Panorama.sk in SlovakSK
Weather

Vyberte si meno pre svoje dieta

Vyberte si meno pre svoje dieta - Cover Page

Obsah

Predslov / 5
Rodné (krstné) mená / 7
Vznik a vývin osobných mien / 8
Slovanské predkresťanské mená / 11
Kresťanské mená / 15
Prímená a priezviská z rodných (krstných) mien / 17
Rodné (krstné) mená a kalendár / 19
Tradícia, móda a výber mena / 2l
Zaujímavosti o menách, perličky a iskričky / 28
Zoznam skratiek / 34
Slovník rodných (krstných) mien / 35
Úradné podoby rodných (krstných) mien / 269
Neúradné podoby rodných (krstných) mien / 272
Vznik nových rodných (krstných) mien / 275
Výber mena pre dieťa / 279
Zmena rodného (krstného) mena / 281
Tvorenie ženských priezvisk / 283
Zoznam úradných podôb rodných (krstných) mien / 287
Kalendár rodných (krstných) mien / 318
Domácke podoby rodných (krstných) mien / 330
Literatúra / 343

Falconer from the Great Moravian Empire, illustration from the book Velka Morava

Nechajte sa inspirovat (alebo pobavit) starymi menami z 9. storocia

Pokiaľ vám nestačia mená, ktoré sa nachádzajú v súčasnom kalendári, možno vás bude inšpirovať kniha, ktorá je síce venovaná názvom slovenských mien a dedín, ale jej autor sa pozastavil aj pri téme starých slovenských krstných mien z 9., 12. a 13. storočia. Univerzitný profesor Ján Stanislav sa im venoval v knihe Odkryté mená slovenských miest a dedín.

Profesor Stanislav v kapitolkách o starobylých menách pripúšťa, že nie každé meno vyhovuje dnešnému vkusu a že vyberá aspoň tie, ktoré sú možno aj dnes prijateľné.

Predovšetkým uvádza mená panovníkov Pribina, Koceľ, Mojmír, Rastislav, Svätopluk, Slavomír, Predeslav - pochádza zo slova pred - čiže predok.

Zvláštnejšie možno pôsobia dnes mená, ktorá sa objavili v najstaršej slovenskej jazykovej pamiatke, v zápisoch slovenských a južnoslovanských návštevníkov severotalianskeho kláštora na konci 8. a v 9. storočia.

Tu sú niektoré z nich:

Biedoslav, Trebenech (potrebujúci nehu), Zlebor, Chraňoch, Božat(a), Želislav, Tvrdopluk, Boželiša, Sobemysla, Svätežizna, Miromyseľ, Žitomier, Mojala, Sebedrah, Braslav (pôvodné meno Bratislavy), Vitoňa, Ratvik, Držimier, Jazdimír, Radosta, Ratpír, Volomír, Radoslav, Mojslavka, Viacemier, Lichomier, Mierislav, Žitomysel, Mysloňa, Stranomier, Slavuta, Dobromyseľ, Vitomier, Kolotech, Radoň, Dobrava, Devodesa (od výrazu desiaci devy), Mstislav, Ľuban, Vyšehnev, Nena, Nenádej, Hlavoš.

More information:

Odkryte mena slovenskych miest a dedin

Published: 2005-02-21
Updated: 2005-02-21

Categories: Languages, Translations - Children and Family