Panorama.sk
Obsah
Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Modelové testy zo slovenského jazyka a literatúry (maturita, prijímacie skúšky - ukážky z príručiek)

Podeľte sa s nami o skúsenosti s testami
Napíšte, ako sa volali dva mladé vrabce vo veršovanej rozprávke Čin-čin.
V slovách oddeľte slovotvorný základ, slovotvornú predponu a slovotvornú príponu.
prababka, hlavička
Z vety vypíšte slovesný tvar a určte jeho spôsob.
Kúpil by si mi chlieb?
Vyriešiť správne úlohu niekedy naozaj nie je jednoduché. Ale väčšinou sú pravidlá jasné. Pripojte úlohy, ktoré cibria znalosti slovenského jazyka a literatúry.
Pošlite testy

Táto stránka je určená žiakom a študentom základných a stredných škôl, ale aj ich učiteľom a rodičom, a prináša ukážky z modelových testov zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré sa objavujú na maturitných skúškach a prijímacích pohovoroch na stredné školy.

Testy sme vybrali z príručiek, ktoré si možno objednať priamo na tejto stránke, prípadne na stránke

Slovenský jazyk (Testy, diktáty, cvičenia, zbierky úloh, pomôcky pre základné, stredné školy, maturantov).

Súčasne je táto stránka aj miestom, kde môžete pridať test, ktorý podľa vašich skúseností dobre precvičí a preverí niektorý z gramatických javov slovenčiny. Pomôžete tak vytvoriť jedinečnú zbierku testov.

Nová maturita - Monitor - Slovenský jazyk a literatúra - obálka
Ukážka testov  - Nová maturita - Slovenský jazyk a literatúra

Nová maturita - Slovenský jazyk a literatúra - ukážka z modelového testu

Test zo slovenského jazyka a literatúry pre vyššiu úroveň (určený pre gymnazistov) obsahuje 32 otvorených úloh s kratšou odpoveďou (doplňujúcich), 32 zatvorených úloh (s výberom odpovede)a 3 - 5 otvorených úloh s dlhšou odpoveďou. Pri zatvorených úlohách sú vždy uvedené 4 možnosti odpovedí, z ktorých len jedna je správna.

Čas na vypracovanie 64 úloh je 60 minút. Každá zo 64 úloh je ohodnotená 1 bodom.

Čas na vypracovanie otvorených úloh s dlhšou odpoveďou je 30 minút. Úloha môže byť ohodnotená niekoľkými bodmi.

Test pre základnú úroveň (určený študentom stredných odborných škôl a stredných odborných učilíšť) sa skladá z 32 otvorených úloh s kratšou odpoveďou (doplňujúcich) a 32 zatvorených úloh (s výberom odpovede). Pri zatvorených úlohách sú vždy uvedené 4 možnosti odpovedí, z ktorých len jedna je správna.

Čas na vypracovanie 64 úloh je 60 minút. Každá zo 64 úloh je ohodnotená 1 bodom.

Informácie o testoch a aj ukážka z testu pre vyššiu úroveň s 8 úlohami (obrázok vpravo hore, kliknite a dostanete detailné zobrazenie ukážky) pochádza z publikácie Nová maturita - Slovenský jazyk a lieratúra - Monitor - Testy z vydavateľstva SPN odporučenej Ministerstvom školstva SR. V publikácii sú ukážky testov a ich riešenia so správnymi odpoveďami.

Chcem ísť do prímy - obálka

Vybrané slová (Z príručky Chcem ísť do prímy - Slovenský jazyk/matematika - Požiadavky na prijímacie skúšky do prímy osemročných gymnázií)

Vybrané slová sú slová, v ktorých sa po obojakej spoluhláske vnútri slova píše y, ý. Obojaké spoluhlásky sú:

b, m, p, r, s, v, z, f.

Ľahko si ich možno zapamätať vo vete:

Brat má pri robote svoje vlastné zvyky, fígle.

Po spoluhláske f vybrané slová nie sú.

Vybrané slová sa na prijímacej skúške preverujú písaním diktátu a doplňovaním pravopisného cvičenia. Treba dobre ovládať aj slová od nich utvorené. Ľahko si ich zapamätáte, ak sa naučíte krátke básničky. Vybrané slová si môžete z nich vypisovať a tak si precvičovať pravopis. Veta pod básničkou obsahuje slová, v ktorých sa po obojakej spoluhláske vnútri slova píše i, í.

B

Jedna mladá kobyla
nový byt si kúpila.
Príbytok pre dobytok
musí mať aj nábytok.
V Bystrici sú obchody,
zvyčajne tam chodí.
Nakúpi si, čo jej treba:
bylinky aj trochu chleba.
Bystrý býk tiež neľahko
v Bytči hľadal bydlisko.

Bije, bije zvon! Zabil hada. Stal sa hrdinom?

Úlohy a cvičenia

1. Utvorte vetu, v ktorej použijete slová mi, my.

2. Do viet doplňte chýbajúce samohlásky.

Hej, musel b- to chlap b-ť, čo b- ma chcel nab-ť!

Nemusíš tam b-ť, kde ťa budú b-ť.

3. Doplňte správne i, í/y, ý.

ob-ie, s-rota, naz-vať, bab-čka, v-dieť, p-chať, m-kať, b-vať, prikr-ť, b-žutéria, v-skať.

4. Nahraďte časť viet vybranými slovami. Vety napíšte.

V izbe máme nové stoličky, stôl a skrine.
Červenal sa od hanby.
Roľa bola zarastená poľnou burinou.
Mačka sa pohrávala s malým sivým zvieratkom.
Navštívil nás ockov brat.
Chlapec dával sliepkam zrno.

5. Jedným vybraným alebo od neho utvoreným slovom odpovedzte na otázku.

Čo vyplazuje pes v horúčave?
Ktoré zviera si na zimu robí zásoby potravy?
Akým vlakom cestujeme na veľké vzdialenosti?
Ako sa volá zviera, ktoré nosí pancier?
Ktorý vták má na hlave perie, čo pripomína uši?
Aký čaj pijú chorí ľudia?

6. Doplňte do viet vybrané slová s podobným významom, ako majú slová v zátvorkách.

.....(nechváľ sa) cudzím perím.
Múdry človek sa učí z cudzích (chýb)..... .

7. Doplňte do viet vybrané slová s opačným významom, ako majú slová v kurzíve.

Kto ..... lieta, nízko padá.
..... hladnému neverí.

Viac informácií:

Slovenský jazyk (Testy, diktáty, cvičenia, zbierky úloh, pomôcky pre základné, stredné školy, maturantov)

OBJEDNAJTE TU:Order
Nová maturita - Monitor - Slovenský jazyk a literatúra
Cena: 8.46 EUR
Mierka: 0
Kategória: Slovenčina - učebnice
Vydavateľ: Slovenské pedagogické vydavateľstvo - Mladé letá, spol. s r. o.
Vydanie 1
Rok vydania: 0
ISBN: 80-10-00641-6
Počet strán: 0
Mäkká väzba
Rozmery: 0.00 x 0.00 cm
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Slovenčina - učebnice
Mailujte adresu stránky

Panoráma.sk - Kontakty / O nás
© Copyright 1998 - 2018, Panoráma.sk
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo dalšie šírenie textov a fotografií zo stránok Panorámy.sk bez predchádzajúceho písomného súhlasu Panorámy.sk je porušením autorského zákona.
Partneri Panorámy.sk používajú cookies. Používaním stránok dávate súhlas s ich zapisovaním do Vášho internetového zariadenia zariadenia - prehliadača.