Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Drevené kostoly (Kultúrne Krásy Slovenska)

Drevené kostoly - obálka
Bohorodička Hodegétria - fotografia z knihy Drevené kostoly

Publikácia vychádza v edícii Kultúrne Krásy Slovenska. Drevené kostoly patria do pokladnice kultúrneho dedičstva Slovenska. Predstavujú už len zvyšok ani nie 50 stavieb z pôvodného množstva približne 300 objektov.

Publikácia predstavuje tieto osobité sakrálne stavby textovo i farebnými fotografiami. Obsahuje aj mapu Slovenska s umiestnením drevených kostolov, register a slovník odborných výrazov.

Vyšla v slovenskej, poľskej a anglickej jazykovej mutácii.

Chrám sv. Paraskevy v Novej Polianke - fotografia z knihy Drevené kostoly

Ukážka z knihy

Prírodné podmienky Slovenska s mohutným horstvom Západných Karpát od najstarších čias determinovali použitie dreva ako základného a najrozšírenejšieho stavebného materiálu. Je prirodzené, že ľudia z neho nevytvárali len jednoduché obytné domy a hospodárske prístrešky, ale aj menej či viac honosné sakrálne stavby. V relatívne malej časti strednej Európy sa pohybovali, usídľovali a opäť sťahovali skutočne pestré etnické skupiny. Miešali sa tu a navzájom ovplyvňovali rôznorodé kultúry s vyššou, inokedy nižšou úrovňou. Veľké i malé politické i náboženské udalosti tu vždy zanechali hlbokú stopu, pričom zasahovali materiálnu i duchovnú oblasť.

Architektonické a stavebno-konštrukčné riešenie drevených sakrálnych stavieb spolu s ich výtvarno-dekoratívnym poňatím vychádzalo z domácich tradícií. Zručnosť, fortieľ a um ich tvorcov sa pomaly vyvíjali, postupne zdokonaľovali a po niekoľko generácií odovzdávali z pokolenia na pokolenie. V mnohých prípadoch neškolený ľudový rukopis a empirické vedomosti staviteľov ovplyvnila "veľká" slohová architektúra. Bližšie poznanie vzdialených častí Európy prinášalo do mnohých stavieb nevšedné výrazové prostriedky a technické riešenia, avšak vždy zostávali sami sebou. V plnej miere sa podriaďovali hmote dreva a okolitému prírodnému prostrediu. Nikdy s ním nesúperili, ba naopak, vhodným a citlivým spôsobom ho dotvárali a obohacovali.

Najstaršie zachované drevené kostoly na Slovensku pochádzajú z druhej polovice 15. storočia. Osobitý a v Europe jedinečný typ drevených kostolov tvoria protestantské chrámy z konca 17. a začiatku 18. storočia. V 17. a najmä 18. storočí vznikali na severovýchodnom Slovensku, v juhovýchodnom Poľsku a na západnej Ukrajine drevené cerkvy s množstvom maľovaných ikon.

(Z kapitoly Drevené kostoly na Slovensku, Miloš Dudáš)

Drevená zvonica v Hronseku - fotografia z publikácie Drevené kostoly

Obsah:

Drevené kostoly na Slovensku (4)
Rímskokatolícke drevené kostoly (7)
Kostol sv. Juraja, Trnové (8)
Kostol sv. Štefana Kráľa z Rudna, Martin (10)
Kostol Všetkých svätých, Tvrdošín (12)
Kostol sv. Alžbety zo Zábreže, Zuberec (15)
Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Hraničné (18)
Kostol sv. Františka z Assisi, Hervartov (20)
Artikulárne evanjelické drevené kostoly (27)
Evanjelický kostol, Hronsek (28)
Evanjelický kostol, Istebné (32)
Evanjelický kostol, Leštiny (34)
Evanjelický kostol z Paludze, Svätý Kríž (37)
Evanjelický kostol, Kežmarok (40)
Gréckokatolícke drevené kostoly (45)
Chrám sv. Michala Archanjela z Matysovej, Stará Ľubovňa (46)
Chrám sv. Lukáša Evanjelistu, Brežany (48)
Chrám sv. Mikuláša Biskupa zo Zboja, Bardejovské Kúpele (50)
Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky z Mikulášovej, Bardejovské Kúpele(52)
Chrám sv. Kozmu a Damiána, Lukov-Venécia (54)
Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, Jedlinka (57)
Chrám sv. Michala Archanjela, Frička (60)
Chrám Stretnutia Pána so Simeonom, Kožany (63)Chrám sv. Lukáša Evanjelistu, Krivé (66)Chrám sv. Lukáša Evanjelistu, Tročany (70)
Chrám sv. Mikuláša Biskupa z Kožuchoviec, Košice (72)
Chrám sv. Paraskevy z Novej Polianky, Svidník (74)
Chrám sv. Michala Archanjela, Ladomirová (77)Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, Korejovce (80)
Chrám sv. Bazila Veľkého, Krajné Čierno (82)
Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky, Hunkovce (85)
Chrám sv. Michala Archanjela, Šemetkovce (87)
Chrám sv. Paraskevy, Dobroslava (89)
Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, Nižný Komárnik (92)
Chrám sv. Kozmu a Damiána, Vyšný Komárnik (94)
Chrám sv. Mikuláša, Bodružal (96)
Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, Miroľa (100)
Chrám sv. Michala Archanjela, Príkra (104)
Chrám sv. Paraskevy, Potoky (106)
Chrám sv. Michala Archanjela z Novej Sedlice, Humenné (108)
Chrám sv. Juraja Veľkomučeníka, Jalová (110)
Chrám Nanebovstúpenia Pána, Šmigovec (111)
Chrám sv. Jána Krstiteľa, Kalná Roztoka (112)
Chrám sv. Bazila Veľkého, Hrabová Roztoka (114)
Chrám sv. Michala Archanjela, Topoľa (116)
Chrám sv. Michala Archanjela, Ruský Potok (118)
Chrám sv. Michala Archanjela, Uličské Krivé (120)
Chrám sv. Mikuláša Biskupa, Ruská Bystrá (123)
Chrám sv. Michala Archanjela, Inovce (126)
Zoznam použitej literatúry (128)

Ďalšie info:

Edícia Kultúrne Krásy Slovenska

Chrámy / Drevené kostolíky na Slovensku, monumentálne knižné dielo

OBJEDNAJTE TU:Order
Drevené kostoly (Kultúrne Krásy Slovenska)
Cena: 9.92 EUR
Mierka: 0
Kategória: Pamätihodnosti, architektúra
Vydavateľ: Dajama
Vydanie 1.
Rok vydania: 2007
ISBN: 80-89226-14-0
Počet strán: 127
Mäkká väzba
Rozmery: 16.50 x 25.00 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Pamätihodnosti, architektúra

Vydané: 2007-02-16
Aktualizované: 2007-02-16

Kategórie: - Pamätihodnosti