Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Slovensko - Európske kontexty ľudovej kultúry

Slovensko - Európske kontexty ľudovej kultúry - obálka

V posledných rokoch sa intenzívne hovorí o budovaní "novej" Európy. V týchto úvahách rezonujú myšlienky o spoločných koreňoch, tradíciách, dejinách a civilizácii. Niet pochýb o tom, že aj ľudová kultúra jednotlivých národov je integrálnou súčasťou tejto európskej identity a všeobecne ju možno považovať za jeden zo základov európskej kultúry. Naznačujú to i veľké etnologické práce posledných období, ako je Etnografický atlas Slovenska (Bratislava, Veda, 1990) a Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska (Bratislava, Veda, 1995).

Interpretáciou výsledkov najnovších etnologických výskumov z pohľadu širších európskych kultúrnych dejín sa zaoberal tím autorov v rámci vedeckého grantu: Tradičná ľudová kultúra v interetnických súvislostiach (príspevok k európskej kultúrnej regionalistike). Od počiatku jeho riešenia sa uvažovalo o vypracovaní novej syntetizujúcej práce o ľudovej kultúre Slovenska ako súčasti kultúrnych dejín Európy.

Výsledky etnológov, folkloristov a hudobných vedcov, ktorí spracovali túto publikáciu, poukazujú na to, že impulzy vzniku, stability a rozpadu tradícií sú podmieňované mnohorakými faktormi a kontextmi, ktoré väčšinou presahujú rámec ľudovej kultúry a majú širšie súvislosti. Je evidentné, že kultúrne tradície, ktoré tu počas stáročí vznikali, boli podobne, ako v celom priestore strednej Európy, silne určované pluralitou. Kultúrna pamäť ľudí bola na Slovensku utváraná znásobenou etnickou, jazykovou a kultúrnou realitou, ktorá sa odzrkadlila aj v neobyčajnej pestrosti foriem, typov a variantov prejavov ľudovej kultúry.

(Z úvodu)

Džbánok z Pukanca, 1. polovica 20. storočia - fotografia z knihy Slovensko - Európske kontexty ľudovej kultúry

Obsah

Úvod - Rastislava Stoličná (7)
Tradičná agrárna kultúra - Peter Slavkovský (13)
Remeslo a domácka výroba - Michal Kaľavský (62)
Tradičný obchod - Ľubica Falťanová (83)
Strava a stravovanie - Rastislava Stoličná (101)
Odev a obuv - Mojmír Benža (121)
Sídla a obydlie - Soňa Kovačevičová (143)
Spoločenstvo obce a rodiny - Katarína Apáthyová-Rusnáková, Rastislava Stoličná (171)
Kalendárne obyčaje - Viera Feglová (190)
Rodinné obyčaje - Viera Feglová, Kornélia Jakubíková (215)
Ľudové divadlo - Daniel Luther (237)
Ľudové umenie - Oľga Danglová (259)
Ľudová próza - Gabriela Kiliánová (282)
Ľudová pieseň - Eva Krekovičová (301)
Ľudový tanec -Stanislav Dúžek (323)
Ľudová hudba - Oskár Elschek (340)
Predmetový register (359)
Územný register (377)

Ďalšie info:

Pramene k obyčajovej tradícii a sviatkovaniu na Slovensku na konci 20. storočia (Dva zväzky)

Etnografický atlas Slovenska

Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska

Malý lexikón ľudovej kultúry Slovenska

Tradičná kultúra regiónov Slovenska

OBJEDNAJTE TU:Order
Slovensko - Európske kontexty ľudovej kultúry
Cena: 28.38 EUR
Mierka: 0
Kategória: Ľudová kultúra, folklór
Vydavateľ: VEDA
Vydanie 1.
Rok vydania: 2000
ISBN: 80-224-0646-5
Počet strán: 381
Tvrdá väzba
Rozmery: 21.50 x 29.50 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Ľudová kultúra, folklór

Vydané: 2007-03-14
Aktualizované: 2007-03-14

Kategórie: - Miestna kultúra, folklór