Panoráma.sk
Kníhkupectvo
Sprievodca
Noviny
Kontakty
Slovakia Document Store - Logo
Panorama.sk in SlovakEnglish
Dnes je 24.11.2017
Vyhľadávanie / Search
Počasie
Kurzy: 1 EUR = 1.1749USD   25.469CZK   0.88810GBP   313.54HUF   4.2155PLN   7.5770HRK . . . viac

Slovenčina ako cudzí jazyk - B - Hovorme spolu po slovensky

Hovorme spolu po slovensky! - B1

Študijný materiál Hovorme spolu po slovensky! - B1 pozostáva z učebnice a cvičebnice + CD.

Študijný materiál je určený všetkým záujemcom o štúdium slovenčiny ako cudzieho jazyka na úrovni B1, čiže pre mierne pokročilých záujemcov o slovenský jazyk ako cudzí jazyk. Je vhodný pre všetkých zahraničných študentov a cudzincov žijúcich alebo pracujúcich na Slovensku, pre lektoráty v cudzine, pre ľudí s filologickými znalosťami i bez nich, teda pre všetkých, ktorí sa chcú zdokonaliť v slovenskom jazyku na úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Učebnica a cvičebnica sú koncipované tak, aby boli vhodné pre všetky typy kurzov – krátkodobé, dlhodobé, večerné, letné, individuálne, pre prípravu cudzincov na riadne vysokoškolské a doktorandské štúdium a tiež pre krajanov a ďalších záujemcov, ktorí chcú ovládať slovenský jazyk na danej úrovni z rôznych dôvodov – pracujú alebo žijú na Slovensku alebo budú potrebovať jazykovú skúšku zo slovenského jazyka.

Učebnica s cvičebnicou obsahujú 6 lekcií. Cvičebnica je určená najmä na precvičovanie a utvrdzovanie učiva.

Odporúčaným doplňujúcim materiálom je Gramatika B1 + B2.

Hovorme spolu po slovensky! - B2

Študijný materiál pozostáva z učebnice a cvičebnice + CD. Je určený všetkým záujemcom o štúdium slovenčiny ako cudzieho jazyka na úrovni B2.

Na CD sú zaznamenané texty z učebnice. Učebnica s cvičebnicou obsahujú 6 lekcií. Cvičebnica je určená najmä na precvičovanie a upevňovanie učiva. Odporúčaným doplňujúcim materiálom je Gramatika B1 + B2.

Slovenčina ako cudzí jazyk - B - Hovorme spolu po slovensky
Slovenčina ako cudzí jazyk - B - Hovorme spolu po slovensky - obálka

Tento súbor učebníc a cvičebníc už nie je dostupný vcelku.

Slovenčina ako cudzí jazyk - B - Hovorme spolu po slovensky je druhá časť súboru jazykového kurzu slovenčiny ako cudzieho jazyka pre jazykovú kompetenciu B1, B2 (mierne pokročilý a stredne pokročilý) podľa Európskeho referenčného rámca. Je určená pre všetkých zahraničných študentov a cudzincov žijúcich alebo pracujúcich na Slovensku, pre lektoráty v cudzine, pre ľudí s filologickými znalosťami i bez nich. Celý súbor je bez sprostredkujúceho jazyka, len v slovenčine.

Súbor pozostáva z dvoch učebníc - 1., 2. časť + 2 CD, dvoch cvičebníc - 1., 2. (s kľúčom k cvičeniam), a z gramatiky.

Je možné si kúpiť samostatne len učebnice pre úroveň B1, alebo B2 a takisto je možné si kúpiť iba Gramatiku.

Ďalšie informácie sú o celom súbore:

Učebnica a cvičebnica je vhodná pre všetky typy kurzov- krátkodobé, dlhodobé, večerné, letné, individuálne, pre prípravu cudzincov na riadne vysokoškolské a doktorantské štúdium, ale aj pre tých, ktorí chcú ovládať slovenský jazyk z rôznych osobných alebo iných dôvodov.

Výber tém, textov a cvičení je motivujúcim prvkom z hľadiska výučby a podnecuje efektívne osvojovanie si slovnej zásoby, precvičovanie a utvrdzovanie si gramatických javov a predovšetkým chuť komunikovať v slovenčine.

