Panoráma.sk
Kníhkupectvo
Sprievodca
Noviny
Kontakty
Slovakia Document Store - Logo
Google Translate
Panorama.sk in SlovakEnglish
Dnes je 1.6.2016
Vyhľadávanie / Search
Počasie
Kurzy: 1 EUR = 1.1154USD   27.022CZK   0.76185GBP   314.11HUF   4.3865PLN   7.4895HRK . . . viac LOGIN

Zvyky a tradície na Slovensku

Zvyky a tradicie na Slovensku - Cover PageSlovak Folk Customs and Traditions - Cover Page

Čítajte viac o kalendárnych zvykoch a obyčajoch.

Publikácia opisuje zvyky, ktoré sa na Slovensku dodržiavali v rodine a tiež v širších komunitách, sviatky počas celého roka, približuje tradičnú slovenskú dedinu a slovenské kroje. Niektoré kapitoly, napríklad kapitola nazvaná Zvyky počas roka, zachádzajú za rámec slovenských reálií a venujú sa všeobecnému výkladu niektorých kultúrnych a etnografických javov, najmä v európskom priestore a takto vlastne zakotvujú aj pôvod slovenských tradícií.

Text dopĺňajú farebné fotografie. Kniha vyšla v slovenskej a anglickej jazykovej mutácii.

"Slovensko je krajinou mimoriadne bohatou na ľudové zvyky a tradície, ktoré podmienili vývoj kultúrnych a folklórnych oblastí...Dá sa povedať, že čo dedina - to iné zvyky. Preto je iste zaujímavé pozrieť sa dozadu na životy našich dedov a pradedov, na to, ako ich ovplyvňovali jednotlivé zvyky a tradície počas roka a ako prebiehali krstiny, svadba, pohreb. Zachytené zvyky sú z rôznych častí Slovenska, pričom každý si isto vie doplniť zvyky zo svojej rodiny," píšu v úvode autori publikácie Martin a Rudolf Bosákovci, rodáci zo šarišskej obce Železník.

Ukážka z knihy, úryvky z kapitoly o svadobných obyčajoch

The Bride Receives Her Marriage Bonnet - a photography from the book Slovak Folk Customs and TraditionsFrom the left: Maid of Honor, Best Man, Groom - a photography from the book Slovak Folk Customs and Traditions

Aj keď sa v súčasnosti svadobné obyčaje, obrady a zvyky nerealizujú v plnom rozsahu ako v minulosti, predsa sa zachovali v živej pamäti starých rodičov. Zachovali sa v ich povedomí tak, ako svadbu oni prežili, precítili, videli, ale aj vykonávali svadobné zvyky. Pamätajú sa, ako prebiehala ich vlastná svadba.

Svadba - to je akýsi prechod z jedného stavu do druhého, rozlúčenie sa s doterajším známym postavením v živote, rozlúčenie sa s rodičmi, rodinou, priateľmi, rovesníkmi a vstup do nového života, do novej rodiny a k novým povinnostiam. Pre mladé dievča znamenal tento rok neobyčajú zmenu, na nej spočívala celá ťarcha zodpovednosti, či bude rodina šťastná, či bude v rodine vládnuť vzájomné porozumenie a zhoda, a či bude mať zdravé potomstvo.

Mladucha mala preto najdôležitejšie postavenie v rámci svadobných obyčajov. Bola nositeľkou života, a preto bola vystavená neprajným živlom, démonom, strigám, ktorých moc sa snažili odvrátiť rôznymi spôsobmi, klamaním démonov predvádzaním nepravej nevesty. Svadobné obyčaje a zvyky mali svoje pevné miesto, funkciu, účinkujúcich a obecenstvo. Predstavovali veľké ľudové divadlo, ktoré malo okrem vážnej slávnostnej stránky aj polohu veselú, malo však predovšetkým sociálno-právnu funkciu. Svadobné obyčaje boli totiž až do 17. storočia jedinou právnou formou uzatvárania manželstiev, a to do cirkevného vyhlásenia na tridentskom koncile, keď sa manželstvo stalo sviatosťou. Od toho času cirkev uzatvárala manželstvá v kostole.

