Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Devínske Karpaty - Náučné chodníky

Informačný panel s mapou náučného chodnika pri vstupe do národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla na konci Hadej ulice v Devíne

V oblasti Devínskych Karpát je vyznačených viacero náučných chodníkov, ktoré sú v starostlivosti príslušných mestských častí. Možno aj preto ich panely patria k najlepšie udržiavaným v celej CHKO Malé Karpaty na rozdiel od náučných chodníkov, vytvorených na základe jednorazovej iniciatívy a financovaných z prostriedkov Európskej únie (napr. Dunajské lužné lesy) alebo z prostriedkov mesta a zdevastované následnou ťažbou dreva ako napr. náučný chodník Lamač – Železná studienka v Bratislavskom lesoparku.

 • Dúbravský náučný chodník – MiÚ Mestská časť Dúbravka – ZŠ Sokolíkova, dĺžka 4.5 km, prevýšenie 149 m. Pozri video Dúbravskej televízie.
 • Náučný chodník Devínska Kobyla – Devín Hrad – Sandberg, dĺžka 4.0 km, prevýšenie 280 m.
  Je popísaný na stránkach Slovenskej agentúry pre životné prostredie. Popis je staršieho dáta, trasa náučného chodníka sa nezmenila, ale v súčasnosti po obnovení je na nej iba päť informačných panelov:
  1. Národná prírodná rezervácia Devínska Kobyla,
  2. Rastlinstvo Devínskej Kobyly,
  3. Historické premeny Devínskej Kobyly,
  4. Živočíšstvo Devínskej Kobyly,
  5. Geologická stavba Devínskej Kobyly a Sandberg.
 • Náučný chodník Slovanský ostrov - Informačné tabule pôvodného náučného chodníka Slovanský ostrov boli po obnovení premiestnené na Slovanské nábrežie.
 • Dendropark -Informačné tabule v Dendroparku boli z časti zdevastované alebo zlikvidované, v súčasnosti sú obnovené.

Vydané: 2011-02-13
Aktualizované: 2011-02-13

Kategórie: Výlety a prechádzky - Bratislava a okolie - Výlety, prechádzky