Pozitíva učebnice:

1. komunikatívnosť a systematické členenie (gramatická časť sa strieda s čítaním, hovorením, počúvaním a písaním).
2. texty v učebnici majú za cieľ nielen zaujať, ale sú vyberané z hľadiska vhodnosti, účelnosti, primeranosti a aktuálnosti.
3. veľké množstvo frazeologizmov.
4. dialógy sú živé a odrážajú reálny život a tým približujú cudzincovi slovenské reálie, históriu, kultúru a zvyky.

Objednať: Slovencina ako cudzí jazyk - Hovorme spolu po slovensky - Gramatika B1 + B2. Cena: 6,60 EUR.
Objednať: Slovenčina ako cudzí jazyk B2 - Hovorme spolu po slovensky (učebnica, cvičebnica, CD). Cena: 27,50 EUR.
Objednať: Slovenčina ako cudzí jazyk B1 - Hovorme spolu po slovensky (učebnica, cvičebnica, CD). Cena: 27,50 EUR.
Ukážka z učebnice Slovencina ako cudzi jazyk - B - Hovorme spolu po slovensky, 1. časť

OBSAH (Učebnica/1.časť)

PREDHOVOR
LEKCIA 1
RODINA A BÝVANIE
Rodostrom 6
Gramatika: prechyľovanie 7
Prenájom bytu 8
Gramatika: nominatív plurálu 9
Pomocníci v domácnosti 11
Čítanie a hovorenie: Dve generácie pod jednou strechou 12
Počúvanie a hovorenie: Bývanie 14
Sú naozaj muži z Marsu a ženy z Venuše? 15
LEKCIA 2
ČAS, DOVOLENKA A ŠPORT 17
Dovolenka 18
Rozhovor 20
Gramatika: verbálny aspekt 21
Gramatika: Futúrum 23
Dovolenka: Ako "správne" čítať dovolenkový katalóg 24
Čítanie a hovorenie: Všetko, čo sa začína zle, končí sa ešte horšie 25
Čítanie a hovorenie: Voľný čas 27
Slovenskí olympionici 28
LEKCIA 3
CESTOVANIE 29

Dopravné prostriedky 30
Cestovanie 32
Gramatika: akuzatív plurálu 34
Gramatika: prefixy verb 35
Cestovanie: Je to vôbec možné? 37
Čítanie a hovorenie: Juraj Puci 38
Počúvanie a hovorenie: Čiernohronská železnička 40
Pieseň: Vianočné vlaky 42
LEKCIA 4
MÉDIÁ 43
Druhy médií 44
Noviny 46
Gramatika: prevod priamej reči na nepriamu 47Čítanie a hovorenie: Každý človek má svoju drogu. Šťastní sú tí, ktorí ju nikdy nespoznajú. 51
Počúvanie a hovorenie: Reklama 53
Zabavte sa! 54
LEKCIA 5
NÁKUPY A SLUŽBY 55
Situácie a dialógy 56
Gramatika: genitív plurálu 59
Gramatika: numeráliá s genitívom 62
Typy nakupujúcich 63
Čítanie a hovorenie: Najslávnejší bratislavský hotel 64
Počúvanie a hovorenie: V obchodnom dome 66
Čas 67
LEKCIA 6
ŠKOLA A PRÁCA 69
Profesie 70
Inzeráty 72
Prijímací pohovor 73
Gramatika: podmienkové vety 73
Mám problém 76
Čítanie a hovorenie: Aj takto sa možno živiť 78
Počúvanie a hovorenie: Škola - základ života? 80
Psychologický test 82
Prepisy nahrávok 83
Použitá literatúra

Ukážka z knihy Slovencina ako cudzi jazyk - B - Hovorme spolu po slovensky, 2. časť

