Panoráma.sk
Kníhkupectvo
Sprievodca
Noviny
Kontakty
Slovakia Document Store - Logo
Panorama.sk in SlovakEnglish
Dnes je 22.11.2017
Vyhľadávanie / Search
Počasie
Kurzy: 1 EUR = 1.1781USD   25.568CZK   0.88940GBP   312.44HUF   4.2311PLN   7.5648HRK . . . viac

Slovensko - Európske kontexty ľudovej kultúry

Slovensko - Europske kontexty ludovej kultury - Cover Page

V posledných rokoch sa intenzívne hovorí o budovaní "novej" Európy. V týchto úvahách rezonujú myšlienky o spoločných koreňoch, tradíciách, dejinách a civilizácii. Niet pochýb o tom, že aj ľudová kultúra jednotlivých národov je integrálnou súčasťou tejto európskej identity a všeobecne ju možno považovať za jeden zo základov európskej kultúry. Naznačujú to i veľké etnologické práce posledných období, ako je Etnografický atlas Slovenska (Bratislava, Veda, 1990) a Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska (Bratislava, Veda, 1995).

Interpretáciou výsledkov najnovších etnologických výskumov z pohľadu širších európskych kultúrnych dejín sa zaoberal tím autorov v rámci vedeckého grantu: Tradičná ľudová kultúra v interetnických súvislostiach (príspevok k európskej kultúrnej regionalistike). Od počiatku jeho riešenia sa uvažovalo o vypracovaní novej syntetizujúcej práce o ľudovej kultúre Slovenska ako súčasti kultúrnych dejín Európy.

Výsledky etnológov, folkloristov a hudobných vedcov, ktorí spracovali túto publikáciu, poukazujú na to, že impulzy vzniku, stability a rozpadu tradícií sú podmieňované mnohorakými faktormi a kontextmi, ktoré väčšinou presahujú rámec ľudovej kultúry a majú širšie súvislosti. Je evidentné, že kultúrne tradície, ktoré tu počas stáročí vznikali, boli podobne, ako v celom priestore strednej Európy, silne určované pluralitou. Kultúrna pamäť ľudí bola na Slovensku utváraná znásobenou etnickou, jazykovou a kultúrnou realitou, ktorá sa odzrkadlila aj v neobyčajnej pestrosti foriem, typov a variantov prejavov ľudovej kultúry.

(Z úvodu)

The jar from the Pukanec village - pohotography from ther book   Slovensko - Europske kontexty ludovej kultury

Obsah

Úvod - Rastislava Stoličná (7)
Tradičná agrárna kultúra - Peter Slavkovský (13)
Remeslo a domácka výroba - Michal Kaľavský (62)
Tradičný obchod - Ľubica Falťanová (83)
Strava a stravovanie - Rastislava Stoličná (101)
Odev a obuv - Mojmír Benža (121)
Sídla a obydlie - Soňa Kovačevičová (143)
Spoločenstvo obce a rodiny - Katarína Apáthyová-Rusnáková, Rastislava Stoličná (171)
Kalendárne obyčaje - Viera Feglová (190)
Rodinné obyčaje - Viera Feglová, Kornélia Jakubíková (215)
Ľudové divadlo - Daniel Luther (237)
Ľudové umenie - Oľga Danglová (259)
Ľudová próza - Gabriela Kiliánová (282)
Ľudová pieseň - Eva Krekovičová (301)
Ľudový tanec -Stanislav Dúžek (323)
Ľudová hudba - Oskár Elschek (340)
Predmetový register (359)
Územný register (377)

Objednať: Slovensko - Európske kontexty ľudovej kultúry. Cena: 28,38 EUR.
Objednať: Slovakia - European Contexts of the Folk Culture. Cena: 28,21 EUR.
3. 5. 2012   
OBJEDNAJTE TU:Order
Slovensko - Európske kontexty ľudovej kultúry
Cena: 28,38 EUR
Kategória: Ľudová kultúra, folklór
Vydavateľ: VEDA
Vydanie 1.
Rok vydania: 2000
ISBN: 80-224-0646-5
Počet strán: 381
Tvrdá väzba
Rozmery: 21,5 x 29,5 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Ľudová kultúra, folklór

Kalendár - rýmovačky k meninám, informácie o kalendárových zvykoch
Reklama
Mailujte adresu stránky

<< Back / Nazad  
© Copyright 1998 - 2016, Panoráma.sk
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo dalšie šírenie textov a fotografií zo stránok Panorámy.sk bez predchádzajúceho písomného súhlasu Panorámy.sk je porušením autorského zákona.
Partneri Panorámy.sk používajú cookies. Používaním stránok dávate súhlas s ich zapisovaním do Vášho zariadenia.