Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Severný bodícky okruh

V dunajských ramenách

Vďaka kombinácii Dunaja a ramien máme k dispozícii viacero variantov vodáckych výletov. Aj keď veľká časť vodnej túry vedie okolo jazier, ktoré sa zdajú byť dobrou orientačnou pomôckou, možno ľahko zablúdiť, čo v tomto prípade nevedie ani natoľko k bezvýchodiskovému zablúdeniu, ako ku strate času. To by nemala byť veľká tragédia, veď na splavy sa nechodíme ponáhľať.

Od Bodíckej čárdy k Šulianskemu jazeru

Najdlhší variant Severného bodíckeho okruhu sa začína pri čárde v Bodíkoch. (Od roku 2013 je uzavretá.) Odtiaľ sa plavíme hore ramenami, pričom si môžeme vybrať zo štyroch ramien, ktoré sa končia pri tej istej Hornej bodíckej hati. Cez ňu sa na niektorých miestach prenášajú lode menej pohodlne, na iných pohodlnejšie. Po prekročení hate sa treba nasmerovať doprava do Šulianskeho ramena. Po pravej strane míňame veľkú poľovnícku chatu s tradičnou slamenou strechou. Ostrov naľavo je Dunajská sihoť, kde koncom leta vytrubujú jelene. Šulianske rameno nás dovedie až k rovnomennému Šulianskemu jazeru. Tam, pri Šípovej hati, nasleduje ďalšia prenáška. Nad Šípovou haťou si treba dať pozor, aby silný prúd, ktorý vcucáva vodu do jej otvorov, nevtiahol aj vaše lode.

Pri tejto príležitosti je možné sa okúpať v jazere, ktoré je omnoho čistejšie a teplejšie ako ramená. Na prelome júna a júla 2008 v ňom bola krásna priezračná voda. V lete 2009 bola hladina viac pokrytá akousi žaburinou, ale voda bola stále čistá. (Po júnovej povodni 2013 bolo dno zanesené nepríjemným bahnom.)

Chata na pravom brehu ramena, za ktorou treba odbočiť doľava

Popri Šulianskom jazere

Po prenesení Šípovej hate sa plavíme naľavo od jazera a pokračujeme okruhom, ktorý nazývame Šípové kolečko. Na brehu, ktorý oddeľuje ramená od Šulianskeho jazera, stoja chatky a lebedia si tam rybári. Po približne kilometri plavby popri jazere treba odbočiť doľava do v poradí štvrtej odbočky nad Šípovou haťou. Ak tak neurobíte, dostanete sa do slepého ramena, ktoré sa končí až pri nepoužívanom nápustnom objekte na prívodnom kanáli. V tomto ramene býva veľmi priehľadná voda.

Fotografia zobrazuje niekdajší dobrý orientačný bod z roku 2009 - chatku s dreveným pontónom, ktorá stojí na pravom brehu, krátko pred štvrtou odbočkou nad Šípovou haťou. Buď dobre rátajte, alebo sa držte vždy širšieho ramena a nezablúdite.

Prehrádzka v Dunajských ramenách
V Dunajských ramenách 2

Valec zabiják?

Nasleduje plavba, pri ktorej si po chvíli začneme uvedomovať, že sa uberáme proti prúdu. Ale ten nie je neprekonateľný a dostaneme sa k jednej z najkrajších prehrádziek v ramenách na slovenskej strane Dunaja - k Dolnej vojčianskej prehrádzke. Vyzerá takmer ako prirodzená prírodná perej. Voda sa rozlieva do šírky, akoby chcela obísť prehrádzku, a najmä pri ceste opačným smerom (dolu prúdom) je pekné plaviť sa pozdĺž hate tunelom krovísk, kde sa po zotmení chodí napájať zver.

