Panoráma.sk
Kníhkupectvo
Sprievodca
Noviny
Kontakty
Slovakia Document Store - Logo
Panorama.sk in SlovakEnglish
Dnes je 23.11.2017
Vyhľadávanie / Search
Počasie
Kurzy: 1 EUR = 1.1749USD   25.469CZK   0.88810GBP   313.54HUF   4.2155PLN   7.5770HRK . . . viac

Kurzy slovenského ľudového tanca a ochotníckeho divadla pre krajanov

Kurz choreografie ľudového tanca

Ústav jazykovej a odbornej prípravy Centra ďalšieho vzdelávania (CĎV) Univerzity Komenského v Bratislave k dlhoročnému pôsobeniu na poli jazykového vzdelávania pripája k svojim aktivitám aj nové, zaujímavé kurzy slovenského ľudového tanca a ochotníckeho divadla. Redakcia Panorámy.sk pripravila rozhovor s riaditeľkou Ústavu, Mgr. Ľudmilou Ábelovou, o týchto kurzoch ako aj o ďalších pripravovaných novinkách, ktoré môžu zaujať krajanov s ambíciou o zblíženie sa so slovenským folklórom a kultúrou.

Ústav jazykovej a odbornej prípravy CDV UK zorganizoval v roku 2010 prvýkrát kurz choreografie ľudového tanca. Pre koho je určený tento kurz?

Po úspešnej realizácii Vami spomínaného kurzu v súčasnosti pripravujeme II. ročník letného kurzu choreografie slovenského ľudového tanca, odbornej terminológie a slovenských reálií. Je určený našim krajanom žijúcim v zahraničí, potomkom našich krajanov žijúcich v zahraničí, ktorí tancujú vo folklórnych súboroch zameraných na slovenské ľudové tance a chcú sa stať choreografmi týchto tancov, alebo vedú slovenské folklórne súbory v zahraničí a chcú poznať nové prvky týchto tancov a nové techniky podľa jednotlivých regiónov Slovenska.

S akými tancami sa účastníci kurzu zoznámili, a kto ich vyučoval? Ako dlho trval kurz?
Zatiaľ to boli vybrané tance regiónov Slovenska: Liptov, Orava, Zemplín, Myjava. Odborným garantom výučby ľudového tanca bol Doc. Janko Blaho z VŠMU v Bratislave a realizáciu výučby vykonávali jeho zverenci- profesionálni tanečníci a korepetítor. Kurz trval desať kalendárnych dní.

Čím sa môžu preukázať absolventi kurzu?
Absolventi kurz obdržali Osvedčenia o realizácii uvedeného kurzu s počtom hodín absolvovanej výučby.

Kurz organizujete aj v roku 2011. Osvedčila sa zvolená koncepcia kurzu, alebo ju nejako upravujete?
Ako som už spomínala, pripravujeme II. ročník tohto kurzu. Keďže tento projekt bol minulý rok ako pilotný, zatiaľ nemôžme hovoriť o osvedčenej koncepcii, ale základnú skladbu programu chceme zachovať. Našou snahou je pripraviť tento kurz zaujímavý, temperamentný, nielen po tanečnej stránke, ale aj teoretickej. To znamená, že po dohode s pánom Doc. Jankom Blahom pripravíme tance z ďalších regiónov Slovenska.

Tiež pripravíme tak ako minulý rok zaujímavosti zo slovenského jazyka, prednášky s cieľom priblížiť regióny z ktorých tance sa budú učiť naši frekventanti a zaujímavosti zo slovenskej kultúry, histórie a súčasnosti. Keďže kurz bude prebiehať v Bratislave, Ponúkame informácie o histórii nášho hlavného mesta spojených s návštevami múzeí a výletov do jeho blízkeho okolia. A samozrejme nebude chýbať víkendová návšteva folklórneho festivalu vo Východnej.

Chcela by som pre informáciu našim krajanom uviesť, že aj pre tento rok máme 20 štipendijných miest pre záujemcov - krajanov z celého sveta.

Vieme, že plánujete tieto, doteraz netradičné kurzy, rozšíriť o ďalší - o kurz pre organizátorov školského ochotníckeho divadla. V akom rozsahu plánujete tento kurz a kedy sa uskutoční?
Áno, pre toto leto pripravujeme tiež v spolupráci s Ministerstvom školstva SR dva nové letné kurzy a to "Letné stretnutie so spoločenským tancom / štandardné tance, latinsko-americké tance" spojené s výučbou odbornej terminológie v slovenskom jazyku, prednášky o zaujímavostiach slovenskej kultúry a slovenských reálií a "Letnú školu dramatického umenia - školské divadlo".

Tieto kurzy sú určené pre dve cieľové skupiny a to čo sa týka tancov, chceme umožniť už tancujúcim "krajanom" - vedúcim tanečných skupín, resp. vedúcim tanečných krúžkov v školách zúčastniť sa päťdňového tanečného sústredenia pod odborným vedením v prirodzenom slovenskom prostredí za účelom zdokonaľovania sa v technike tanca tak, aby mohli viesť tanečné skupiny našich mladých krajanov vo svojich domovských krajinách. Pre tento kurz máme k dispozícii 40 štipendijných miest, t.z. pre 20 tanečných párov.

Čo sa týka letnej školy so zameraním na dramatické umenie bude spočívať v príprave realizátorov projektov súborov Malých javiskových foriem podľa ich zamerania resp. špecializácie ktorou sa zaoberajú, príp. ktorú si samotní záujemcovia zvolia a to od režiséra, dramaturga, herca, scénografa.

Projekty na tieto letné kurzy ešte len pripravujeme a konečné programy budú v ponuke pre našich krajanov koncom januára.

27. 2. 2011   
Kalendár - rýmovačky k meninám, informácie o kalendárových zvykoch
Reklama
Mailujte adresu stránky

<< Back / Nazad  
© Copyright 1998 - 2016, Panoráma.sk
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo dalšie šírenie textov a fotografií zo stránok Panorámy.sk bez predchádzajúceho písomného súhlasu Panorámy.sk je porušením autorského zákona.
Partneri Panorámy.sk používajú cookies. Používaním stránok dávate súhlas s ich zapisovaním do Vášho zariadenia.