Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Vyberte si meno pre svoje dieťa

Vyberte si meno pre svoje dieťa - obálka

Ak hľadáte kalendár mien, nájdete ho na stránke Kalendár mien a zvykov.

Bábätkovská obálka knihy útočí na city mamičiek, čo zvádza k domnienke, že ide o nevecné ružové čítanie. Ale kniha je plná zaujímavých a užitočných informácií o histórii i súčasnosti krstných mien na našom území. Nechýba ani štatistika používania mien - autori sú dvaja jazykovedci: PhDr. Milan Majtán,CSc. a PaedDr. Matej Považaj. Knihu spestruje aj kapitolka o veselých historkách spätých s výberom krstných mien. Najväčšiu časť tvorí abecedný slovník krstných mien, ktorý vysvetľuje pôvod mien a informuje o ich variantách.

Publikácia je cennou pomôckou aj pre matriky - obsahuje úradný zoznam krstných mien, zhŕňa zákony, ktoré platia pre používanie mien i pre tvorbu ženských priezvisk. Úradný zoznam mien je rozšírený o dátumy menín podľa kalendára na rok 1998. Mená možno vyhľadávať aj podľa kalendára a čitateľ sa dozvie aj domácke verzie mien. Žiaľ, kniha je vypredaná.

Obsah

Predslov / 5
Rodné (krstné) mená / 7
Vznik a vývin osobných mien / 8
Slovanské predkresťanské mená / 11
Kresťanské mená / 15
Prímená a priezviská z rodných (krstných) mien / 17
Rodné (krstné) mená a kalendár / 19
Tradícia, móda a výber mena / 2l
Zaujímavosti o menách, perličky a iskričky / 28
Zoznam skratiek / 34
Slovník rodných (krstných) mien / 35
Úradné podoby rodných (krstných) mien / 269
Neúradné podoby rodných (krstných) mien / 272
Vznik nových rodných (krstných) mien / 275
Výber mena pre dieťa / 279
Zmena rodného (krstného) mena / 281
Tvorenie ženských priezvisk / 283
Zoznam úradných podôb rodných (krstných) mien / 287
Kalendár rodných (krstných) mien / 318
Domácke podoby rodných (krstných) mien / 330
Literatúra / 343

Sokoliar, Veľká Morava - ilustrácia z knihy Veľká Morava - Doba a umenie

Nechajte sa inšpirovať (alebo pobaviť) starými menami z 9. storočia

Pokiaľ vám nestačia mená, ktoré sa nachádzajú v súčasnom kalendári, možno vás bude inšpirovať kniha, ktorá je síce venovaná názvom slovenských mien a dedín, ale jej autor sa pozastavil aj pri téme starých slovenských krstných mien z 9., 12. a 13. storočia. Univerzitný profesor Ján Stanislav sa im venoval v knihe Odkryté mená slovenských miest a dedín.

Profesor Stanislav v kapitolkách o starobylých menách pripúšťa, že nie každé meno vyhovuje dnešnému vkusu a že vyberá aspoň tie, ktoré sú možno aj dnes prijateľné.

Predovšetkým uvádza mená panovníkov Pribina, Koceľ, Mojmír, Rastislav, Svätopluk, Slavomír, Predeslav - pochádza zo slova pred - čiže predok.

Zvláštnejšie možno pôsobia dnes mená, ktorá sa objavili v najstaršej slovenskej jazykovej pamiatke, v zápisoch slovenských a južnoslovanských návštevníkov severotalianskeho kláštora na konci 8. a v 9. storočia.

Tu sú niektoré z nich:

Biedoslav, Trebenech (potrebujúci nehu), Zlebor, Chraňoch, Božat(a), Želislav, Tvrdopluk, Boželiša, Sobemysla, Svätežizna, Miromyseľ, Žitomier, Mojala, Sebedrah, Braslav (pôvodné meno Bratislavy), Vitoňa, Ratvik, Držimier, Jazdimír, Radosta, Ratpír, Volomír, Radoslav, Mojslavka, Viacemier, Lichomier, Mierislav, Žitomysel, Mysloňa, Stranomier, Slavuta, Dobromyseľ, Vitomier, Kolotech, Radoň, Dobrava, Devodesa (od výrazu desiaci devy), Mstislav, Ľuban, Vyšehnev, Nena, Nenádej, Hlavoš.

Ďalšie info:

Odkryté mená slovenských miest a dedín

Vydané: 2005-02-21
Aktualizované: 2005-02-21

Kategórie: Jazyky, tlmočenie, preklady, slovníky - Deti a rodina