My však teraz ideme proti prúdu, a tak oceníme že voda pod touto prehrádzkou je pomalšia, ak postupujeme ľavou vetvou ramien. Potom je možné prehrádzku buď preniesť cez niektorý z ostrovčekov, alebo preplávať krížom rameno zľava doprava pod kaskádami, alebo vodnými valcami a napokon prenášať úplne vpravo pri brehu. Tento úsek si vyžaduje kormidelnícke skúsenosti.

Od času, keď bola v roku 2012 pri nápustnom objekte v Dobrohošti spustená hydroelektráreň, vteká do ramennej sústavy viac vody a to láka k splavu Dolnej vojčianskej prehrádzky bez vysadania z lodí. Valec, ktorý sa pod ľavou časťou prehrádzky tvorí, však pripomína smutne známe valce zabijáky z hatí na iných riekach. Buďte opatrní, radšej zvoľte prenášku.

Varianta Dobrohošť

Kilometer nad Dolnou vojčianskou prehrádzkou nasleduje Horná Vojčianska prehrádzka, pod ktorou je ešte rýchejší prúd ako pod predošlou. Ten, kto ho prekoná a prenesie lode, môže pokračovať ďalej na sever až do obce Dobrohošť.

Pred spustením hydroelektrárne v Dobrohošti sme mali dostatok "pádlovej energie", aby sme sa doplavili až k nápustnému objektu. Teraz, keď tam napúšťajú viac vody, sme to ešte neskúšali. Táto časť plavby, ktorá už nepatrí do severného bodíckeho okruhu, je veľmi pekná. Vojčianske rameno sa tu rozdeľuje na viacero paralelných prúdov, aj pri letnom stave hladiny priamo z vody vyrastajú stromy. Je to malebné.

Cez Smaragdové rameno do Dunaja

Ak však chceme urobiť okruh, tak musíme včas pred spomínanou Hornou vojčianskou prehrádzkou odbočiť doľava a dostať až k jej ľavému koncu do ramena, ktorému som inšpirovaný vydarenou snímkou prisúdil prívlastok Smaragdové. Keď vyjdeme z ramena na súš, zakrátko uvidíme staré koryto Dunaja. Nachádzame sa v blízkosti 1835-teho dunajského kilometra. Viac informácií o tejto prenáške je v článku Malý maďarský okruh.

Kde prenášať nazad do ramien

Mapka so Šípovým kolečkom v dunajských ramenách
Mapka "Šípového kolečka". Kliknite na mapu a pozriete si online verziu. Mapový podklad: maps.google.com.

Po prenáške môžeme splaviť Dunaj. Prvé únikové miesto je tzv. Šulianska brána. Druhé je na úrovni Hornej bodíckej prehrádzky nad bodíckou čárdou, niekde pri dunajskom kilometri 1830. Je vraj dosť skryté, my sme ho zatiaľ nehľadali. Použili sme osvedčenú prenášku do Bodíckeho ramena medzi kilometrom 1826 a 1825 - v Bodíckej bráne. Toto miesto sa dá nájsť pomerne ľahko, pretože k nemu vedie zálivček, akých je na ľavom brehu starého koryta Dunaja málo. Po prenesení do ramien sa môžeme vrátiť k bodíckej čárde niektorou z trás južného bodíckeho okruhu.

Tento severný bodícky okruh je pomerne dlhý, len na Dunaji je to 9 a pol kilometra, v kľukatejších ramenách je vzdialenosť väčšia. Keď ho absolvovala jedna posádka aj s malým školákom, unavené chlapča pri plavbe dolu Dunajom zaspalo.

Možné je urobiť kratšiu variantu okruhu - >> od Šípovej hate pri Šulianskom jazere k hornej Vojčianskej prehrádzke s návratom cez Dunaj k Šípovej hati.

.Pripojte komentár

Ďalšie info:

Výlety na kanoe na Dunaji, v dunajských ramenách

Vydané: 2008-07-08
Aktualizované: 2008-07-08

Kategórie: Voda - splavy, výlety, príbehy