Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Proglas - Foreword

Proglas -  Foreword - obálka

Proglas, prvá známa slovenská a slovanská báseň z deviateho storočia, je dielom Konštantína Filozofa, u nás známejšieho pod menom svätý Cyril. Je v staroslovienskom jazyku, ktorý pápež Hadrián II. uznal popri latinčine, gréčtine a hebrejčine za štvrtý liturgický jazyk. Konštantín ju napísal hlaholským písmom, ktoré je tiež jeho "vynálezom".

Proglas - ukážka z knihy

Text sprevádzajú maľby ikon slovenskej výtvarníčky Edity Ambrušovej, ktoré pripomínajú pamiatku slovenských a slovanských svätcov. Jej dcéra Johana, predčasne zosnulá mladá výtvarníčka, prepísala do hlaholiky celý Proglas a vytvorila tak originálne grafické dielo, pravdepodobne prvú podobu Proglasu v hlaholike. V publikácii sú ukážky jej letristických kolorovaných grafík a prepis Proglasu.

Proglas - ukážka z knihy

Kniha podľa zostavovateľky publikácie Anny Fischerovej plní trojjediné poslanie. "Po prvýkrát sa v nej publikuje prvá rekonštrukcia hlaholskej podoby Proglasu, sprístupňuje Proglas opäť domácemu publiku, kde roky neospravedlniteľne absentuje, a vzhľadom na svoje kvality a odobornú prípravu plní aj reprezentačnú funkciu smerom k európskej a svetovej verejnosti. Môže sa stať poslom našej kultúrnosti a kultúrno-historickej tradície."

Prvýkrát vychádza súčasne v slovenčine, v hlaholike a v angličtine.

OBJEDNAJTE TU:Order
Proglas - Foreword - vypredané
Cena: 8.00 EUR
Mierka: 0
Kategória: Rôzne
Vydavateľ: PERFEKT
Vydanie 1.
Rok vydania: 2004
ISBN: 80-8046-277-1
Počet strán: 67
Tvrdá väzba
Rozmery: 19.50 x 30.50 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Rôzne

Vydané: 2005-03-10
Aktualizované: 2005-03-10

Kategórie: Kultúra, umenie - História