Panorama.sk in SlovakSK
Weather

Historicky slovnik slovenskeho jazyka (I. - VII.)

Historicky slovnik slovenskeho jazyka predstavuje slovencinu z predspisovneho obdobia od najstarsich dôb tak, ako je zachovana v rukopisoch i tlacenych pisanych slovenskych jazykovych pamiatkach a v starsich latinskych pisomnostiach az po kodifikaciu spisovnej slovenciny A. Bernolakom na konci 18. storocia. Toto dielo je urcene nielen pre odbornu verejnost z radov jazykovedcov, historikov, etnografov a odbornikov z dalsich historickych a spolocenskych vied, ale aj pre posluchacov slovakistiky, slavistiky a dalsich historickych disciplin na nasich vysokych skolach.

ORDER HERE:Order
Historický slovník slovenského jazyka I. (A - J)
Autor: Kolektív
Price: EUR 17.49
Scale: 0
Category: Slovak Language, Textbooks
Published by: VEDA
Edition 0.
Published in 1991.
ISBN: 0
536 pp.
Hardbound
Dimensions: 17.00 x 24.50 cm
Payment conditions
More in the category
>> Slovak Language, Textbooks

Published: 2009-11-18
Updated: 2009-11-18

Categories: - Languages, Translations