Panorama.sk in SlovakEN
Weather

Velka Morava - Doba a umenie

Velka Morava - Cover Page

The Great Moravian empire, its art and times. Publication written by Slovak historian Jan Dekan. Published in 1985, second-hand book. In Slovak language. Resume in Russian and German languages.

Great Moravian Necklet - from the book Velka Morava

Contents (in Slovak) - Obsah

Brány poznania Josef Poulík 11

Na troskách starého sveta 27

Pád Rímskej ríše a zánik antickej civilizácie.
Karpatská kotlina - korisť, návnada, brána.
Germáni, Slovania a nomádi.
Umenie pontských stepí.
Symbolizmus a abstraktivizmus.
Hra farieb a tieňov.

Sekera a luk 63

Samova ríša.
Oslabenie avarskej moci a postup Bulharov k dolnému Dunaju. Avarsko-slovanské "vyrovnanie".
Koniec Avarskej ríše.
Stredodunajské bronzy a vzkriesenie zverného štýlu.
Ohlasy antických tradícií.
Rastlinný a geometrický ornament.

Na rázcestí 118

Renovatio Imperii.
Cirkev a štát v boji o univerzalitu moci.
Zárodky národnostných štátov.
Mojmír a Pribina.
Moravania si hľadajú vlastný výraz.
Sásánovské a islamské vplyvy.
Karolínske prvky a blatnický horizont.
Stopy inzulárneho umenia.
Podnety z Jadranu.
Mikulčický štýl.

Lesk a bieda slávy 158

Rastislav a Svätopluk formulujú svoj vlastný program.
Konštantín a Metod, čiže význam napísaného slova.
Veľkosť a tragédia prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov.
Veľkomoravská syntéza.
Zosilnenie byzantských vplyvov.
Synkretizmus a stmeľovanie cudzích výtvarných prvkov.
Zručnosť domácich majstrov.

Epilóg 237

Chronologický prehľad 241
Katalóg 243
Zoznam reprodukcií v texte 249
Bibliografia 251
Resumé 255

ORDER HERE:Order
Velka Morava - Doba a umenie (Second-hand Book)
Autor: Ján Dekan
Price: EUR 33.00
Scale: 0
Category: History, Memoirs
Published by: Tatran
Edition 1.
Published in 1985.
ISBN: 61-667-85
280 pp.
Hardbound
Dimensions: 24.50 x 34.50 cm
Payment conditions
More in the category
>> History, Memoirs

Published: 2009-03-24
Updated: 2009-03-24

Categories: - History