Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Odkiaľ prichádzaš, rytier Juraj?

Fontána rytiera Juraja

Rytier Juraj, ktorému slávu zaistil zápas s drakom a vyslobodenie devy z jeho pazúrov, zvádza legendárny súboj na nádvorí Primaciálneho paláca. Boj nesprevádza rykot zranenej obludy, ale iba nežný zurkot fontány. K pokojnej zvukovej kulise by sa možno hodil menej dramatický výjav, ale v skutočnosti ani rytier Juraj nevyzerá pri všetkej tej námahe s drakom ako zurvalec. Preto sa mi veľmi páči. Tvári sa pokojne a vážne. Výraz jeho obličaja odráža skôr sústredenie sedliaka, ktorý drží v ruke rýľ, nie kopiju, a dorába s pokorou svoj chlieb každodenný. Dívam sa naňho, opakujem si legendu, podľa ktorej odcválal Juraj od obludy so zachránenou pannou, ale namiesto latinskej otázky Quo vadis - Kam sa uberáš, rytier Juraj, sa pýtam, Odkiaľ si prišiel - udatný drakobijca?

Práve táto otázka nevzrušuje iba mňa, ale aj historikov.

Až donedávna panoval názor, že fontána pochádza z parku Letného arcibiskupského paláca. Tvrdenie spochybnil historik Štefan Holčík. Vychádza z faktu, že súsošie daroval mestu roku 1929 bratislavský obchodník Rudolf Wahl. Predtým sa nachádzalo na jeho pozemku v priestore medzi Vajanského nábrežím, Kúpeľnou ulicou, Grösslingovou ulicou a budovou Univerzity Komenského. V súkromnom majetku sa zachovala fotografia súsošia z obdobia po roku 1920.

"Predpokladalo sa, že súsošie bolo pôvodne súčasťou niektorej z fontán v parku Letného arcibiskupského paláca (teraz úrad vlády). V zachovaných veľmi detailných popisoch tamojších fontán však nie je zmienka o svätom Jurajovi, ani napriek tomu, že zakladateľom parku v 17. storočí bol arcibiskup Juraj (Georg) Lippay a mohol vzdať zriadením fontány hold svojmu osobnému patrónovi. Za hradbami mesta bolo však v 17. a v 18. storočí viacero záhrad s fontánami, ktorých majitelia niesli meno Georg - Juraj," napísal historik Holčík v jednom z čísel Bratislavských novín. V závere článku sa dostáva k indícii, ktorá ho priviedla k zmene názoru o pôvodnom Jurajovom "sídle":

"V priestore pri Dunaji, na mieste dnešného parkoviska za budovou Univerzity Komenského, stával do 40. rokov 20. storočia majer a záhradný palác grófa Georga Apponyiho. O vzhľade, rozsahu či možnej sochárskej výzdobe priľahlej záhrady nie sme informovaní. Určite však nie náhodou objavil pán Wahl poškodené súsošie na svojom pozemku. V roku 1988 postavili v parku pri bývalej letnej rezidencii arcibiskupa novú budovu vlády. Neďaleko nej umiestnili odliatok súsošia z nádvoria Primaciálneho paláca. Býval však originál skutočne v parku pri letnej rezidencii arcibiskupa?" pýta sa Holčík.

Súsošie je na nádvorí Primaciálneho paláca od roku 1930. Historik umenia Ivan Rusina v knihe Renesančná a baroková plastika v Bratislave uvádza, že jeho autorom je pravdepodobne Juraj Lippay ml., grafik a sochár, synovec arcibiskupa Lippaya. Práve podľa jeho návrhu vytesal neznámy bratislavský kamenár pred rokom 1658 sochu rytiera Juraja. Na začiatku minulého storočia bolo súsošie veľmi poškodené, ani jedna z dračích hláv nejestvovala. Tie dnešné sú vydarenou rekonštrukciou sochára Alojza Rigeleho.

Juraj nemá v Bratislave iba svoju fontánu, ale aj svoj deň. Od stredoveku sa tradovalo, že na Juraja pripadala voľba prešporského richtára. V našich časoch sa okolo 24. apríla otvárajú zdarma dvere múzeí, galérií, športovísk, ulice ožívajú jarmočným ruchom, divadlom a koncertami. Vtedy je Bratislava pre všetkých - tak sa volá podujatie mestskej samosprávy, ktoré má potešiť Bratislavčanov, ale aj návštevníkov mesta. Sme ti povďační rytier, aj za zabitého draka, aj za tie voľné vstupy, veď možno práve ty si vnukol pánom radným výbornú myšlienku, keď zdvihli unavený zrak od pracovných stolov k oknu a povzbudili sa pohľadom na tvoju vyrovnanosť s ťažkým údelom. Dobre, že si pricválal zo svojho neznámeho bydliska na nádvorie Primaciálneho paláca, kde je úradovňa bratislavského primátora. A do tretice dobre, že tvoja kópia je aj v niekdajšej záhrade letného arcibiskupského paláca, pri terajšom sídle vlády. Možno tiež budeš na ňu blahodarne pôsobiť...

Ida Bibelová

Fontána rytiera Juraja

Fontána rytiera Juraja

Nádvorie Primaciálneho paláca
Fontána z polovice 17. storočia stála pôvodne na inom mieste, na nádvorí Primaciálneho paláca je od roku 1930.
Autorom súsošia je pravdepodobne Juraj Lippay mladší, dračie hlavy rekonštruoval Alojz Rigele.
Námetom súsošia je legenda o rytierovi Jurajovi, ktorý porazil trojhlavého draka a zachránil z jeho pazúrov devu.

Ďalšie info:

Sochy a fontány v Bratislave

Vydané: 2007-08-23
Aktualizované: 2007-08-23

Kategórie: - Pamätihodnosti