlasu Panorámy.sk je porušením autorského zákona.
Partneri Panorámy.sk používajú cookies. Používaním stránok dávate súhlas s ich zapisovaním do Vášho zariadenia.