Panorama.sk in SlovakEN
Počasie

Knihy o Slovensku v nemeckom jazyku a slovensko-nemecké slovníky

Sprievodcovia po Slovensku a po regiónoch Slovenska - Reiseführer für die Slowakei und die Regionen in der Slowakei

Slowakei - Wanderungen durch die Regionen - obálka

Slowakei - Wanderungen Durch Die Regionen

Obsažný sprievodca po regiónoch Slovenska. Ak sa chcete dozvedieť veľa užitočných a zaujímavých informácií o jednotlivých regiónoch Slovenska, knižka je určená pre vás.

Ďalšie info:

Slowakei - Wanderungen Durch Die Regionen

Arwa - obálka

Arwa – Wir erkunden die Slowakei

Knižný sprievodca po Orave v nemčine.

Ďalšie info:

Arwa - Wir erkunden die Slowakei

Liptau - obálka

Liptau – Wir erkunden die Slowakei

Turistický sprievodca po Liptove v nemčine.

Ďalšie info:

Liptau - Wir erkunden die Slowakei

Zips - Wir erkunden die Slowakei - obálka

Zips – Wir erkunden die Slowakei

Turisticky sprievodca po Spiši v nemčine.

Ďalšie info:

Zips - Wir erkunden die Slowakei

Sprievodcovia po Bratislave - Reiseführer für Bratislava

Bratislava - Wir erkunden die Slowakei - obálka

Bratislava – Wir erkunden die Slowakei

Turistický sprievodca po Bratislave v nemčine.

Ďalšie info:

Bratislava - Wir erkunden die Slowakei

Bratislava - Altstadt - obálka

Bratislava Altstadt – Wir erkunden die Slowakei

Turistický sprievodca po bratislavskom Starom Meste v nemčine.

Ďalšie info:

Bratislava - Altstadt - Wir erkunden die Slowakei

Sprievodcovia pre peších turistov - Berg - und Wanderführer

Rund um Bratislava - obálka

Mit dem Rucksack durch die Slowakei: Rund um Bratislava - Kleine Karpaten

Turistický sprievodca po okolí Bratislavy a Malých Karpatoch v nemčine.

Ďalšie info:

Mit dem Rucksack durch die Slowakei: Rund um Bratislava - Kleine Karpaten

Hohe Tatra - obálka

Mit dem Rucksack durch die Slowakei: Hohe Tatra (Vysoké Tatry)

Turistický sprievodca po Vysokých Tatrách v nemčine.

Ďalšie info:

Mit dem Rucksack durch die Slowakei: Hohe Tatra (Vysoké Tatry)

Kleine Fatra - obálka

Mit dem Rucksack durch die Slowakei: Kleine Fatra

Turistický sprievodca po Malej Fatre v nemčine.

Ďalšie info:

Mit dem Rucksack durch die Slowakei: Kleine Fatra

Niedere Tatra - obálka

Mit Rucksack durch die Slowakei: Niedere Tatra

Turistický sprievodca po Nízkych Tatrách v nemčine.

Ďalšie info:

Mit Rucksack durch die Slowakei: Niedere Tatra

Slowakisches Paradies - obálka

Mit dem Rucksack durch die Slowakei: Slowakisches Paradies

Turistický sprievodca po Slovenskom raji v nemčine.

Ďalšie info:

Mit Rucksack durch die Slowakei: Slowakisches Paradies

West - Tatra - obálka

Mit dem Rucksack durch die Slowakei: West Tatra

Turistický sprievodca po Západných Tatrách v nemčine.

Ďalšie info:

Mit Rucksack durch die Slowakei: West-Tatra

Hohe Tatra - Gebirge der Nordslowakei - obálka

Hohe Tatra - Gebirge der Nordslowakei

Sprievodca pre peších i vysokohorských turistov po horách Severného Slovenska. (Vysoké tatry, Nízke tatry, Veľká Fatra, Malá Fatra, Chočské vrchy, Slovenský Raj). Štyri zväzky v nemčine.

Ďalšie info:

Berg und Wanderführer - Hohe Tatra - Gebirge der Nordslowakei (4 Bänden)

História - Geschichte

Slovak History Chronology and Lexicon

Lexikon der slowakischen Geschichte

Autori Lexikónu slovenských dejín chcú prispieť k rozšíreniu poznatkov o Slovensku. Lexikón pozostáva z dvoch častí: Chronologický prehľad zachytáva dejiny Slovenska od najstarších čias po súčasnosť, slovník obsahuje 330 hesiel, ktoré bližšie objasňujú dôležité pojmy a udalosti zo slovenských dejín. Okrem registra a genealógie rodu Arpádovcov a Habsburgovcov je na konci knihy zaradený prehľad zaužívaných nemeckých, či anglických miestnych názvov. Lexikón prináša prehľadnú a rýchlu orientáciu o slovenských dejinách. Lexikón vyšiel v dvoch jazykových verziách, anglickej a nemeckej.

