Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Devínske Karpaty - Náučné chodníky

Informačný panel s mapou náučného chodnika pri vstupe do národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla na konci Hadej ulice v Devíne

V oblasti Devínskych Karpát je vyznačených viacero náučných chodníkov, ktoré sú v starostlivosti príslušných mestských častí. Možno aj preto ich panely patria k najlepšie udržiavaným v celej CHKO Malé Karpaty na rozdiel od náučných chodníkov, vytvorených na základe jednorazovej iniciatívy a financovaných z prostriedkov Európskej únie (napr. Dunajské lužné lesy) alebo z prostriedkov mesta a zdevastované následnou ťažbou dreva ako napr. náučný chodník Lamač – Železná studienka v Bratislavskom lesoparku.