Spomínaná scénka s nepravou nevestou má okrem pôvodného zmyslu, a to klamania démonov, ktoré by mohlo uškodiť neveste, aj motív kupovania, vyjasnenia prekážok, ktoré by zabraňovali uzavretiu manželstva, predvádzaním nepravej nevesty s bábikou - dieťaťom, sľubovanie manželstva a pod. Lúčenie sa nevesty patrí medzi najdojemnejšie scény svadobného rituálu.

Neodmysliteľnou súčasťou svadby sú svadobné piesne, ktoré dopĺňajú a dotvárajú svadobné zvyky a svadobnú atmosféru. V odobierkových piesňach sa odzrkadľuje celá vážnosť okamihu, keď družičky v zastúpení nevesty spievajú a lúčia sa s celou rodinou. Lúčenie a odchod z rodného domu bol akiste najsmutnejší úsek svadby. Pre mladé dievča znamenal neodvratnú skutočnosť, odchod z rodičovského domu do cudzieho neznámeho domova, k cudzej matke, do novej rodiny. Zrazu stratila všetko, čo jej bolo milé, dôverné a drahé. Stratila priateľky, družky, súrodencov, rodičov, a najmä matku.

O čo je postava muža ženícha menej výrazná, o to viac vystupuje na svadbe a v svadobných piesňach do popredia postava svokry - ženíchovej matky. Bola to obávaná osoba, od nej často závisel pokoj a spokojnosť v mladej rodine. Hlavným výstupom matky ženícha v tomto veľkom svadobnom divadle je prijatie nevesty do nového domu. Po odobierke z rodičovského domu prichádza v sprievode svadobčanov do nového domova. Pred vrátkami ju privíta nová matka a v zastúpení nevesty ju uvádzajú družičky, družba a svadobný sprievod.

V svadobnom ceremoniáli dôležitú úlohu mali starejší - starosta a vydavca a prvý družba - starší družba. Mali vedúce postavenie pri rôznych fázach svadobných zvykov a obradov. Boli kľúčovými postavami, pretože ich slovné prejavy tvorili kostru svadby. Starosta, krstný otec ženícha a podobne vydavca zo strany nevesty boli predstaviteľmi staršej generácie, boli osobnosťami, ktorým prináležala akási právna funkcia pri vykonávaní svadobných zvykov, predniesť príhovory, citáty z biblie, verše, vinše vážneho charakteru. Starosta zastupoval ženícha pri pýtaní nevesty, hovoril za ženícha a mladuchu žiadal v mene ženíchovej rodiny. Prosil a ďakoval za požehnanie mladých. Podobnú úlohu zastával vydavca z nevestinej strany. Obom prináležala úloha vo vážnej časti svadby.

OBSAH

Úvod (9)
RODINNÉ ZVYKY (13)
KRST (13)
Krstiny (13)
Piesne na krstinách (17)
Krstné mená (18)
Pôvod a význam krstných mien (19)
Blahoželania k meninám (29)
SVADBA (31)
Chronológia svadby (36)
Výročia svadby (51)
POHREB (53)
ZVYKY POČAS ROKA (57)
HISTÓRIA NÁZVOV ČASTÍ ROKA (57)
PRANOSTIKY (68)
ZVYKY V ZIME (74)
Martin (74)
Priadky (75)
DNI STRIGY (77)
Katarína (78)
Ondrej (83)
Mikuláš (84)Lucia (85)
Tomáš (90)
VIANOCE (92)
Adventný veniec (92)
Vianočné oblátky (93)
Vianočné obdobie (94)
Štedrý deň (95)
Božie narodenie (105)
Štefan (106)
Betlehem (108)
História Betlehemu (108)
Slovenský Betlehem (109)
Betlehemci (110)
Chodenie skozou(115)
História Vianoc (116)
Vianočné a novoročné vinše (119)
Po špivaňu (125)
Silvester(137)
Nový rok (138)
Tri krále(139)
Pavol (140)
HROMNICE (141)
Blažej (142)
Dorota(143)
Matej (144)
Gregor (145)
ZVYKY V JARI (147)
FAŠIANGY (147)
Fašiangy na dedine (150)
Fašiangy v meste (150)
VYNÁŠANIE MORENY (158)
VEĽKÁ NOC (161)
Kvetná nedeľa (161)
Zelený štvrtok (162)
Veľký piatok (164)
Biela sobota (165)
Veľkonočná nedeľa (166)
Kraslice (166)
Veľkonočný pondelok (167)
Velkonočné vinše (168)
Juraj (170)
ZVYKY V LETE (181)
Žofia (182)
Urban (183)
Máje (184)
TURÍCE (187)
Letný slnovrat (189)
Ján (190)
Jakub a Anna (193)
ZVYKY V JESENI (195)
Dožinky (195)
Hody, hostina (197)
Všechsvätých (199)
SLOVENSKÁ DEDINA (201)
SKANZENY (201)
Bardejovské Kúpele (202)
Oravská dedina (204)
KROJE SLOVENSKA (206)
História krojov (206)
Kroje zo Šariša (209)
Ľudový tanec (211)
LITERATÚRA (233)