Spaziergang durch Alt-Pressburg - obálka

Spaziergang durch Alt-Pressburg

Benyovszkého prechádzka starým Prešporkom začína vnútri hradieb malebnou okružnou cestou popri dnes už neexistujúcich baštách, poskytuje čitateľovi množstvo zaujímavých informácií a príbehov o jednotlivých uliciach, domoch a palácoch. Prechádzka pokračuje okolo hradieb a končí sa na niekdajších malebných predmestiach Bratislavy Schöndorf, Széplak, Zuckermantel, Dunajská ulica.

Významné mestá Slovenska na tajných mapách 18. storočia

Významné mestá Slovenska na tajných mapách 18. storočia / Bedeutende Städte der Slowakei auf den geheimen Landkarten des 18. Jahrhunderts

Publikácia prezentuje doteraz nepublikované kópie farebných a ručne kreslených mapových listov prvého vojenského mapovania územia Slovenska z rokov 1782 - 1784 v mierke 1:28 000.

Ďalšie info:

Významné mestá Slovenska na tajných mapách 18. storočia / Bedeutende Städte der Slowakei auf den geheimen Landkarten des 18. Jahrhunderts

Obrázkové publikácie - Illustrierte Bücher

The High Tatras - obálka

Hohe Tatra

Farebná obrázková publikácia predstavuje krásu a príťažlivosť 19 dolín, vyše 50 štítov, 4 osád a 8 vysokohorských chát. Na 113 fotografiách sú zachytené Vysoké Tatry od Kriváňa a Štrbského plesa na západe cez južné doliny a osady, Smokovce a Tatranskú Lomnicu, ďalej na východ a cez Belianske Tatry a Ždiar do severných dolín Vysokých Tatier - Javorovej a Bielovodskej.

Kniha vyšla v troch jazykových verziách - v anglickej, v nemeckej a v slovenskej. Zostavil ju Eugen Lazišťan. Autori fotografií: Jaroslav Procházka, Ladislav Janiga.

Ďalšie info:

The High Tatras

Dóm svätej Alžbety v Košiciach - obálka.

Der Dom St. Elisabeth in Košice

Hodnotná obrázková publikácia venovaná Dómu svätej Alžbety v Košiciach.

Pozoruhodné sú okrem snímiek Dómu aj fotografie a podrobné popisy hlavného oltára. Umožňujú zoznámiť sa s oltárom lepšie ako pri bežnej návšteve chráme. Hlavný oltár pochádza z rokov 1474-77 a v jeho rámoch je po 4x12 obrazových kompozícií.

Kniha vyšla v anglickej, v nemeckej a v slovenskej verzii.

Slovníky - Wörterbücher

Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník

Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník

(Deutch -Slowakisch und Slowakisch - Deutch Wörterbuch)

Ide o úplne nový obojstranný slovník, v ktorom sa pri výbere a spracovaní hesiel uprednostňovali najmä moderné a praktické výrazy z oblasti každodennej komunikácie, vedy, techniky, práva, ekonomiky, obchodu, bankovníctva, politiky, kultúry a športu. Lexika je doplnená gramatickým aparátom, príkladmi a frazeologickými spojeniami.

Ďalšie info:

Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník

Slowakisch für Dich - obálka

Sprachführer Slowakisch für Dich

Malá konverzačná príručka slovenčiny je publikovaná v angličtine, v nemčine a vo francúzštine.

Nemecko-slovenský ekonomický slovník

Nemecko-slovenský ekonomický slovník

Slovník obsahuje aktuálnu slovnú zásobu z oblastí ekonomickej teórie a praxe. Obsahuje asi 50-tisíc hesiel.

Ďalšie info:

Nemecko-slovenský ekonomický slovník

Slovensko - nemecký ekonomický slovník - obálka

Slovensko-nemecký ekonomický slovník

Slovník obsahuje aktuálnu slovnú zásobu zo všetkých oblastí ekonomickej teórie i praxe. Obsahuje 50-tisíc hesiel.

Ďalšie info:

Slovensko-nemecký ekonomický slovník

Elektronické slovníky (dopĺňateľné počítačové slovníky, angličtina, nemčina, čeština, španielčina)

Elektronický slovník (počítačový slovník, digitálny slovník, PC-slovník) predstavuje novú generáciu slovníkov, pri ktorých odpadá zdĺhavé vyhľadávanie hesla. Do knižného slovníka je dopisovanie vlastných hesiel nepohodlné a rozsahom obmedzené, na opätovné vyhľadávanie nepohodlné. Do elektronického slovníka sa dá pohodlne dopisovať a slovník nové heslo hneď zaradí podľa abecedy. Do slovníka s rozsahom napr. 30 tisíc hesiel možno dopísať hoci aj 50 tisíc vlastných hesiel.

Slovník rastie s používateľom, je donekonečna dopĺňateľný a umožňuje aj zakladanie vlastných špeciálnych slovníkov (pre rôzne odbory, resp. pre špeciálnych zákazníkov).

Ponuku elektronických slovníkov nájdete tu.

Veľký nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník - obálka

Veľký nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník

Slovník je vítanou pomôckou pri prekladoch z modernej nemčiny. Zostavený podľa najnovšej gramatiky.

Ďalšie info:

Veľký nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník

Vydané: 2015-01-15
Aktualizované: 2015-01-15