Panorama.sk
Slovencina ako cudzí jazyk - Hovorme spolu po slovensky - Gramatika B1 + B2
×
Obsah
Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Slovencina ako cudzí jazyk - Hovorme spolu po slovensky - Gramatika B1 + B2

Gramatika B1 + B2 - Hovorme spolu po slovensky

Gramatika k učebniciam Hovorme spolu po slovensky B1 a B2 s podtitulom Slovenčina ako cudzí jazyk. 46 strán. Druhé, upravené a doplnené vydanie pripravila v roku 2016 Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania - oddelenie Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov. Autorky: PhDr. Alica Bortlíková, PhDr. Eva Maierová a Mgr. Jana Navrátilová. Učebnica je len v slovenčine.

OBSAH Gramatiky: LEKCIA 1 1.1. Nominatív singuláru 4 1.2. Nominatív plurálu 5 Poznámky k tvoreniu nominatívu plurálu 6 1.3. Prechyľovanie 7 1.4. Relatívne pronomen ktorý 8 1.5. Substantivizované adjektíva 8 LEKCIA 2 2.1. Verbálny aspekt 10 2.2. Futúrum 11 LEKCIA 3 3.1. Akuzatív singuláru 12 3.2. Akuzatív plurálu 13 3.3. Personálne pronominá v akuzatíve 14 3.4. Prefixy verb 14 LEKCIA 4 4.1. Nepriama reč 17 4.2. Pronomen svoj 18 4.3. Negatívne pronominá a dvojitá negácia 18 LEKCIA 5 5.1. Genitív singuláru 19 5.2. Genitív plurálu 20 Poznámky k tvoreniu genitívu plurálu 21 5.3. Personálne pronominá v genitíve 22 5.4. Numeráliá s genitívom 22 5.5. Subjekt v genitíve + predikát 23 LEKCIA 6 6.1. Podmienkové vety 24 6.2. keď 25 LEKCIA 7 7.1. Lokál singuláru 26 7.2. Lokál plurálu 27 7.3. Pcrsonálne pronominá v lokáli 28 7.4. Lokál a akuzatív 28 7.5. Numeráliá obidvaja / obaja 28 7.6. Pomnožné substantíva 29 7.7. Numeráliá jedni/jedny 29 LEKCIA 8 8.1. Adverbiá 30 8.2. Konštrukcia čím — tým 31 8.3. Konjunkcia aby 31 LEKCIA 9 9.1. Datív singuláru 32 9.2. Datív plurálu 33 9.3. Personálne pronominá v datíve 34 9.4. Datív a akuzatív 34 LEKCIA 10 10.1. Imperfektívne opakovacie verbá 35 10.2. Indeterminované a determinované verbá 35 LEKCIA 11 11.1. Inštrumentál singuláru 37 11.2. Inštrumentál plurálu 38 11.3. Personálne pronominá v inštrumentáli 39 11.4. Inštrumentál a akuzatív 39 PREHĽAD SLOVENSKEJ DEKLINÁCIE Substantíva 41 Adjektíva 42 Pronominá 43 Personálne pronominá 43 Posesívne pronominá 43 Demonstratívne pronominá 44 Interogatívne pronominá 44 Numeráliá 44 POUŽITÁ LITERATÚRA 45

Mailujte adresu stránky

Panoráma.sk - Kontakty / O nás
© Copyright 1998 - 2018, Panoráma.sk
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo dalšie šírenie textov a fotografií zo stránok Panorámy.sk bez predchádzajúceho písomného súhlasu Panorámy.sk je porušením autorského zákona.
Partneri Panorámy.sk používajú cookies. Používaním stránok dávate súhlas s ich zapisovaním do Vášho internetového zariadenia zariadenia - prehliadača.