Panorama.sk in SlovakSK
Weather

Slovencina ako cudzí jazyk - Hovorme spolu po slovensky - Gramatika B1 + B2

Gramatika B1 + B2 - Hovorme spolu po slovensky

Grammar for textbooks Hovorme spolu po slovensky B1 a B2 (Slovencina ako cudzi jazyk). 46 pages.

The 2nd edition published in 2016 by the University Comenius in Bratislava, Centre for Continuing Education - Centrum dalsieho vzdelavania (Jazykova a odborna priprava cudzincov a krajanov).

Authors: PhDr. Alica Bortlikova, PhDr. Eva Maierova a Mgr. Jana Navratilova.

Grammar is in Slovak language.

OBSAH Gramatiky:

LEKCIA 1

1.1. Nominativ singularu 4

1.2. Nominativ pluralu 5

Poznamky k tvoreniu nominativu pluralu 6

1.3. Prechylovanie 7

1.4. Relativne pronomen ktory 8

1.5. Substantivizovane adjektiva 8

LEKCIA 2

2.1. Verbalny aspekt 10

2.2. Futurum 11

LEKCIA 3

3.1. Akuzativ singularu 12

3.2. Akuzativ pluralu 13

3.3. Personalne pronomina v akuzative 14

3.4. Prefixy verb 14

LEKCIA 4

4.1. Nepriama rec 17

4.2. Pronomen svoj 18

4.3. Negativne pronomina a dvojita negacia 18

LEKCIA 5

5.1. Genitiv singularu 19

5.2. Genitiv pluralu 20

Poznamky k tvoreniu genitivu pluralu 21

5.3. Personalne pronomina v genitive 22

5.4. Numeralia s genitivom 22

5.5. Subjekt v genitive + predikat 23

LEKCIA 6

6.1. Podmienkove vety 24

6.2. ked 25

LEKCIA 7

7.1. Lokal singularu 26

7.2. Lokal pluralu 27

7.3. Pcrsonalne pronomina v lokali 28

7.4. Lokal a akuzativ 28

7.5. Numeralia obidvaja / obaja 28

7.6. Pomnozne substantiva 29

7.7. Numeralia jedni/jedny 29

LEKCIA 8

8.1. Adverbia 30

8.2. Konstrukcia cim — tym 31

8.3. Konjunkcia aby 31

LEKCIA 9

9.1. Dativ singularu 32

9.2. Dativ pluralu 33

9.3. Personalne pronomina v dative 34

9.4. Dativ a akuzativ 34

LEKCIA 10

10.1. Imperfektivne opakovacie verba 35

10.2. Indeterminovane a determinovane verba 35

LEKCIA 11

11.1. Instrumental singularu 37

11.2. Instrumental pluralu 38

11.3. Personalne pronomina v instrumentali 39

11.4. Instrumental a akuzativ 39

PREHLAD SLOVENSKEJ DEKLINACIE

Substantiva 41

Adjektiva 42

Pronomina 43

Personalne pronomina 43

Posesivne pronomina 43

Demonstrativne pronomina

44 Interogativne pronomina

44 Numeralia

44 POUZITA LITERATURA 45

More information:

Slovencina ako cudzi jazyk - B1 a B2 - Hovorme spolu po slovensky

ORDER HERE:Order
Slovencina ako cudzí jazyk - Hovorme spolu po slovensky - Gramatika B1 + B2
Price: EUR 8.60
Scale: 0
Category: Slovak Language, Textbooks
Published by: Univerzita Komenskeho v Bratislave
Edition 0.
Published in 2016.
ISBN: 978-80-223-4158-5
46 pp.
Paperback
Dimensions: 21.00 x 28.00 cm
Payment conditions
More in the category
>> Slovak Language, Textbooks

Published: 2016-11-09
Updated: 2016-11-09

Categories: Slovak Language - Languages, Translations