OBSAH (Učebnica/2. časť)
PREDHOVOR
LEKCIA 7
ĽUDSKÉ TELO A ZDRAVIE 5
Ľudské telo 6
U lekára a v lekárni 8
Gramatika: lokál plurálu 9
Gramatika: lokál a akuzatív 10
Čo vedeli už naše staré mamy 12
Čitanie a hovorenie: Kúpele na Slovensku 13
Počúvanie a hovorenie: Zdravý a nezdravý životný štýl 15
Zaujímavosti: Keď sa príroda pomýli 17
LEKClA 8
POČASIE A ROČNÉ OBDOBIA 19
Klíma a predpovede počasia 20
Gramatika: adverbiá 23Gramatika: komparácia adverbií 26
Porovnávanie hlavných miest 26
Čítanie a hovorenie: Skúška odvahy a vytrvalosti 27
Počúvanie a hovorenie: Moje obľúbené ročné ohdobie 29
Pieseň: Jesenná láska 30
LEKCIA 9
KOMUNIKÁCIA 31
Spôsoby komunikácie 32
Telefonovanie 35
Gramatika: datív plurálu 36
Gramtika: datív a akuzatív 37
Moc interpunkcie 38
Čítanie a hovorenie: Odkazy mimozemšťanom 39
Počuvanie a hovorenie: Únos 41
Perfektný Európan a perfektný Slovák 42
LEKCIA 10
KULTÚRA A UMENIE 43
Dialógy 44
Kultúra 46
Gramatika: opakovacie verbá 47
Verbá - zhrnutie: Tri príbehy 49
Čítanie a hovorenie: Dvojitý život kráľa pop-artu 50
Počúvaie a hovorenie: Lúčnica 52
Nápisy 53
LEKCIA 11
OPIS A CHARAKTERISTIKA ČLOVEKA 55
Vyberte dvojice 56
Opis človeka 58
Charakteristika ľudí 59
Gramatika: inštrumentál plurálu 60
Gramatika: inštrumentál a akuzatív 61
Šaty robia človeka 62
Čítanie a hovorenie: V akom znamení ste sa narodili? 63
Počúvanie a hovorenie: Módna prehliadka 65
Legenda a skutočnosť: Kto bol Juraj Jánošík? 67
LEKCIA 12
SPOZNÁVAME SLOVENSKO 69
Kvíz 70
Slovensko 72
Regióny Slovenska 73
Opakovanie deklinácie: Legenda o Čachtickej panej 74
Opakovanie konjugácie: Slováci vo svete 75
Opakovanie gramatiky: Poklad v hradnej studni, Múmie na slovenských hradoch 77
Čítanie a hovorenie: Magické osmičky v našej histórii 78
Počúvanie a hovorenie: Bratislava 80
Pieseň: V jedálnom vozni 82
Prepisy nahrávok
Použitá literatúra

Gramatika B1 + B2
Gramatika B1 + B2 - Hovorme spolu po slovensky

Pre učebnice úrovne B je k dispozícii Gramatika: >>

Objednať: Slovencina ako cudzí jazyk - Hovorme spolu po slovensky - Gramatika B1 + B2. Cena: 6,60 EUR.
Objednať: Slovenčina ako cudzí jazyk B2 - Hovorme spolu po slovensky (učebnica, cvičebnica, CD). Cena: 27,50 EUR.
Objednať: Slovenčina ako cudzí jazyk B1 - Hovorme spolu po slovensky (učebnica, cvičebnica, CD). Cena: 27,50 EUR.
Vydané: 13. 3. 2009
Aktualizované: 9. 11. 2016
OBJEDNAJTE TU:Order
Slovenčina ako cudzí jazyk B2 - Hovorme spolu po slovensky (učebnica, cvičebnica, CD)
Autor: Alica Bortlíková, Eva Maierová, Jana Navrátilová
Cena: 27,50 EUR
Kategória: Slovenčina - učebnice
Vydavateľ: Univerzita Komenského v Bratislave
Rok vydania: 2008
Mäkká väzba
Nákupné podmienky
Pozrite ďalšie v kategórii
>> Slovenčina - učebnice

Kalendár - rýmovačky k meninám, informácie o kalendárových zvykoch
Reklama
Mailujte adresu stránky

<< Back / Nazad  
© Copyright 1998 - 2016, Panoráma.sk
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo dalšie šírenie textov a fotografií zo stránok Panorámy.sk bez predchádzajúceho písomného súhlasu Panorámy.sk je porušením autorského zákona.
Partneri Panorámy.sk používajú cookies. Používaním stránok dávate súhlas s ich zapisovaním do Vášho zariadenia.