Panorama.sk in SlovakSK
Weather

Bratislava – Pozsony – Pressburg 1907 (Ilustrovany sprievodca)

Bratislava – Pozsony – Pressburg 1907  (Ilustrovany sprievodca)

The historical guidebook to Bratislava in 1907. In Slovak language.

Bratislava – Pozsony – Pressburg 1907 (Ilustrovaný sprievodca - advertisment)

This text is in Slovak language only.

Neznáma Bratislava

Keby si Parížan dnes len tak zo zaujímavosti prečítal dobového turistického sprievodcu po svojom meste zo začiatku minulého storočia, veľa by ho neprekvapilo. Pri výlete do minulosti by nezablúdil. Dnešný Bratislavčan sa pri listovaní bratislavského bedekra z roku 1907 môže cítiť úplne inak. Nielen meno mesta je dnes iné, ale inak sa volajú ulice, na mnohých miestach stoja úplne iné stavby, a hlavne, žijú v ňom iní ľudia.

V kapitole s názvom Geografická poloha a obyvateľstvo sa uvádza, že mesto ,,má spolu s členmi posádky (4600) viac ako 70 000 obyvateľov. Podľa národnosti (materinského jazyka) takmer tretinu obyvateľstva tvoria Maďari, polovicu Nemci, sedminu Slováci, zvyšok Chorváti, Srbi, Bulhari, Rumuni, atď.“ Bratislava, či presnejšie Pozsony alebo Pressburg, bola začiatkom 20. storočia mestom, v ktorom vďaka silnej maďarizácii vládol maďarský živel a zatláčal dokonca aj nemecky hovoriace obyvateľstvo. V kapitole venovanej známym osobnostiam mesta sa nespomína ani jeden Slovák, alebo sa ich pôvod nijako zvlášť neodlišuje, (ako napríklad pri osobnosti polyhistora Mateja Bela, ktorý pochádzal zo slovenskej rodiny z Očovej). To je prvý dôvod, pre ktorý si môžeme myslieť, že žijeme v úplne inom meste, než aké tu bolo pred storočím.

Druhý je v zmenenej podobe mesta. Ilustrovaný sprievodca si dal záležať, aby dôsledne vyobrazil všetko, čo nesmie chýbať v užitočnom turistickom sprievodcovi. Pompézny pamätník Márie Terézie by sme našli už len vtedy, ak by sme si zacestovali v čase. Dnes na jeho mieste stojí súsošie štúrovcov. Iný je pohľad na dunajské nábrežie z petržalského brehu.

Hádam však ešte viac ako vizuálne zmeny navodia atmosféru neznámej Bratislavy iné názvy ulíc, námestí a budov. Dnešné Hviezdoslavovo bolo Kossuthovo, Slovenské národné divadlo bolo Mestské divadlo a takto by sme mohli pokračovať ďalej. Súčasný vydavateľ dobového sprievodcu zrejme s ohľadom na autenticitu publikácie nedoplnil slovenský preklad pôvodne nemeckého textu poznámkami , ktoré by čitateľa zorientovali. Najmä tí, ktorí nepoznajú Bratislavu, ale aj mladšie generácie, by však iste uvítali vysvetlivky, ktoré by im prezradili,

ORDER HERE:Order
Bratislava – Pozsony – Pressburg 1907 (Ilustrovany sprievodca)
Price: EUR 7.24
Scale: 0
Category: History, Memoirs
Published by: Vydavatelstvo PT - Albert Marencin
Edition 1.
Published in 2005.
ISBN: 80-88912-79-2
144 pp.
Hardbound
Dimensions: 14.00 x 20.50 cm
Payment conditions
More in the category
>> History, Memoirs

Published: 2005-05-01
Updated: 2005-05-01