Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Pomôžte vyriešiť záhadu zle zavesenej karabínky

Pozor na koncové karabínky

Od utorka 25. júla sú na stromoch pod Platňou v Bratislave plagátiky, ktoré upozorňujú, že si treba overiť, či sú v správnej polohe koncové karabínky používané na spúšťanie. Karabínky sú síce osadené napevno a správne, ale pred 11. júlom niekto s jednou z nich na Platni manipuloval tak, že ju zmenil na životu nebezpečnú. Nemožno vylúčiť, že sa tak nestane znova.

Na zlé zavesenie karabínky upozornil Tyger.sk 11. júla. Následne Vlado Linek a Paľo Priadka odstránili nebezpečne zavesenú koncovú karabínku. Ako je vidieť zo záberov, karabínka visela po manipulácii iba na pomocnej tyčke, ktorá má brániť pretočeniu karabínky. Táto tyčka nie je určená na to, aby udržala hmotnosť lezca.

Je vysoko nepravdepodobné, že by sa do tejto nesprávnej polohy mohla karabínka dostať ináč, než cieľavedomou manipuláciu. Na to je potrebný imbusový kľúč, ktorým sa zakrúca malá skrutka, ktorá zafixuje pomocnú tyčku po zasunutí do karabínky.

Tri možnosti

Na vysvetlenie, ako sa karabínka dostala do nesprávnej polohy, máme zatiaľ tri možnosti.

Hypoteticky sa tá karabínka mohla dostať do nesprávnej polohy napr. takto:

Samovoľné uvoľnenie skrutky - nezámerné zvesenie karabínky a omyl pri zavesení

Skrutka, ktorá drží tyčku v karabínke, sa samovoľne uvoľnila. (Pripusťme to, aj keď sa to zdá byť nemožné.) Niekto, kto sa išiel zapnúť do karabínky, karabínku pootočil a tyčka vypadla. Zrejme musel tyčku zachytiť. Potom ju chcel vrátiť nazad, vypol karabínku z borháku, vložil do karabínky tyčku tak, že ňou zavesil karabínku na borhák.

Faktom je, že imbusová skrutka v karabínke nájdená nebola. Otázka teda znie, či sa môže imbusová skrutka samovoľne používaním uvoľniť a to proti smeru zemskej príťažlivosti...

Zámerné uvoľnenie karabínky a omylné nesprávne zavesenie

Iná možnosť je taká, že niekto cieľavedomo odkrútil skrutku a tú pomocnú tyčku uvoľnil a potom za tyčku zavesil karabínku na borhák. Pripusťme, že prvú časť operácie urobil z nejakého neznámeho dôvodu. Potom nechtiac karabínku zavesil takým spôsobom, že potenciálne ohrozil životy všetkých ďalších lezcov, ktorí mohli karabínku použiť a nevšimnúť si jej zlé osadenie.

Pri oboch uvedených variantách ten, kto manipuloval s karabínkou, mohol ohroziť aj sám seba, pretože následne sa mohol do karabínky zapnúť...

Zámerné uvoľnenie a zámerné zlé zavesenie

Tretia možnosť je tá najhoršia - niekto zámerne sňal karabínku z borháku a zámerne ju zle zavesil.

Veľmi dobré by bolo, keby sme mohli vylúčiť tú tretiu možnosť. Alebo našli ešte nejaké ďalšie možnosti, ako došlo k nesprávnemu zaveseniu karabínky.

Zapátrajte vo svojej pamäti

Dobré by bolo, keby lezci, ktorí chodia na Platňu, popátrali vo svojej pamäti, či nevideli niekoho v ceste - kolmej variante Schodov - manipulovať s koncovým istením. Malo sa to stať 11. júla, alebo krátko pred 11. júlom. Tá cesta je často lezená, a keby to nesprávne istenie bolo na tom mieste dlhšie, tak by bolo došlo k nešťastiu. (Karabínka tam bola správne osadená v roku 2016.)

Skúste rozšíriť túto informáciu medzi lezcami. Ak totiž nedokážeme vysvetliť záhadu zle zavesenej koncovej karabínky, tak nemôžeme vylúčiť, že tu je niekto, kto zlomyselne manipuluje s isteniami a ohrozuje lezcov.

Vertikálna varianta Schodov je v sprievodcovi na Climbe označená číslom 12.

Vlado Bibel

Na Platni. Lezec vľavo dolieza vertikálnu variantu Schodov
Na Platni. Lezec vľavo dolieza vertikálnu variantu Schodov.

Vydané: 2017-07-26
Aktualizované: 2017-07-26

Kategórie: Horolezectvo