Objednať: Zvyky a tradície na Slovensku - vypredaná. Cena: 11,62 EUR.
Objednať: Slovak Folk Customs and Traditions. Cena: 14,94 EUR.
8. 1. 2012   
OBJEDNAJTE TU:Order
Zvyky a tradície na Slovensku - vypredaná
Autor: Martin Bosák, Rudolf Bosák
Cena: 11,62 EUR
Kategória: Ľudová kultúra, folklór
Vydavateľ: Spoločnosť Michala Bosáka, Prešov
Vydanie 1.
Rok vydania: 2006
ISBN: 80-8073-398-8
Počet strán: 235
Tvrdá väzba
Rozmery: 17 x 24,5 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Ľudová kultúra, folklór

Najnovšie knihy, mapy, multimédiá

Košice Cassovia Metropola východného Slovenska Metropolis of Eastern Slovakia

Slovenčina interkultúrne - učebnica slovenčiny pre študentov hovoriacich po nemecky B1

Emília Skokánková: Náreky teciny Teriny

Tatry - Západné, Vysoké, Belianske

Vysoké Tatry - turistická mapa v mierke 1:50 000

Budem vedieť pravopis pre 8. ročník ZŠ / terciu 8-ročných gymnázií

CD Hrončekovci 4 - Pod oblôčkom ľalia

4CD Hrončekovci 1-2-3-4 a zoznam všetkých CD Hrončekovci

CD Niet beťára v Pohorelej

4CD Horehronská kolekcia

CD Heligónkári 1

4CD Heligónkári 5-6-7-8

4CD Heligónkári 1-2-3-4

4CD Ján Ambróz 5-6-7-8

4CD Ján Ambróz 1-2-3-4

4CD Radostné Vianoce

Anka Pecníková - Výber 1

Anna Šatanová - Milka a muziky z Podpoľania

Praktikum zo slovenskej gramatiky a ortografie pre cudzincov B1 - B2

Najkrajšie cyklotrasy - Bratislava a okolie

Poprava pod Nanga Parbatom

Spevník - Najkrajšie ľudové piesne

Angličtina pre samoukov a 3CD

The Best of Pavol Hammel

Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka

Dolomity - Brenta - jazero Garda - nejkrásnější zajištěné cesty medzi Sextenem a Rivou

CD Lonely Melody - Bratislava Hot Serenaders

Krížom-krážom. Slovenčina B2 s CD

DVD Lúčnica - Mladosť a krása

Slovenské rozprávky, hádanky a rečňovanky

2CD Terchovská muzika

Kulinárna kultúra regiónov Slovenska

Knihy o Dunaji a jeho povodí

Ivan Bajo: Zelené vydanie Smiechu na lane

Slovenčina neu - učebnica slovenčiny pre nemecky hovoriacich

Nemčina pre samoukov + CD, Einfach Deutsch

Ďalšie publikácie...
Reklama

<< Back / Nazad  
© Copyright 1998 - 2016, Panoráma.sk
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo dalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR, SITA a Panoráma.sk je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR, SITA, Panoráma.sk porušením autorského zákona.